גיחון מוסיף המון

by צבי פלטיאל | 26 בDec 2012
 

ראשית ברכותי על כותרת המיזם!

באשר להצעה עצמה יש לי בעיה קטנה שנקראת "חוק שימור האנרגיה". חוק זה הוא מהחוקים החשובים ביותר בפיזיקה. אחד משימושיו העיקריים הוא בבדיקה האם תהליך מסוים עשוי או עלול להתרחש ע"י השוואת האנרגיה של המצב הסופי לזו של המצב ההתחלתי, בלי להיכנס לכל התהליך שביניהם. אם שתי האנרגיות אינן זהות, ובפרט אם במצב הסופי יש יותר אנרגיה מבהתחלה (יצירת אנרגיה יש מאין), התהליך לא יכול להתרחש. זה בדיוק המצב כאן:
1. בראש הגיחון בנקודת הכניסה (נאמר, הצד המזרחי של גיחון נחל עמוד) יש למים אנרגיה כתוצאה מהשאיבה שדחפה אותם לנקודה גבוהה זו. אנו קוראים לה אנרגיה פוטנציאלית. [לשם פשטות, נניח כאן שמהירות הזרימה בנקודה זו קטנה וניתנת להזנחה].
2. בקטע הנפילה של המים הם מפסידים אנרגיה פוטנציאלית ההופכת לאנרגיה של תנועה, אנרגיה קינטית.
3. בקטע העלייה מפסידים המים את האנרגיה הקינטית ההופכת שוב לאנרגיה פוטנציאלית בראש הגיחון בנקודת המוצא (צד מערבי).

אם נשלב בגיחון טורבינה יומר חלק מהאנרגיה הפוטנציאלית לאנרגיה חשמלית ואם יגיעו המים לראש הגיחון בנקודת המוצא נמצא שיצרנו אנרגיה יש מאין! למים בנקודת המוצא יש אותה אנרגיה פוטנציאלית כמו זו שבנקודת הכניסה (אותו גובה) וגם יצרנו אנרגיה חשמלית! זה כמובן בלתי אפשרי וסותר את חוק שימור האנרגיה. מכאן שלמים לא תהיה אפשרות להגיע לראש הגיחון בנקודת המוצא. כדי לאפשר המשך זרימה נצטרך להפעיל עוד משאבות שתספקנה די אנרגיה למים כך שיגיעו למוצא. למעשה משאבות אלה צריכות לספק את כל האנרגיה שייצרנו באמצעות הטורבינה שהכנסנו לגיחון!

זאת ועוד, לפי חוק אחר של הפיזיקה, ייצור האנרגיה אינו אידאלי - תמיד מתבזבזת אנרגיה שבמקום להפוך לאנרגיה חשמלית הופכת לחום אותו לא ניתן לנצל. לכן נצטרך להשקיע יותר אנרגיה ממה שנוכל להפיק!

אנו רואים ש-:
א. "ייצור" אנרגיה אינו אלא תהליך של הפיכת אנרגיה שאינה זמינה לאנרגיה זמינה - שהרי סך כל האנרגיה בעולם נשמר (חוק שימור האנרגיה!)
ב. לפעמים כדאי יותר להמנע מל"יצר" אנרגיה שכן התהליך גוזל יותר אנרגיה ממה שניתן להפיק בו.

ראו גם התייחסות דומה למיזם "ניצול אנרגית דוד".

לבסוף עוד הערה שולית: אני לא בטוח שהמיזם עונה לדרישת התחרות להפוך זבל או פסולת למשאב.

בברכה,

צבי פלטיאל