דיון על המיזם

מטחנת פסולת בניין מקומית

by Shay Mayron | 10 בFeb 2013
| 2 Comments

דיון על מטחנת פסולת בניין מקומית.

מידע בנוגע למיזם

by שרית עופרי | 12 בFeb 2013
 

שלום שי,

שלום שי,

מבקשת שתוסיף פרטים כמו היתכנות כלכלית: כמה יעלה לבנות מתקן כזה? האם העלות תהיה כלכלית לעומת איסוף פסולת הבניין והשלכתה למטמנה?

בנוסף, אם יש לך שירטוט של מראה המטחנה, נשמח שתוסיף אותה.

בהצלחה,
שרית עופרי,
יועצת לתחרות

ישימות?

by צבי פלטיאל | 17 בFeb 2013
 

סילוק פסולת בניין ושימוש חוזר בה הם בוודאי מיזם רצוי. עם זאת לא ברור עד כמה הוא ישים, ועד כמה הוא עדיף על פתרונות אחרים (דוגמה בהמשך).

כדאי להוסיף פרטים לגבי המגרסה ובכללם הערכות כמותיות של מאפיינים מכנים ופיזיקאלים ואולי גם מאפיינים כלכליים (עלויות, מחירים).

אפשר למשל לשאול:
1. במה עדיפה ההצעה שלך על פני איסוף פסולת הבניין לאתר מרכזי וגריסתה (או אי-גריסתה) באתר זה? האם רכישה של מכונת גריסה ביתית תצדיק עצמה?

2. האם מכונה שמסוגלת לגרוס בלוקים תוכל גם לגרוס מטילי ברזל, או שמא יש להפריד אותם תחילה? ומה קורה כאשר הברזל יצוק בבטון?

3. מה עושים עם הפסולת הגרוסה? מי עושה? הערכת עלות הטיפול בה?

4. מעבר לרצון להקטין את הרעש שתפיק המכונה - יוזמה מבורכת וראויה - איך מביאים לכך שאכן תהיה שקטה (לא די בזיהוי צורך, יש לציין גם איך יוצרים את הפתרון)?

בהצלחה,

ד"ר צבי פלטיאל
יועץ לתחרות
אורט ישראל