סמינר הקיבוצים בשביל ישראל

ע"י איריס בקשי | 26 במרץ 2014
| 0 תגובות
פיינליסט בתחרות

המיזם הוא פיינליסט בתחרות
פורצים דרך - יזמות במכללת סמינר הקיבוצים.

סיכום:

תיאור המיזם יוסבר באמצעות המשמעות הכפולה במילה "בשביל": על פי המשמעות האחת, קבוצה מבאות ומבאי מכללת סמינר הקיבוצים תצא לסמינר לימודי-חברתי בשבילי הארץ - במחוזות קרובים ורחוקים של מקומות ואנשים. במשמעות הנוספת – מיזם "סמינר הקיבוצים בשביל ישראל" פועל בשביל/למען ישראל – למען חברה טובה יותר.
מדי שנה, באחד מהשבועות הראשונים של חופשת הקיץ, תצא חברותא לומדת של מכללת סמינר הקיבוצים לסמינר לימודי-חברתי בשביל ישראל שיכלול תחנות גיאוגרפיות ואנושיות מגוונת של החברה הישראלית.

אודותיך

הצג ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

איריס

שם משפחה

בקשי

תפקיד במכללה/לומד ב...

מכללת סמינר הקיבוצים

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

סמינר הקיבוצים בשביל ישראל

תיאור המיזם

תיאור המיזם יוסבר באמצעות המשמעות הכפולה במילה "בשביל": על פי המשמעות האחת, קבוצה מבאות ומבאי מכללת סמינר הקיבוצים תצא לסמינר לימודי-חברתי בשבילי הארץ - במחוזות קרובים ורחוקים של מקומות ואנשים. במשמעות הנוספת – מיזם "סמינר הקיבוצים בשביל ישראל" פועל בשביל/למען ישראל – למען חברה טובה יותר.
מדי שנה, באחד מהשבועות הראשונים של חופשת הקיץ, תצא חברותא לומדת של מכללת סמינר הקיבוצים לסמינר לימודי-חברתי בשביל ישראל שיכלול תחנות גיאוגרפיות ואנושיות מגוונת של החברה הישראלית.

השלב שבו נמצא הפרוייקט שלך

רעיון

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור? מה הצורך שהמיזם בא למלא?

במישור החברתי הרחב של החברה הישראלית – ניכור חברתי; התבדלות; דעות קדומות שליליות שמתחזקות את השסעים בחברה ומגבילות שיתופי פעולה הכרחיים להישרדותה של חברה. ובנוסף – חיזוק הקשר בין הכשרת המורים ל"שטח" החברתי והחינוכי ולמידה "דרך הרגליים".
במישור החברתי המצומצם של המכללה – גיוון דרכי ההוראה והלמידה, היכרות בלתי אמצעית עם סוגיות חינוכיות וחברתיות בישראל, חיזוק הקשר בין סטודנטים, סגל מנהלי וסגל אקדמי.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

המיזם ימלא את הצורך בהיכרות הדדית אינטימית, קרובה ובלתי אמצעית של אנשים וקבוצות בחברה הישראלית, כדי ללמוד להקשיב, ללמוד את ערכן של נקודות מבט שונות בסוגיות שונות, ללמוד כדי ללמוד את עצמנו, את זולתנו ואת הצורך בדיאלוג בין שונויות וייחודיות אנושיות כדי לשגשג כיחידים וכחברה.

דף פייסבוק (אם יש)

אתר אינטרנט (אם יש)

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי/ חדשני (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט/י

ראשית, המיזם מציע מודל פדגוגי חדשני ללמידת קורס באמצעות יציאה מגבולות הכיתה המוכרים. הוא מציע למידה משמעותית/חווייתית/אחרת באמצעות דיאלוג עם טקסטים ממקורות מגוונים ועם "טקסטים חברתיים" בדמותם החיה של קבוצות מגוונות בחברה הישראלית שנכיר מקרוב בשבילי ישראל על פי מסלול שיתוכנן בשיתוף המארחים. המסלול יכלול תחנות גיאוגרפיות ואנושיות שונות הבונות את הפסיפס של החברה הישראלית.
שנית, המיזם מבקש להציע עוד דוגמה למסגרת של למידה-הוראה ששוברת את ההגדרה המקובלת של קבוצת סטודנטיות וסטודנטים שלומדת בכיתה עם מרצה. הוא מציע חבורה/קבוצה מגוונת מן המכללה שרואה עצמה כקהילה לומדת הפועלת יחדיו למען מטרות משותפות.

השפעה

הצג↑ הסתר↑ הסתר

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החברתי שייצר עד כה?

במידה ומדובר במיזם חדש, מה הערך החברתי שאת/ה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

העמקת האחריות חברתית, ההדדיות, הערבות והלמידה האישית, הקהילתית והחברתית; פיתוח מודלים פדגוגים ושיטות הוראה מקוריות בקרב פרחי ההוראה.

מה תחשב הצלחה של המיזם? וכיצד ניתן למדוד אותה?

בסופו של הסמינר ידווחו האנשים שישתתפו בו על חוויה משמעותית/מעצימה/מפתיעה/מערערת/מלמדת (למשל: על ערעור הרגלי החשיבה שלהם, הדעות והעמדות שלהם, על שאלות חברתיות חדשות שמהדהדות בהם, על רעיונות מפתיעים, על משמעויות חדשות שניסחו לעצמם ועבור אחרים). זאת ועוד, הם ידווחו על תחושות גבוהות של שייכות, אכפתיות ואחריות לקהילת המכללה, ולחלקי החברה הקרובים והרחוקים. נמדוד את תוצאות הסמינר באמצעות הערכה איכותנית.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

ניתן להציע אותו לכל מוסד אקדמאי, בית ספר או גוף ציבורי-חינוכי במדינת ישראל.

האם למיזם שותפים נוספים במכללה ( סגל/ סטודנטים ) ?

כן, אדם הישראלי, חבר סגל אקדמי.

מהי תרומת המיזם למכללה?

חיזוק הממד הקהילתי של המכללה באמצעות חיזוק הקשרים הבינאישיים בין כל באיה; חיזוק המכללה כחדשנית במודלים הפדגוגים שהיא מציעה למורות ומורים שבדרך; חיזוק הערך המעשי של מכללה הפועלת למען חברה טובה יותר.

מהם ערכי המכללה אשר משתקפים במיזם?

באופן מיוחד: הומניזם (הכרה בערך האדם באשר הוא אדם), אחריות חברתית (מתחזקת באמצעות היכרות הדדית קרובה), דעת (למידה הדדית), תרבות ישראל (הכרה עמוקה של המגוון התרבותי של החברה), דמוקרטיה (שוויון ערכו של אדם, של נקודות מבטו, של חירותו לממש את חייו בדרכו).

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט/י

אנו מבקשים לממש את המיזם ללא עלות מצד המשתתפים.

מהן הפעולות שאת/ה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

צמצום עלויות באמצעות מבנה סיורי ללא לינה.

מספר המעורבים במיזם

עד 50 בכל חברותא (אוטובוס אחד)

הסיפור

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאת/ה רוצה לספר לנו

איריס בקשי: הרעיון צץ לפני מספר שנים לאור התנסותי כמנחה בקורס החברה הישראלית, ובכלל- לאור חשיבה רבת שנים במשמעות התפקידים של מורות/גננות/מורים. אני חושבת שאחד האתגרים המשמעותיים בהכשרת סטודנטיות/ים לתפקידם כמורות וכמורים בעת הנוכחית הוא לחקוק בהם את תפקידם החברתי-תרבותי, כמי שאחראים במסגרת תפקידם על דמותה של החברה הישראלית. לטעמי, ההתנסות החברתית של הסטודנטיות/ים ב"חומר לימוד" על החברה הישראלית איננה מספיקה למטרת חקיקה משמעותית של תפקידם החברתי-תרבותי. כדי להשיגה עלינו להוציאם באופן ממשי מהכיתה אל החברה הישראלית וללמוד בתוכה - במפגש בלתי אמצעי עם מקומות ואנשים.
לרעיון הזה חברו במהלך השנים רעיונות שונים שאני מתעניינת בהם בהקשר של הכשרת מורות ומורים. בין היתר, בנושא התודעה החברתית הביקורתית שאנו במכללה מבקשים לטפח בהם – תודעה כלפי חוץ למחוזות חברתיים לא מוכרים, ותודעה כלפי פנים ל"אני הלא מוכר לעצמי"; ובנושא האמפתיה – היכולת להקשיב באמת למישהו מתוך תפיסתו כאדם עם עולם מלא וייחודי, ותוך השהיית הדעות והרעיונות כדי ללמוד זה מזו ולשתף פעולה. כפי שלימד אותי לאחרונה השייח' הסופי ע'סאן מנאסרה ביום העיון שערכנו לאחרונה במכללה בנושא האמפתיה – אמפתיה היא "טעימה" שמשמעותה למידה, וכדי ללמוד חייבים להקשיב ולקיים דיאלוג קרוב שמתקיים בין שונים או מתוך היכרות במגוון ובייחודיות האנושיות שהחברה הישראלית מספקת לנו. דיאלוג כזה חיוני במיוחד בחברה מסוכסכת ומשוסעת כמו שלנו.
אדם הישראלי: אני עוסק הרבה שנים, במעשה ובמחקר, ביחסים המורכבים והדינמים שבין מרכז לפריפריה בישראל. דרך הוראת הקורסים החברתיים במכללה אני נחשף בכל שנה ל"בועה" שממנה מגיע כל אחד מהסטודנטים והסטודנטיות. ההרכב החברתי המגוון של הכיתה גרם לי להפוך חלק מהשיעורים לבמות בהן הזמנתי את הסטודנטים לספר על המקום בו גדלו, על תפיסת החינוך שהכירו ועל החוויה שעברו כאשר פגשו ב"ישראל האחרת" – כל אחד עם האחר שלו. המפגש עם איריס העלה בי את הרעיון להפוך את השיחה המילולית לחוויה כלל-חושית שבה נוכל להכיר יחד קבוצות ואנשים שונים החיים בישראל. ההיכרות הבלתי אמצעית מתגלה לי כל פעם מחדש כאבן היסוד לפיתוח סובלנות, רגישות ופיתוח תודעה של צדק חברתי.

שאלות נוספות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

האם חלו שינויים בשטח מאז הגשת המיזם לכיכר?

מי הוא קהל היעד של המיזם(לדוגמה: סגל,סטודנטים,קמפוס צפון/נמיר, גיל, דמוגרפי, מין…)?

1. החברותא תכלול סטודנטיות וסטודנטים שחייבים בלימוד הקורס "החברה הישראלית", מובילי הקורס וצוותים אקדמיים ומנהליים (בקיצור, "קהילה לומדת").

2. האנשים אותם נפגוש, נכיר ונלמד זה מזו. המיזם חשוב לשני הקהלים מהטעמים שצוינו קודם – הסרת הניכור והמחיצות, והגדלת ההיכרות הבלתי אמצעית בין המגוון האנושי של החברה הישראלית.

בתיבת הטקסט שלמטה, מלא/י את הנתונים: מתוך __________ אנשים אליהם פונה המיזם, הצטרפות של _______ מהם עד תאריך __________ תחשב להצלחה

באיזו צורה ישפיע המיזם על חיי הנוגעים בו? (הפער בין המצב הקיים למצב הרצוי)

על מנת להתקדם במיזם, מה נחוץ לך וכמה? (בתשובתך התייחס/י לכ"א, ציוד, חומרים, מקום, ידע ודברים נוספים הדרושים לך)

מה הצעדים הבאים שאת/ה מתכוונ/ת לנקוט על מנת לקדם את יישום המיזם?

איריס בקשי עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2466 ימים

איריס בקשי עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2487 ימים

איריס בקשי עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2499 ימים

איריס בקשי יצר את המועמדות - לפני 2499 ימים

Take action:

מה דעתך?

שתף