דיון על המיזם

בוגרים מובילים שינוי חברתי-ד"ר מיקי קריץ וד"ר מירי שינפלד