דיון על המיזם

תכנית חן – תכנית לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב נוער בסיכון