דיון על המיזם

רתימת ההון האנושי הערכי שבמכללה לטובת ציבור העובדים