דיון על המיזם

קטר שלא עוצר וקרונות שמאיצים מהרציף אליו וממנו לרציף