דיון על המיזם

"המקום שלי" תוכנית לימודים באדריכלות ותרבות עירונית (יסודי וחטיבת הביינים)