בוגרים מובילים שינוי חברתי-ד"ר מיקי קריץ וד"ר מירי שינפלד

ע"י מירי שינפלד | 31 במרץ 2014
| 0 תגובות

סיכום:

הקמת רשת חברתית של בוגרי המכללה ובניית תכנית להובלת שינוי חברתי. שינוי חברתי יוכל להתממש באמצעות הבוגרים של המכללה שפרוסים בבתי ספר ברחבי הארץ. אלו יוכלו לקדם חשיבה הומניסטית ופעילות רב-תרבותית בין בתי הספר בתמיכת מרצים מנוסים מסגל המכללה. הפעילות תתבסס על מודלים ללמידה שיתופית רב-תרבותית בבתי הספר. הבוגרים יפעילו את התכנית באמצעות האינטרנט במהלך השנה תוך יצירת קבוצות למידה רב-תרבותיות. התכנית תסתיים במפגשי פנים אל פנים שיאפשרו הכרות עם האחר על בסיס הלמידה השיתופית המקוונת.

אודותיך

הצג ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

מירי

שם משפחה

שינפלד

תפקיד במכללה/לומד ב...

מרכזת התואר השני בטכנולוגיה בחינוך

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

בוגרים מובילים שינוי חברתי-ד"ר מיקי קריץ וד"ר מירי שינפלד

תיאור המיזם

הקמת רשת חברתית של בוגרי המכללה ובניית תכנית להובלת שינוי חברתי. שינוי חברתי יוכל להתממש באמצעות הבוגרים של המכללה שפרוסים בבתי ספר ברחבי הארץ. אלו יוכלו לקדם חשיבה הומניסטית ופעילות רב-תרבותית בין בתי הספר בתמיכת מרצים מנוסים מסגל המכללה. הפעילות תתבסס על מודלים ללמידה שיתופית רב-תרבותית בבתי הספר. הבוגרים יפעילו את התכנית באמצעות האינטרנט במהלך השנה תוך יצירת קבוצות למידה רב-תרבותיות. התכנית תסתיים במפגשי פנים אל פנים שיאפשרו הכרות עם האחר על בסיס הלמידה השיתופית המקוונת.

השלב שבו נמצא הפרוייקט שלך

פרוייקט קיים בשלב ראשוני

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור? מה הצורך שהמיזם בא למלא?

1. שמירת קשר עם בוגרי המכללה
2. תחושת הבדידות בשדה ההוראה--הסטודנטים מתנתקים מהעמיתים וחשים בודדים בשדה ההוראה
3. ניתוק בין תרבויות שונות בחברה הישראלית - הסטודנטים של המכללה מגיעים לבתי ספר שבהם תלמידים מתרבויות שונות בחברה הישראלית. חיבור בין הבוגרים-המורים שבשטח יוכל לחבר גם בין תלמידיהם ולסייע בגישור פערים בין תרבויות (לאום, דת, פריפריה - ומרכז וכו')

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

1. הסטודנטים נרשמים באמצעות הרשת וזוכים לתקשורת עם עמיתים
2. הסטודנטים מגיעים לבתי ספר באזורים שונים ובתרבויות שונות וכך יכולים לקשר בין תרבויות שונות באמצעות הוראה ולמידה שיתופית
3. הבוגרים יוכלו להיעזר בסביבות ההוראה ובהנחיית צוות המרצים במכללה על מנת ליצור קשרי למידה וחברות
4. העמיתים יוכלו לחזק את הקשר וליצור מיזמים שיתופיים בעזרת תכנית זו

דף פייסבוק (אם יש)

אתר אינטרנט (אם יש)

tec.macam.ac.il

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי/ חדשני (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט/י

התוכנית מאפשרת לבוגרי סמינר הקיבוצים שאינם יכולים להגיע פיזית למכללה, להמשיך ולשמור על קשר עם המרצים והעמיתים. אפשרות זו שלא היתה יכולה להתבצע בעבר מאפשרת המשך מעורבות חברתית, פתרון לבדידות בשדה החינוך, יצירה והוראה בשיטות למידה מתקדמות.
התוכנית מבוססת על מודל TEC שאותו מיישמים המציעים ברמות שונות של מערכת החינוך. המודל מציע לפתח אמון באמצעות סביבות למידה שיתופיות מקוונות. מודל זה מרחיב את תאורית המגע (Contact Hypothesis) של אלפורט, לפיה ניתן להפחית סטריאוטיפים ודעות קדומות על ידי מגע קרוב בין אנשים מקבוצות שונות בעלות סטטוס זהה, אינטרסים משותפים ומשימה זהה, אשר נתמך על ידי גוף מוסדי כלשהו. הקשרים בין קבוצות לפי מודל טק (TEC) מתבססים בעיקר על האינטרנט. הקשר ויצירת האמון שבין ההמשתתפים מתפתחים בהדרגה: תחילה הקשר הוא טקסטואלי, לאחר מכן הקשר הוא קולי ולבסוף מתקיים מפגש פנים אל פנים. מרכיבי המודל הבסיסיים הם:

תקופת היכרות לאורך שנה באווירה לא תחרותית, הכוללת היכרות חברתית הדרגתית. העבודה בקורס מתפתחת בסדר זה - עבודה קבוצתית א-סינכרונית, עבודה סינכרונית קולית, עבודה סינכרונית המשלבת קול ותמונה (וידאו-קונפרנס), פגישה פנים אל פנים.

שימוש בטכנולוגיה - חשיפה, שימוש והערכה של כלים טכנולוגיים עדכניים סינכרוניים וא-סינכרוניים, כולל כלים המאפשרים קישורים בין משתתפים המרוחקים זה מזה (פיזית ותרבותית) ועבודה קבוצתית. כלים אלו אטרקטיביים לדור המורים החדש. התכנית חושפת את השיטות לשימוש בכלים האינטרנטיים ולהתאמתם ללמידה ולעבודה קבוצתית מקוונת.

בוגרי המכללה יוכלו ללמוד את המודל וליישם אותו בכתות שבהם הם מלמדים.
התקשורת תהיה בין הבוגרים לצורכי הוראה ולמידה. ויותר מכך, הם ינצלו את התכנית ליצירת פרוייקטים בין תלמידיהם.

מודל זה יוכל להוות דוגמא למכללות אחרות, ומועדוני חברים במכללות יוכלו לפתח שיתוף פעולה נרחב יותר בעתיד.

השפעה

הצג↑ הסתר↑ הסתר

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החברתי שייצר עד כה?

הפרוייקט המוצע אינו פעיל עדיין. אולם המציעים מפעילים מיזמים נוזפים במודל TEC. מיזמים אלו תורמים להכרות עם האחר, כבוד הדדי, הפחתת סטיגמות על פרטים מתרבויות שונות. בנוסף, המיזם מטמיע פדגוגיה חדשנית הממחישה הוראה ולמידה בסביבות שיתופיות מקוונות.

במידה ומדובר במיזם חדש, מה הערך החברתי שאת/ה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

המיזם נועד לקדם קשרים רב תרבותיים בין הבוגרים שנמצאים במערכות חינוך המייצגות תרבויות שונות בחברה הישראלית, ליצור ביניהם שיתופי פעולה ולהטמיע פדגוגיה המבוססת על טכנולוגיות הוראה ולמידה חדישות. המודל ישמש כדוגמא למכללות אחרות שיוכלו לחבור אל סמינר הקיבוצים עם מועדונים דומים.

מה תחשב הצלחה של המיזם? וכיצד ניתן למדוד אותה?

המיזם יוכל לקלוט כ500 בוגרים בשנה ויוכל לתמוך ב50 פרוייקטים בשנה.
כל פרוייקט שיתופי רב-תרבותי שייפתח יוביל להטמעת התפיסה הרב-תרבותית והכרת האחר במסגרות החינוכיות בישראל. פתיחה של 50 פרוייקטים בשנה אחת יראו השפעה משמעותית על מערכת החינוך.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

מטרת המיזם היא לשמש מודל למכללות אחרות. מכללות נוספות תוכלנה לשכפל את ההקמה של מועדון הבוגרים ולהטמיע את המודל. לאחר הקמת מועדונים כאלו במכללות השונות המיזם יקשר את כל הפעילים על מנת להרחיב את ההשפעה וליצור חינוך לרב-תרבותיות בבתי הספר בישראל.

האם למיזם שותפים נוספים במכללה ( סגל/ סטודנטים ) ?

מרצים וסטודנטים בסמינר הקיבוצים שמדריכים תוכניות דומות במכללה ובבתי הספר יוכלו להיות שותפים במיזם זה.

מהי תרומת המיזם למכללה?

המיזם יפרסם את המכללה בהובלת חדשנות ובהובלת שינוי חברתי.
המיזם יתרום לתחושת השייכות של בוגרי המכללה.
המכללה תהפוך למרכז בהובלת פגדודיה חדשנית באמצעות הבוגרים.
המכללה תחולל שינוי חברתי.

מהם ערכי המכללה אשר משתקפים במיזם?

הומניזם, חדשנות, מעורבות חברתית

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט/י

כח אדם שיפעיל את המיזם. אולם, אנו סוברים שבוגרים שהשתתפו בפרוייקטים קודמים של היזמים יתנדבו ויעזרו בהובלת המיזם.

מהן הפעולות שאת/ה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

שמירת קשר עם הבוגרים של המכללה שהשתתפו בפרוייקטים דומים.
פתוח תכניות במסגרות הלימודים על מנת להכין את הסטודנטים למיזם זה.
יצירת ערוצי תקשורת עם הבוגרים ובתי הספר.

מספר המעורבים במיזם

המציעים הם שניים: ד"ר מיקי קריץ וד"ר מירי שינפלד, אך נוסף להם מרצים נוספים וסטודנטים (10)

הסיפור

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאת/ה רוצה לספר לנו

היוזמים הם המובילים של מרכז TEC (המרכז לטכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותית). זה החל בפעילותו בינואר 2005 כמיזם של ראשי התקשוב וראשי המכללות סמינר הקיבוצים, תלפיות ואלקאסמי, השייכות למגזר החילוני, היהודי-דתי והערבי, בהתאמה. תחילתו של המיזם בכנס משותף וירטואלי בין שלוש המכללות. לאור ההצלחו הגדולה נחנך בשנת 2006 פרויקט "סביבות הוראה מתקדמות", המבוסס על מודל שפיתח מרכז TEC, שלפיו סטודנטים משלוש המכללות הנ"ל לומדים יחד ברשת בכלים סינכרוניים וא-סינכרוניים, בקבוצות מעורבות ורב-תרבותיות, יוצרים יחדיו חומרי למידה והוראה ומתנסים בסביבות הוראה מתקדמות.

במהלך השנים הצטרפו לפרויקט סטודנטים ומרציהם מ-15 מכללות נוספות.

בשנת 2009 נחנך פרויקט "אמירים TEC" לתלמידים מחוננים ומצטיינים בבתי הספר היסודיים בשלושת המגזרים, בשיתוף הסטודנטים להוראה במסגרת בלמ"ת בסמינר הקיבוצים. במסגרתו למדו יחדיו ברשת תלמידי כיתות ה'-ו' באשכולות של שלושה בתי ספר משלושת המגזרים, ביצעו עבודות חקר משותפות ולבסוף נפגשו ליום כיף. בשנת 2010 התרחב הפרויקט הזה לכדי תשע כיתות. בשנת 2014 משתתפים בו 15 בתי ספר.

בכל הפרויקטים שאנו מובילים הדגש הוא על הכרת האחר מתוך עבודה שיתופית.

במיזם זה מצאנו לנכון לקשר את הבוגרים לתוכניות אלו כשהמכללה מובילה את הקשרים בין הבוגרים, את הלמידה השיתופית המקוונת ואת הקישורים הרב-תרבותיים.

אנו מקיימים קשרים עם גופים בין-לאומיים ומציגים בכנסים בארץ ובעולם. אנו יוצרים קשרים עם גופים נוספים בעלי מטרות דומות.

שאלות נוספות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

האם חלו שינויים בשטח מאז הגשת המיזם לכיכר?

אנו פעילים כל העת וקידמנו את הרעיון בקרב מרצים וסטודנטים במכללה.

מי הוא קהל היעד של המיזם(לדוגמה: סגל,סטודנטים,קמפוס צפון/נמיר, גיל, דמוגרפי, מין…)?

בוגרים של מכללת סמינר הקיבוצים שנמצאים במקומות מרוחקים וקרובים למכללה אך מבודדים חברתית, רעיונית ומעשית בהוראה. באמצעות הרשת יוכלו למצוא שותפים שנמצאים במסגרות תרבותיות שונות ולקיים אתם פרוייקטים שיכללו הוראה ולמידה שיתופית מקוונת.

בתיבת הטקסט שלמטה, מלא/י את הנתונים: מתוך __________ אנשים אליהם פונה המיזם, הצטרפות של _______ מהם עד תאריך __________ תחשב להצלחה

מתוך 50,000 בוגרים אליהם פונה המיזם, הצטרפות של 500 מהם עד תאריך דצמבר 2014 תחשב להצלחה.

באיזו צורה ישפיע המיזם על חיי הנוגעים בו? (הפער בין המצב הקיים למצב הרצוי)

המיזם יאפשר לבוגרים להצטרף לקהילת המכללה ולהיות מעורבים במיזם חברתי חדשני תוך כדי עבודתם בשדה ההוראה.

על מנת להתקדם במיזם, מה נחוץ לך וכמה? (בתשובתך התייחס/י לכ"א, ציוד, חומרים, מקום, ידע ודברים נוספים הדרושים לך)

רשת חברתית, תמיכה טכנית, תקציב למתאם הפרויקט ולצוות המפעיל (שני מרצים וחמישה בוגרים).

מה הצעדים הבאים שאת/ה מתכוונ/ת לנקוט על מנת לקדם את יישום המיזם?

1. איסוף כתובות ושליחת הודעה לבוגרי המכללה בעשר השנים האחרונות.
2. פתיחת רשת חברתית ייעודית.
3. הכשרת מתאם וצוות מפעיל.

מירי שינפלד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2471 ימים

מירי שינפלד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2483 ימים

מירי שינפלד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2493 ימים

מירי שינפלד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2497 ימים

מירי שינפלד יצר את המועמדות - לפני 2497 ימים