יפה ~ אז המטרה זה בעצם חינוך לקיימות ?~

by מיכל יוסף | 27 בOct 2011
 

המטרה של הגן הסולארי זה בעצם חינוך לקיימות ?~