דיון על המיזם

חינוך יהודי חברתי במערכת החינוך הפורמלית - "מורשה"