דיון על המיזם

רכישה קבוצתית של אופניים ואופניים חשמליות