דיון על המיזם

יצירת מודל חדש של התיישבות לאוכלוסייה הבדואית בישוב קצר א סר

בהצלחה! אם יש להם מוצרים מוזמנים לפרסם ב "שוק מקומי"