דיון על המיזם

בניית חממה כסביבה לימודית חווייתית ופינת צמחי מרפא