דיון על המיזם

הפרויקט לכשירות תרבותית- כלים וכישורים למפגשים בין-תרבותיים