מרכז חינוך אקולוגי-קהילתי - "לב היער"

נמרוד הוכברג
ע"י נמרוד הוכברג | 18 במרץ 2014
| 0 תגובות

סיכום:

הקמה של מרכז חינוך אקולוגי-קהילתי בתחומי חווה אקולוגית במושב קדרון ובחורשת האיקליפטוסים הצמודה אליה. המרכז יופעל ע"י אנשים הבאים מתחומי החינוך, הדרכה וטיפול, שיפעילו יחד תכניות ייחודיות ומגוונות לילדים, בני נוער ומבוגרים. הפעילויות יהיו מוכוונות על פי חזון ומטרות המרכז, תוך כדי עבודה על חיבור עמוק של החניכים בשלושה מעגלים - עם עצמם, עם הקהילה ועם הטבע.

אודותיך

הצג ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

נמרוד

שם משפחה

הוכברג

תפקיד במכללה/לומד ב...

סטודנט חינוך דמוקרטי סביבתי

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

מרכז חינוך אקולוגי-קהילתי - "לב היער"

תיאור המיזם

הקמה של מרכז חינוך אקולוגי-קהילתי בתחומי חווה אקולוגית במושב קדרון ובחורשת האיקליפטוסים הצמודה אליה. המרכז יופעל ע"י אנשים הבאים מתחומי החינוך, הדרכה וטיפול, שיפעילו יחד תכניות ייחודיות ומגוונות לילדים, בני נוער ומבוגרים. הפעילויות יהיו מוכוונות על פי חזון ומטרות המרכז, תוך כדי עבודה על חיבור עמוק של החניכים בשלושה מעגלים - עם עצמם, עם הקהילה ועם הטבע.

השלב שבו נמצא הפרוייקט שלך

פרוייקט קיים בשלב ראשוני

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור? מה הצורך שהמיזם בא למלא?

הבעיה שאני רואה קיימת בשלושה מעגלים.
במעגל האישי –
- ירידה משמעותית בשעות הבילוי של ילדים מחוץ לבית, מתוך שקיעה מופרזת בעולם המסכים. דבר המביא להיעדר של חוויות רב חושיות משמעותיות, בעקבות כך ירידה באיכות החיים הגופנית והנפשית של הילדים.
- חוסר במתן דגש על פיתוח עולם הדמיון והיצירה של הילדים, ואין מספיק מקום המוקדש לעבודה על תחומים אלו.
- העדר מקום חינוכי המקדם את התפתחותו האישית של הילד מבחינה שלמה – בריאות הגוף והנפש, תוך התמקדות על יכולותיו הייחודיות ואזורי החוזק שלו.
- בעולם שבו ילדים גדלים לתוך תרבות צריכה מוגזמת וסיפוקים מיידיים, עולה חוסר הבנה לגבי הצרכים הנפשיים (או הרוחניים) של אדם, וניסיון למלא אותם ע"י דברים חומריים.
במעגל הבין אישי- חברתי
- קיים מחסור ברור בחיבור עמוק של אנשים לקהילתם, מתוך היעדר מרחב המאפשר התפתחות ולמידה קהילתית.
- בעולם הצועד לכיוון טכנולוגי, ישנה ירידה בכמות הזמן, ובאיכות השיחה הבין אישית. ילדים השוקעים באופן מופרז לעולם המסכים, אינם מתרגלים מספיק שיתופי פעולה פנים אל פנים ויכולת ההבעה הרגשית אחד כלפי השני נפגעת.
- מחסור במרחב המאפשר פלטפורמה לעבודה בין אישית המוכוונת לתרומה לקהילה, ומוכוון להדרכה ותמיכה באנשי הקהילה ליצור יוזמות חברתיות למענה.
במעגל הסביבתי –
- חוסר חיבור של אנשים וילדים אל הסביבה הטבעית בה הם חיים.
- קיימת תפיסה מעוותת של מקום בני האדם בטבע, דבר היוצר חברה שאינה בת-קיימה, שמספקת את צרכיה החומריים ללא התחשבות בדורות העתיד. מתוך כך אנו מזהים צורך קריטי בשינוי תפיסתי של מקום האדם בטבע.
- ילדים רבים גדלים היום בחוסר חיבור מוחלט אל הטבע, דבר שעלול ליצור אנשים בוגרים שלא יהיה להם אכפת מהטבע, לא יבינו את הצורך בו, ולא יהיה אכפת להם לפגוע בו.
- מערכות החינוך הקיימות חסרות נגיעה מקצועית וראויה בנושא החשוב והבוער הזה, וילדים אינם מתחנכים וגדלים אל תוך מציאות שנובעת מתוך תפיסות בנות-קיימה.
- חוסר במרחב המאפשר מפגש עמוק של ילדים ואנשים עם הטבע, ועם תפיסות הקיימות, וידריך ויתמוך ביצירה של יוזמות סביבתיות באזור.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

הבסיס החזק ביותר ליצירת שינוי חברתי עמוק, הוא החינוך, ולכן זהו פרויקט חינוכי. תכניות המרכז יפעלו בהתאם לחזון המרכז הנובע מתוך הצרכים והחוסרים המזוהים. המרכז יהווה מרחב התפתחות ולימוד בשלושת המעגלים.
במעגל האישי:
- המרכז יפעיל תכניות למען העלאת המודעות העצמית של הילדים שישלבו בתוכם פעילויות למען חיזוק של עולם הדמיון והיצירה של הילד, תוך התמקדות בהעצמת היכולות הייחודיות ואזורי החוזק שלו.
- תכניות אשר ישימו דגש על לימוד חוויתי ופיתוח העולם החושי של הילד בסביבה טבעית. מתן אלטרנטיבה לעולם המסכים והסיפוק המיידי של תרבות הצריכה בתכנים המתרגלים התמדה, מיקוד, חשיבה לטווח רחוק ועמידה באתגרים.
- כחלק מהתפיסה ההוליסטית של המרכז את בריאות הגוף והנפש – ישלב המרכז בפעילויותיו תכניות וסדנאות לשמירה על אורח חיים בריא. בנוסף יהיו תכניות טיפוליות מעולם הטבע תרפיה והגינון הטיפולי.
במעגל הבין אישי-חברתי:
- המרכז יפעל למען חיזוק ערכי הקהילה, תוך שימת דגש על פעילויות, תכניות ופרויקטים המשלבים שיתופי פעולה בין האנשים במושב והאזור.
- המרכז יהיה מוכוון ליצירת מפגש אנושי עמוק על ידי כך שיהווה פלטפורמה איכותית ליצירת פרויקטים משותפים העולים מצרכי הקהילה. מטרתם היא לייצר היכרות בין אישית ועבודה על שיתוף פעולה, תוך חלוקה של חוויות משותפות, דבר אשר יגביר את תחושת השייכות למקום ולקהילה.
- בנוסף יפעיל המרכז תכניות המלמדות מעודדות ותומכות בילדים ומבוגרים ליצור יוזמות חברתיות ולהיות מעורבים בקהילה.
במעגל הסביבתי:
- המרכז יפעל למען חיזוק הקשר בין האנשים והטבע, כאשר כל תכניות המרכז יופעלו בסביבה טבעית – בחווה האקולוגית ובחורשת האיקליפטוסים.
- צוות המרכז מורכב ממחנכים, מדריכים ומטפלים המגיעים מתפיסות עולם הפרמקלצ'ר, מיומנויות חיים קדומות של תרבויות אדמה, טבע תרפיה והגינון הטיפולי.
- המרכז יהווה מקום שיחשוף וילמד את תפיסות עולם אלו, וידריך, יעודד ויתמוך באנשים ליצור יוזמות סביבתיות בקהילה.

חתירה לשזירה של שלושת המעגלים זה בזה כך שהאינטראקציה עם הטבע והשימוש בו יהוו את הקישור והפלטפורמה לעבודה על המעגלים האישיים והבין אישיים, והמרחב יאפשר התפתחות ולימוד בשלושת הרבדים הללו.

דף פייסבוק (אם יש)

אתר אינטרנט (אם יש)

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי/ חדשני (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט/י

החדשנות של המרכז נובעת מעצם היותו עסק פרטי בשטח פרטי, המוקדש למען התפתחות קהילתית בשלושת המעגלים - האישי, החברתי והסביבתי.
במעגל האישי - פיתוח עולה היצירה והדמיון, יצירת חוויות רב-חושיות, עבודה הוליסטית על בריאות גוף-נפש.
במעגל החברתי - חיזוק הקשרים התוך משפחתיים והקהילתיים אשר יהיו מושתתים על למידה, יצירה והתפתחות משותפים. העלאת תחושת השייכות לקהילה, ולימוד והדרכה של פיתוח יוזמות למען הקהילה.
במעגל הסביבתי - חיזוק הקשר הרגשי בין האדם והטבע, העלאה למודעות של תפיסות מעולמות הקיימות, הפרמקלצ'ר ותרבויות אדמה. כל התכנים והפעילויות של המרכז יהיו בסביבה טבעית, מתוך תפיסה שהטבע הינו הפלטפורמה הטובה ביותר לעבודה על המעגלים האישי והחברתי.
מרכז בעל תפיסת עולם הוליסטית כזאת אינו קיים במושב קדרון בסביבתו, אם בכלל בארץ, ומהווה מודל אפשרי ליצירת "לב פועם" במרכזי קהילות המוקדש לעבודה זו.

השפעה

הצג↑ הסתר↑ הסתר

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החברתי שייצר עד כה?

בתוך החווה קיים הפרויקט כיום רק בדמות הכשרות בנושא יערות מאכל ופרמקלצ'ר למבוגרים. נוצרה קהילה חזקה ונחושה סביב פרויקט חגורת יערות מאכל בישראל, וכיום קיימים עשרות פרויקטים בשלבים שונים להקמת יערות מאכל בכל רחבי הארץ.
מחוץ לחווה - תכנית שמפעיל נמרוד הוכברג בשיתוף פעולה עם עמותת "חינוך לפסגות" היא הקמה של גינה קהילתית בשכונת קריית שלום ביחד עם ילדים מהשכונה.
- ערך אישי שהפרויקט נותן לכל ילד - עבודה על פרויקט שמצריך התמדה, חשיבה לטווח ארוך ועמידה באתגרים שבסופם קטיפת פירות עמלם.
- קהילה הנוצרת סביב הגינה הקהילתית, כאשר באירוע השיא בט"ו בשבט הגיעו לגינה כ100 אנשים מהשכונה ועבדו יחדיו בהקמת הגינה.
- ילדים ומבוגרים מהאזור מגיעים לשם על מנת לטפל בירקות, יוצרים קשרים חברתיים ושיתופי פעולה אחד עם השני ובעתיד יהנו מסלי ירקות אורגניים.
"ארץ חוץ" מפעילה חוגים ביישובים טל-שחר, כפר אוריה, תעוז, בית קמה ופלמחים.
- באופן קבוע נוצרת קהילה סביב המתחמים הייחודיים אותם יוצרים הילדים ביחד עם מפעילי החוג ביער הסמוך למושב. ניתן לראות בשבתות משפחות מגיעות לפיקניק ביער, ילדים המרגישים נוח בטבע, אוהבים להיות בו וחשים אחריות ואכפתיות כלפיו. קיום מפגשי שיא בשבתות וחגים במתחמים אלו מחזקים את הקשרים הקהילתיים ביישובים.

במידה ומדובר במיזם חדש, מה הערך החברתי שאת/ה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

מה תחשב הצלחה של המיזם? וכיצד ניתן למדוד אותה?

לטווח הקצר – השנה הראשונה
- יצירת מוניטין ונראות חיוביים בקרב אנשי המושב והאזור, ושהורים ישמחו לשלוח את ילדיהם לפעילויות שיציע המרכז.
- יצירת שיתופי פעולה חיוביים עם מוסדות ומרכזי חינוך הקיימים באזור – בתי ספר, תנועת הנוער, המרכז הקהילתי-אקולוגי בשדמה וכד'.
- קיום מלא של כלל התכנים המתוכננים לשנה הראשונה:
- הפעלת המרכז בשנה הראשונה במשך 2-3 ימים בשבוע לכ100 ילדים מהמושב והאזור.
- יצירה של "באז" חיובי סביב המרכז, שיביא רעננות וחדשנות לעולם החינוכי והקהילתי במושב.
לטווח הרחוק – בשנים הבאות
- יצירת מרכז המהווה חלק אינטגראלי מעולמם של רוב ילדי המושב ורבים מילדי האזור.
- מרחב בו מגיעים אנשי הקהילה באופן סדיר וספונטאני על מנת להתפתח, ללמוד, לחוות וליצור ביחד.
- יצירת קהילה חזקה סביב המרכז אשר מבוססת על שיתופי פעולה וקשרים בין ילדים ובני נוער מבתי ספר שונים באזור, ומבוגרים מכלל המושבים באזור היוצרים יחדיו יוזמות חברתיות וסביבתיות באזור.
- הפעלת המרכז 4-5 ימים בשבוע לכ300 ילדים מהמושב והאזור באופן קבוע.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

המיזם יכול להוות מודל מסוים ליצירת מרכזי חינוך דומים ברחבי הארץ.
החשיבה ההוליסטית שעומדת מאחורי המיזם שלנו יכולה להוות מודל שבעזרתו יוכלו יזמים המעוניינים בכך להקים מיזם דומה בתחומן.
במידה והפרויקט מוצלח נשמח לספק ייעוץ ,הכוונה והכשרה ביצירת מתחמים נוספים מסוג זה.

האם למיזם שותפים נוספים במכללה ( סגל/ סטודנטים ) ?

ליווי חינוכי ע"י תמיר גבאי – מראשי החוג לחינוך דמוקרטי בסמינר.

מהי תרומת המיזם למכללה?

המיזם אינו מיועד לתרום למכללת סמינר הקיבוצים, אלה לתושבים החיים באזור בו הוא יוקם. כמובן שסטודנטים לחינוך מהסמינר יוכלו להגיע וללמוד מהמיזם, לשאוב ממנו רעיונות והשראה ובכך יוכל המיזם לתרום למכללה.

מהם ערכי המכללה אשר משתקפים במיזם?

במיזם משתקפים באופן מובהק שניים מהערכים החשובים של מכללת סמינר הקיבוצים והם:
הומניזם – שוויון ערך האדם, כבודו, חירותו והתפתחותו. מהות המרכז והתכניות בו הם למען האדם, ואחד המיקודים המרכזיים שלו הם על המעגל האישי, פיתוח יכולותיו והבנת חירותו כאדם.
אחריות – חברתית וסביבתית. מעבר לכך שהמיזם עצמו הוא פרויקט חברתי-סביבתי, התכניות אותן הוא יפעיל יהיו מוכוונות למען יצירת אנשים הפועלים בקהילתם למען החברה והסביבה, והעלאת המודעות החברתית והמודעות הסביבתית בקרב אנשי הקהילה.

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט/י

- אתגר הניצב בפני התפתחות המיזם היא העובדה שמרכז שכזה לא קיים בקדרון, ובכלל לא הוקם שום גוף חינוכי נוסף, פרט לבית הספר היסודי ותנועת הנוער במושב. המרכז מביא תפיסות שונות וחדשות לנוף החינוכי של המושב, ועלול (וזו גם מטרתו) לשנות באופן מסוים את תפיסת העולם ואורח החיים של תושביו. לכן קיימת אפשרות שהתושבים יהיו סקפטיים וחשדניים כלפי הפרויקט, ולא יקבלו בזרועות פתוחות ויחבקו אותו.
- הנושא הכלכלי תמיד מהווה אתגר בכל הנוגע להקמת עסק חדש. היכולת לספק פרנסה הולמת לאנשי הצוות על מנת לאפשר להם להתמקד בעבודה איכותית. באותה נשימה נאמר כי האתגר מתעצם מתוך עמידה בערך מאוד חשוב שלנו, שראוי והמיזם יהיה נגיש לכלל האוכלוסייה, ללא קשר ליכולתם הכלכלית.
- יצירת התשתיות הבסיסיות להפעלת המתחם (שירותי קומפוסט, ברזי מים, מרחבי הדרכה פתוחים בדמות סככות צל עם ספסלי בוץ, מרחבי הדרכה סגורים בדמות אוהל דום או יורט, מחצלות וכו') דורשות השקעת מימון ראשונית.

מהן הפעולות שאת/ה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

- יצירת נראות ומוניטין חיובי בקרב אנשי הקהילה. יצירת מרחב אסטטי ומזמין הוא חשוב ליצירת רושם ראשוני בקרב אנשי המושב, ויעזור ליצור את הרושם הרצוי.
- אירועי חשיפה פתוחים לקהילה ללא עלות על מנת לחשוף את התושבים לפעילות המרכז ולצוות המדריכים.
- יצירת מרחב מקצועי בעל תשתיות מתאימות. ההורים ישמחו לשלוח את ילדיהם למקום שיפגין מקצועיות ורצינות, ואשר יודעים ובטוחים כי ילדיהם נמצאים בידיים טובות.
- בחירת צוות המרכז בקפידה. כל המדריכים הם בעלי ניסיון רב בעבודה עם ילדים ומבוגרים, ונבחרו גם על בסיס אופיים בכדי להבטיח יצירה של אווירה חיובית ואיכותית במרכז.
- הקמת תשתית עסקית מוסדרת הכוללת ביטוחים מקיפים, תעזור ליצור תחושת בטחון אצל באי המרכז.
- בניית מודל ותכנית עסקית נבונה הלוקחת בחשבון את עלויות ההקמה והתפעול השוטף של העסק על מנת להגיע ליציבות כלכלית.

מספר המעורבים במיזם

7

הסיפור

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאת/ה רוצה לספר לנו

הפרויקט להקמה של מרכז חינוכי בחווה האקולוגית של משפחתי במושב קדרון מתבשל בראשי בערך בשנתיים האחרונות. לפני כשלוש שנים אחותי הדס חזרה לגור במשק המשפחתי אחרי שנים שעברה בין חוות אקולוגיות בארץ ובעולם ולמדה פרמקלצ'ר. היא חזרה לחיק המשפחה ביחד עם בן זוגה סער, וביחד הם החלו לדבר על רעיון וחזון שיש להם – להקים יער מאכל. בהתחלה לא היה לי ממש מושג על מה הם מדברים, אך ככל שהזמן עבר, והרעיון התפתח, ראיתי את עצמי נשבה בקסמו של רעיון מהפכני זה. במהלך השנים האחרונות אני שותף להקמת היער אצלנו בחווה, וחוזה בתהליך של יצירת קהילה חזקה של אנשים בארץ סביב הנושא.
בתוך כל זה, ההתפתחות האישית שלי הביאה אותי לתחום הדרכת הטיולים, בו אני עובד כבר יותר משלוש שנים. בנוסף עבדתי כמדריך במרכז לחינוך סביבתי בחירייה, ובשנים הללו התוודעתי יותר ויותר לאתגרים החברתיים והסביבתיים הקיימים. בשנים אלו טיילתי רבות ברחבי העולם ופגשתי הרבה אנשים מעניינים, הכרתי פרספקטיבות חדשות ותרבויות שונות. ביחד עם ספרים רבים שקראתי, כל אלו יחד עיצבו את דעותיי לגבי מקומו של האדם בעולם ומהות החיים. האינטראקציה עם אחותי השפיעה עליי רבות, כשבמהלך השנים האלה הדיאלוג המתמיד שאנו מנהלים בינינו ועם העולם עזר לנו לעצב את המחשבות ותפיסות העולם שלנו. תפיסות מעולם הפרמקלצ'ר חלחלו אליי יותר ויותר, והמפגש עם תפיסות של תרבויות אדמה קדומות ריתק אותי, וכל אלו ביחד העלו בי את ההרגשה שיש משהו לא בסדר בעולם, ושיש תפיסות בסיסיות של האנושות שעלינו לשנות בצורה דרסטית.
העבודה שלי בתור מדריך טיולים וכמדריך בחירייה העלתה בי את תחושת השליחות שיש בעיסוק בחינוך. הבנתי שיש לי נגיעה עם ילדים ובני נוער, ושקיימת אצלי הסבלנות ויכולת ההכלה הדרושות בעבודה איתם. המחשבה לעסוק בחינוך החלה לחלחל לראשי לפני קצת יותר משנתיים, וזמן קצר אחר כך, במהלך טיול בארץ עם אחותי, עלה הרעיון שאני אקח אחריות ויצור את הצד החינוכי של פרויקט יער המאכל. דיברנו על כמה זה חשוב ליצור את הצד הזה, וכמה זה חלק בלתי נפרד וגדול במהות המרכזית של הפרויקט. ובמהלך השנתיים האחרונות הלכה והתעצבה אצלי השקפת העולם החינוכית, והרעיון של הקמת המרכז התחזק. המשכתי לטייל בארץ ובעולם, והייתי בתקופת למידה והתפתחות נפלאה. קורס מבוא לטבע-תרפיה בארגון "טבע ומהות" חיזק אצלי את הדעה לגבי העוצמה של הטבע ככלי חינוכי ותרפויטי, והחלטתי כי אני רוצה לשלב את עבודתי החינוכית עם אהבתי הגדולה – הטבע.
בנוסף החלטתי כי אני רוצה ללמוד באקדמיה. באופן מקרי יום אחד אספתי טרמפ בחורה שלמדה במסלול לחינוך דמוקרטי בסמינר, ומתוך שיחה ארוכה שניהלנו, היא המליצה לי לבדוק את המסלול. בערבי חשיפה של המסלול הבנתי כי זהו באמת המקום הנכון בשבילי לפתח את הפרויקט. החממה ליזמות חברתית-סביבתית היא קונספט שמדויק בשביל הגשמת החזון שלי. מתחילת שנת הלימודים אני נמצא בהתכוונות מלאה ליצירת הפרויקט, כשהמטרה הייתה לפתוח אותו לראשונה בשנה הבאה, ולקדם אותו במהלך השנים הקרובות כך שבסוף לימודיי יהיה מרכז חינוכי חי ופועם. אחת המטרות החשובות ביותר שלי הייתה למצוא שותפים לפרויקט. אני יודע כי איני רוצה לעשות זאת לבד, וכי זה לא נכון ליצור דבר כזה לבד. ואז, לפני כחודשיים הגיע אלינו לחווה דן שרון מ"ארץ חוץ" והתלהב מאוד מהפרויקט ורצה לעשות בחווה חוגים החברה שלו בשנה הבאה. נוצר בינינו הקשר והרצון לעבוד ביחד, וכרגע אנחנו עובדים במשותף על כתיבת הרעיון, החזון, המטרות, היעדים והתכנית הכללית של המרכז, במטרה לפתוח אותו בשנה הבאה.

שאלות נוספות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

האם חלו שינויים בשטח מאז הגשת המיזם לכיכר?

נעשה תכנון מתחם ההדרכה, נעשה תמחור ראשוני של הפרויקט ונקבעו פגישות עם גורמים בועד המושב והמועצה המקומית.

מי הוא קהל היעד של המיזם(לדוגמה: סגל,סטודנטים,קמפוס צפון/נמיר, גיל, דמוגרפי, מין…)?

קהל היעד של המרכז נקבע באופן ספציפי לכל תכנית, אך קהל היעד שאליו מוכוון הפרויקט הוא כלל הגילאים של האוכלוסייה באזור הגיאוגרפי הקרוב - ממושב קדרון והמועצות האזוריות – ברנר, גדרות וגזר, והערים הסמוכות גדרה ורחובות.

המיזם חשוב לקהל היעד הזה מכיוון שהוא בא לקדם את תחומי הקהילה והסביבה באזור הגיאוגרפי בו הם חיים. אנו מאמינים שתושבי המושבים והמועצות הנ"ל מעוניינים בחיי קהילה איכותיים ומוכנים לפעול לשם כך. אנו מכירים את תפיסת החינוך הרווחת באזור ככזאת המעודדת הקניית ערכים חברתיים וסביבתיים. מערכות החינוך הקיימות במקום מעודדות ומטפחות את נושא השמירה על הסביבה ומחפשות תוכניות העשרה בנושא.

זוהי הזדמנות לחזק את האחדות והקשר בין תושבי האזור ע"י טיפוח הנכס החשוב ביותר להם- הילדים.

בתיבת הטקסט שלמטה, מלא/י את הנתונים: מתוך __________ אנשים אליהם פונה המיזם, הצטרפות של _______ מהם עד תאריך __________ תחשב להצלחה

2000, 200, פברואר 2015

באיזו צורה ישפיע המיזם על חיי הנוגעים בו? (הפער בין המצב הקיים למצב הרצוי)

הדרך שבה ישפיע המרכז על חיי המשפחות אשר ישתתפו בפעילויות המרכז היא בראש ובראשונה יצירה של יותר חוויות משפחתיות וקהילתיות בתוך מסגרת המוקדשת לכך. מוסדות החינוך הקיימים כיום (בית הספר, תנועת הנוער וחוגי אחר הצהריים) אינם מוקדשים לפיתוח קהילתי, ולכן יש חוסר במרכז אשר יהיה מוקדש לכך. המרכז החדש יצור פעילויות אשר יחזקו הקשר התוך משפחתי, את הקשרים הקהילתיים, ויעלה את תחושת השייכות למקום ולקהילה.
בנוסף לכך יהיה המרכז מוקדש למען חיזוק הקשר בין האדם והטבע, והעלאת המודעות לתפיסות סביבתיות. כיום לא קיים מרכז אשר מוקדש למטרה זו, ולכן המרכז ישפיע על חייהם של הנוגעים בו בכך שייצור להם מפגש עם הטבע המושתת על חוויות רב-חושיות. את פעילויות המרכז יעבירו מחנכים, מדריכים ומטפלים אשר באים מתחומי הטבע, הקיימות והפרמקלצ'ר. בעזרת כל אלו יוכל הדור הצעיר לגדול בחשיפה משמעותית לתפיסות מעולמות אלו, ויביא להתפתחות של חברה יותר בת-קיימא, מה שישפיע על אורח חייהם של כל הנוגעים בדבר.

על מנת להתקדם במיזם, מה נחוץ לך וכמה? (בתשובתך התייחס/י לכ"א, ציוד, חומרים, מקום, ידע ודברים נוספים הדרושים לך)

על מנת שנוכל להתקדם במיזם נחוצים לנו מספר דברים:
אישורים להקמה של המרכז בתחום השטח החקלאי. בגלל שהמרכז מיועד לקום בשטח שמוכרז כשטח חקלאי, יש צורך בקבלת אישורים מיוחדים על מנת לבצע פעילות שאינה חקלאית בשטח. את האישורים האלה אני אקבל מועד המושב ומהמועצה המקומית, איתם אני מתחיל בסבב פגישות בחודש הקרוב.

לאחר שאקבל את אישורים אלו אתחיל בתהליך הבנייה של המרכז. תכנון מרכז ההדרכה כבר נעשה, ולמען הקמת המרחב הפיזי של המרכז (יכלול מרחב הדרכה סגור- אוהל דום, מרחב ישיבה והדרכה פתוח מספסלי בוץ, שירותי קומפוסט ברמה גבוהה, מטבחון שדה ושעות עבודה של בעלי מקצוע על הקמה) נחוצים לנו כ15,000 ₪.

אחד הדברים החשובים לנו במרכז הוא שהפעילויות הקהילתיות יהיו בעלות מינימאלית למשפחות ואנשי הקהילה. כלומר עלינו לגייס כסף שיוכל לסבסד את עיקר החומרים והציוד למרכז, ואת שעות העבודה של המדריכים. לצורך קיום הפעילויות הצפויה לשנה הראשונה עלינו לגייס כ50,000 ₪.

מה הצעדים הבאים שאת/ה מתכוונ/ת לנקוט על מנת לקדם את יישום המיזם?

הצעדים הבאים בהם אני מתכוון לנקוט הם:
סבב פגישות עם גורמים רלוונטים מועד המושב והמועצה המקומית.
פגישות עם שיתופי פעולה אפשריים באיזור הגיאוגרפי הקרוב
כתיבת תכנית ומודל עסקי
גיוס כספים

נמרוד הוכברג עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2467 ימים

נמרוד הוכברג עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2469 ימים

נמרוד הוכברג עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2469 ימים

נמרוד הוכברג עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2470 ימים

נמרוד הוכברג עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2480 ימים

נמרוד הוכברג עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2507 ימים

נמרוד הוכברג יצר את המועמדות - לפני 2507 ימים