דיון על המיזם

פיתוח אינטליגנציה אנושית במתודולוגיית SMM וטכנולוגית PDN