דיון על המיזם

מחנה אקלים נגד כריית פצלי השמן בחבל עדולם