דיון על המיזם

OREGINAL - אפליקציה חברתית לשיתוף פסולת כחומרי גלם