הקמת מרכז ארצי להנחיית מקצועת היצירה

חנן יניב
ע"י חנן יניב | 24 בינו' 2014
| 4 תגובות

סיכום:

זוהי יוזמה משותפת עם ד"ר רבקה ודמני.

זהו עידן של שינוי במערכת החינוך. למידת חקר שיתופית, מבוססת פרויקטים, ממוקדת תלמיד וצוות, הולכת ומחליפה את ההוראה הפרונטלית המסורתית. לשם יצירה של פרויקטים באיכות ראויה יש להכשיר בבתי הספר ובמכללות תלמידים ומורים, סטודנטים ומרצים, המתמתחים במקצועות הפקה.

אודותיך

הצג ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

חנן

שם משפחה

יניב

תפקיד במכללה/לומד ב...

ראש תחום חדשנות דיגיטלית בפקולטה לאמנויות

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

הקמת מרכז ארצי להנחיית מקצועת היצירה

תיאור המיזם

זוהי יוזמה משותפת עם ד"ר רבקה ודמני.
זהו עידן של שינוי במערכת החינוך. למידת חקר שיתופית, מבוססת פרויקטים, ממוקדת תלמיד וצוות, הולכת ומחליפה את ההוראה הפרונטלית המסורתית. לשם יצירה של פרויקטים באיכות ראויה יש להכשיר בבתי הספר ובמכללות תלמידים ומורים, סטודנטים ומרצים, המתמתחים במקצועות הפקה.

השלב שבו נמצא הפרוייקט שלך

רעיון

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור? מה הצורך שהמיזם בא למלא?

למידה מבוססת פרויקטים הולכת וכובשת לה מקום של כבוד כמייצגת את ה"פדגוגיה החדשה". רוב התכניות להטמעת פרויקטים במערכת החינוך ממוקדות במתודולגיה של חקר התוכן ומזניחות את משמעות התוצר. למרות שחונכנו להבין שבחינוך התהליך הוא המשמעותי ולא התוצר, לתוצר יש משמעות עבור היוצר - הילדים. ככל שיהיו גאים יותר בתוצר שהפיקו, משמעות התהליך תתעצם עבורם ותעודד אותם לשאוף להפיק פרויקטים נוספים. בינתיים אנו נתקלים השכם והערב ברדידות וחובבנות בלמידה מבוססת פרויקטים.

מטרות
ברמה הלאומית
• יצירת מנוף להטמעת תרבות של יצירה והגשמה
• יצירת מנוף לשינוי פדגוגי משמעותי מעמיק והוליסטי במערכת החינוך
ברמת הרשות המקומית
• הטמעת תרבות של יצירה בבתי הספר ובקהילות שמסביבו
• איגום משאבים ומרכזי התמחות ברמה יישובית
ברמת בתי הספר
• שילוב אמנויות היצירה וחשיבה יצירתית בכל תהליך למידה ותוכן
• טעינת בית הספר באנרגיה של הנעה פנימית למירב השותפים בו, תוך יצירת מחולל אנרגיה כזאת באורח החיים הבית ספרי. (ילדים ומורים ייהנו לבא לבית הספר, ללמוד וללמד בו).
• פיתוח בית הספר כמרחב צמיחה אישית וחברתית
• טיפוח תחושה של מסוגלות עצמית וקבוצתית אצל מורים ותלמידים
ברמת המכללה
יצירה של מסגרת משותפת (בין מחלקתית) ליישום האמנויות כאורח חיים פדגוגי בכל הפקולטות והטמעה בשטח

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

בסמינר הקיבוצים, ובמיוחד בפקולטה לאמנויות, יש מרצים ותלמידים שמתמחים במקצועות היצירה ויוכלו לסייע:
• ביצירת צוותי תלמידים מומחים במקצועות ההפקה (וידאו, אודיו, רדיו, עיצוב, בימוי, תפאורה, תלבושות, תכנות...) ברמה בית ספרית, קהילתית ולאומית
• ביצירת מרכזי הפקה בבית הספר (אולפן וידאו, מחסן תלבושות, סדנת תפאורה, סדנת עיצוב מודלים, טכנולוגיות הפקה ועריכה של גרפיקה, אודיו ווידאו...

דף פייסבוק (אם יש)

אתר אינטרנט (אם יש)

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי/ חדשני (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט/י

למידה מבוססת פרויקטים אייננה רעיון חדש. מזה שנים רבות אנו עדים לצמיחה של למידת חקר צוותית, מבוססת פרויקטים, כחלופה ללמידה פרונטלית. החדשנות שביוזמה זו היא במיקודה בתלהיך ההפקה ואיכות התוצר (ברמת השימושיות שלו, ברמה האסטטית וכמובן ברמה התכנית).

היזומה גם מציעה התמקצעות במקוצועות היצירה לילדים ע"פ בחירתם, ורואה את התלמיד כשותף ומשאב חשוב בהתפתחות בית הספר.

תוצרים ראויים יוכלו לשמש ילדים נוספים בבית הספר ובארץ כולה.

השפעה

הצג↑ הסתר↑ הסתר

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החברתי שייצר עד כה?

במידה ומדובר במיזם חדש, מה הערך החברתי שאת/ה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

הפרוייקט מרחיב מאד את מנעד ההתמחויות המזומנות לילדים בבתי הספר. ילדים יוכלו למצוא לעצמם מקום של הצלחה ותרומה לקהילת בית הספר שאיננה אקדמית בלבד. גם ילדים מתקשים ברמה האקדמית יוכלו למצוא לעצמם מקום של כבוד בקהילת בית הספר, חלקם גם יוכלו להמשיך ולהתפתח בהתמחויות שלהם בעתיד. התרומה החברתית של תהליך כזה היא שיקום הדימוי העצמי של ילדים רבים שעד היום לא יכלו למצוא לעצמם מקום של הצלחה.

מה תחשב הצלחה של המיזם? וכיצד ניתן למדוד אותה?

איכות הפרויקטים של התלמידים שיהיו מעורבים בפרוייקט, שיפור הדימוי העצמי שלהם ושיפור משמעותי באיכות הפרויקטים בבתי הספר המעורבים.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

לצד ההקמה של מרכז ההתחויות במכללה, יוקם גם מרכז וירטואלי שיקיים סדנאות התמחות לילדים מכל הארץ (קורסים בתבנית של Mooc) לצד סדנאות פנים אל פנים מרוכזות "קייטנות" בחופשות.

האם למיזם שותפים נוספים במכללה ( סגל/ סטודנטים ) ?

הסטודנטים וסגל הפקולטה לאמנויות, ושותפים שהתקבצו במהלך יריד היזמות

מהי תרומת המיזם למכללה?

המכללה תהפוך למרכז ידע ארצי לתמיכה בהפקת פרוייקטים לימודיים. המרכז ישמש גישור הולם בין שאיפות הסטודנטים להתמחות מקצועית ותפקידם כמורים למקצועות ואמנויות היצירה.

מהם ערכי המכללה אשר משתקפים במיזם?

חדשנות, הזדמנות שווה לכל, חינוך לצד מקצועונות, איכות ומשמעותיות בלמידה.

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט/י

זמן סטודנטים ומרצים.

מהן הפעולות שאת/ה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

תכנון ההטמעה במסגרת פעילות ההתנסות בשטח בתיווך מדרכים פדגוגים שיראן ביוזמה שליחות חברתית ותרבותית.

מספר המעורבים במיזם

באופן פוטנציאלי - כל הפקולטה לאמנויות - סטודנטים, מרצים ומדריכים פדגוגיים וכל בתי הספר בהם הם מתנסים בהוראה

הסיפור

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאת/ה רוצה לספר לנו

הצורך במציאת תחומי עניין לילדים שונים ומגוונים, הנטיה שלי ליצור כסם חיים, מעורבות של שנים בלמידה פרויקטלית ומאוכזבות מאיכות התוצרים, וכל אלה לצד ההכרה שהפקולטה לאמנויות היא פקולטה להוראת האמנויות הביאו אותנו (רבקה וחנן) לחפש את החוט המגשר. אנו מאמינים שמצאנו.

שאלות נוספות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

האם חלו שינויים בשטח מאז הגשת המיזם לכיכר?

חלו. רשות עירונית גדולה מוכנה להקים מרכז עירוני כזה בבית ספר תיכון גדול בשכונה עם מרכיבים סוציו-אקונומיים נמוכים. בינתיים התקיימו מגעים בתוך הפקולטה עם תחומי תוכן רלוונטיים לאיתור מדריכים לפיתוח הקורסים.

מי הוא קהל היעד של המיזם(לדוגמה: סגל,סטודנטים,קמפוס צפון/נמיר, גיל, דמוגרפי, מין…)?

קהל היעד של היוזמה הוא כל הסטודנטים בפקולטה לאמנויות וילדי ומורי בתי הספר בהם הם מתנסים. ליוזמה יש פוטנציאל להתרחב ולהגיע לכל ילדי בתי הספר בארץ.

עתה, לאחר התקדמות המגעים עם הרשות המקומית והנהלת בית הספר, כל תלמידי הרשות (עיר גדולה) כשבמרכזם תלמידי ומורי בית הספר הנבחר.

בתיבת הטקסט שלמטה, מלא/י את הנתונים: מתוך __________ אנשים אליהם פונה המיזם, הצטרפות של _______ מהם עד תאריך __________ תחשב להצלחה

מתוך מאות הילדים ועשרות המורים, עשרות הסטודנטים ומרצים - עשרות ילדים 10 מורים ועוד 5 סטודנטים ושני מרצים עד 30 לאוגוסט 2015

באיזו צורה ישפיע המיזם על חיי הנוגעים בו? (הפער בין המצב הקיים למצב הרצוי)

ילדים שלא היה להם מקום לבטא את עוצמותיהם בבית הספר ימצאו מגוון רחב של תחומים בהם יוכלו לגלות אותן ולתרום לקהילה. איכות התוצרים (פרוייקטים לימודיים) תשתפר לאין ערוך ותלמידים יוכלו להציגם בגאון.

על מנת להתקדם במיזם, מה נחוץ לך וכמה? (בתשובתך התייחס/י לכ"א, ציוד, חומרים, מקום, ידע ודברים נוספים הדרושים לך)

אנו עמלים על תכנית תקציבית למימון המרכז העירוני בבית הספר שבעיר הנדונה. יש להניח שהמימון העיקרי יבוא מהרשות וממשרד החינוך. בינתיים, לשם התחלת התהליך, אנו זקוקים ל-20 אלף שקלים למימון פיתוח שני קורסים מקוונים (כ"א) לפי:
200 שעות סטודנטים כ-40 ש"ח לשעה = 8000 ש"ח - כולל ליווי סדנת יצירה בקיץ (קיטנה)
60 שעות מומחים בתחום התוכן כ-200 ש"ח לשעה = 12000 ש"ח

מה הצעדים הבאים שאת/ה מתכוונ/ת לנקוט על מנת לקדם את יישום המיזם?

תוכנית עבודה ותקציב בשיתוף הנהלת הפקולטה לאמנויות והרשות העירונית.

חנן יניב עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2485 ימים

חנן יניב עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2485 ימים

חנן יניב רשם: מדובר על פרויקטים בכל התחומים, לא רק טכנולוגיים. אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2543 ימים המשך >
עדייה הירש רשם: יכול מאוד להיות שהתכוונתי לפינלנד:) השאלה הפשוטה ששאלתי היא האם מדובר רק במקצועות ההפקה או שמא, כמו שתכניתת על פינלנד, מדובר גם ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2543 ימים המשך >
חנן יניב רשם: עדייה, שלום. תודה על העידוד. האם לא התכוונת לפינלנד? בכל מקרה, צריך להבחין בין שני סוגים של תכנים: תכנים מתוך תכנית הלימודים שבהם ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2543 ימים המשך >
עדייה הירש רשם: שלום חנן שמי עדייה ואני סטודנטית לניהול עסקי חברתי, אני וכמה מעמיתי ללימודים מלווים את היזמות ומסייעים בבניית תכנית עסקית להמשך ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2543 ימים המשך >

חנן יניב עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2558 ימים

חנן יניב יצר את המועמדות - לפני 2558 ימים