דיון על המיזם

העצמה חינוכית ועידוד תעסוקת נשים במסגרת בייתית