שמירת טבע ופיתוח בנוף ים צפון

ע"י יעל גלעד | 13 באוק' 2011
| 0 תגובות

סיכום:

תוכנית שנוצרה כשיתוף פעולה בין תושבים בנוף ים ומשרד אדריכלים ומטרתה לקדם במוסדות התכנון פתרון תכנוני בר קיימא לשטחי 'בזק' ו'תעש'. השטח כולל נוף טבעי בתולי יחודי בארץ לצד אתר ארכיאולוגי ולצד קרקע עם זיהום קשה, שמחלחל זה שנים אל הים ומי התהום. הפתרון המקודם בגופי התכנון כולל מימון טיהור זיהום הקרקע באמצעות זכויות בניה נרחבות ליזמים על חשבון הנוף היחודי. תוכניתנו מציעה חלופה המשלבת שימושים של סביבה, מגורים ותירות והפיכת תהליך טיהור הזיהום לפרוייקט לאומי חינוכי.

אודותיך

שם הארגון: גלעד-שיף אדריכלות עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

יעל

שם משפחה

גלעד

אתר אישי

אודות הארגון שלך

שם הארגון

גלעד-שיף אדריכלות

תפקידך בארגון

שותפה מייסדת

האם הארגון שלך הוא...

עסק

מספר עמותה רשומה (ע"ר)

כתובת

ענבר 29 זכרון יעקב

אתר אינטרנט

כתובת דף הפייסבוק

כתובת פרופיל הטוויטר

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם שלך

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם הפרויקט

שמירת טבע ופיתוח בנוף ים צפון

המדינה בה מתמקד הפרויקט שלך

ישראל

תאר את הפרויקט שלך

תוכנית שנוצרה כשיתוף פעולה בין תושבים בנוף ים ומשרד אדריכלים ומטרתה לקדם במוסדות התכנון פתרון תכנוני בר קיימא לשטחי 'בזק' ו'תעש'. השטח כולל נוף טבעי בתולי יחודי בארץ לצד אתר ארכיאולוגי ולצד קרקע עם זיהום קשה, שמחלחל זה שנים אל הים ומי התהום. הפתרון המקודם בגופי התכנון כולל מימון טיהור זיהום הקרקע באמצעות זכויות בניה נרחבות ליזמים על חשבון הנוף היחודי. תוכניתנו מציעה חלופה המשלבת שימושים של סביבה, מגורים ותירות והפיכת תהליך טיהור הזיהום לפרוייקט לאומי חינוכי.

כתובת אתר האינטרנט

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי?

1. עצם היותו התארגנות של תושבים ומתכננים ללמוד את הבעיות ולהציע תוכנית חלופית, ולא להסתפק בהבעת התנגדות לתוכניות קיימות.
2. התוכנית כוללת פיתוח למגורים, פיתוח תיירותי ושמירת טבע בחלוקה מאוזנת ובהתאם לפוטנציאל ברחבי האתר
3. פתרון תכנוני IN SITU - פתרונות לטיפול בזיהום קרקע בתוך שטח האתר (במקום פינוי לרמת חובב כמקובל בארץ)
4. תכנון המרחב מתבסס על מיפוי פוטנציאלי שימור ופיתוח ברחבי השטח.
4. התכנון כולל שלביות בפיתוח כאשר ניתן לפתח ולהשתמש באיזורים מסוימים באופן מיידי ותוך כדי תהליך טיהור זיהום קרקע באתר שימשך מספר שנים. פיתוח השטח הציבורי ללא תקופת המתנה, ופיתוח המגורים בשלבים במקביל לתהליך טיהור.
5. עיסוק בתהליך טיהור הזיהום כתהליך חינוכי שניתן ללמוד ממנו ומשאיר חותם על האתר, במקום נקיטה בגישה של פינוי והדחקה

האם במסגרת הפרויקט נעשה שימוש או מפותחות בטכנולוגיות חדשניות? אם כן, נשמח אם תפרט

במסגרת הפרוייקט מוצע שימוש בשיטות ביולוגיות לטיהור זיהומי קרקע בשטח האתר, כולל טיהור ביולוגי על ידי צמחיה יחודית וטיהור באמצעות קומפוסטציה.

אימפקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה האימפקט שהיה לפרויקט שלך עד כה?

הפרוייקט הוצג בפורומים וגופים שונים, פורסם ועורר דיון ציבורי. הפרוייקט הוצג לגופים הירוקים (אדם, טבע ודין והחברה להגנת הטבע) שתמכו בו, למינהל מקרקעי ישראל ולמתכננת מחוז מרכז. הפרוייקט פורסם בעיתונות המקומית והארצית (דה מארקר, העיר). בעקבות הצגת הפרוייקט בדיון בהתנגדויות לתמ"א 13/4 לחופים, הומלץ להוסיף הערה בנוגע לשמירת הטבע באתר. תמ"א 13/4 טרם פורסמה ולפיכך יש מקום להמשיך להשפיע.

הבעיה

הפרוייקט מנסה לשחרר 'פקק' תכנוני שבשלו קיימת קרקע מזוהמת נרחבת שאינה מטופלת במשך שנים. תוכנית שנערכה לפני מספר שנים לשטח מאפשרת בניה אינטנסיבית על הקרקע הנקיה באתר הטבע, בהנחה שהקרקע המזוהמת הסמוכה תפונה מן האתר.התוכנית אינה מתיחסת לפוטנציאל הטבעי באתר, ומתעלמת מאי היתכנות פינוי זיהום בהיקף כה גדול ומן הנזק הסביבתי שיגרם במקומות אחרים.

פעולות

פעולות שנעשו ואנו מתעתדים להמשיך:
1. התארגנות של תושבים ביחד עם אדריכלים ועריכת תוכנית שמבוססת על מחקר ואיסוף נתונים.
2. הסתייעות במומחים מקצועיים לנושאים השונים (טיהור זיהומי קרקע, מיפוי ערכי טבע באתר, נתונים סטטוטוריים, תחשיב כלכלי)
3. גיבוש תוכנית כוללת המגדירה שימושי קרקע, זכויות בניה, איזורים לשימור, אסטרטגיה לפתרון בעיית הזיהום וקשרים ונגישות למוקדים סמוכים.
4. הצגת התוכנית בפגישות מול גופים ממשלתיים, מוניציפליים ומלכ"רים.
5. פרסום בעיתונות מקומית וארצית.

תוצאות

יצירת דעת קהל גורפת בעד זירוז הטיפול בזיהום הקרקע ובעד שימור השטח הטבעי ופיתוח מושכל למגורים. הגשת ההמלצות למינהל תכנון ולעיריית הרצליה ורתימת גופים אלו למחוייבות לפיתוח בר קיימא בשטח זה. מטרתנו שהעיריה ומינהל מקרקעי ישראל יקדמו תוכנית פיתוח שתתבסס על הנתונים, המיפויים והעקרונות שגובשו על המתכננים ונציגי הציבור.

מה יעזור לפרויקט שלך להצליח בשלושת השנים הבאות? במידת האפשר התייחס לכל שנה בנפרד

התוכנית התבססה על איסוף נתונים והתיעצות עם מומחים שונים. יש להעסיק יועצים בהיקף יותר נרחב לנושאים של תכנון תהליך טיהור הקרקע, מודל כלכלי לפיתוח נדלני והערכת השפעות הפיתוח על פוטנציאל פינוי בינוי בשכונה הקיימת. יש להרחיב קשר עם תושבי השכונה על מנת למנף קמפיין למען השטח ועקרונות התכנון.

מה יכול למנוע מהפרויקט שלך להצליח?

אישור תמ"א 13/4 במתכונתה הנוכחית, הווה אומר, הסבת שימושי הקרקע לבנייה למגורים בכל שטח הטבע 'בזק'. ברגע שתאושר התוכנית בפורמט זה יהיה קשה מאוד למנוע אישור פרוייקטי בניה על השטח הטבעי.

כמה אנשים הפרויקט ישרת בכל שנה?

יותר מ-10,000

מיהם המוטבים של המיזם שלך? מדוע המיזם שלך חשוב להם?

המוטבים, מהמישור המקומי ועד למישור הארצי:
1. תושבי שכונת נוף ים - ימשיכו לחיות בסמוך לריאה ירוקה ופארק טבעי עשיר, יזכו לשיפור איכות החיים עקב טיהורה של קרקע מזוהמת בסמוך למגוריהם, יזכו לשדרוג תשתיות השכונה ולקידום פרוייקטי התחדשות עירונית בתוכה.
2. תושבי הרצליה - יזכו לפארק עירוני טבעי גדול בצפון העיר.
3. תושבי השרון ומטרופולין גוש דן - יזכו לפארק מטרופוליני המשלב טבע יחודי למקום, פעילויות נופש ופנאי בשטח פתוח, פארק עתיקות וחוף ים. נגישות ונראות מכביש החוף.
4. רשות הגנים ורשות העתיקות - יוכלו להשתתף בפיתוח הפארק ובחיבורו אל גן לאומי אפולוניה ובכך יגדילו את שטחו (הזעיר) של הגן כיום ויאפשרו הגדלת נפח התיירות המגיעה אליו והפעילות בו.
5. המשרד להגנת הסביבה - פרוייקט הסברתי לנושא טיפול בזיהום קרקע ומים.

האם לפרויקט שלך יש פן חברתי נוסף מעבר לסביבתי? אם כן, תאר אותו בבקשה

לפרוייקט 2 פנים חברתיים נוספים:
1. הפיכת תהליך טיהור הזיהום לתהליך עם ערך הסברתי-חינוכי שמהותו התמודדות עם זיהומי קרקע במקום בו הם נוצרים וכיצד עושים זאת, ולא פינוי למקום אחר ורחוק. שימור זכר תהליך הטיהור בטופוגרפיית הפארק שיורש אותו.
2. השקעה בפיתוח איזורים מדורדרים בשכונה הקיימת על פני הקמת שכונה חדשה סמוכה המתחרה בה ומכבידה עליה.

האם הפרויקט שלך מנסה לשנות מדיניות ציבורית?

כן

קיימות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

באיזה שלב נמצא הפרויקט שלך?

רעיון גולמי

כמה זמן הארגון פעיל?

יותר מ-5 שנים

האם לארגון שלך יש דירקטוריון או מועצה מייעצת?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם מלכ"רים?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם עסקים?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם גופים ממשלתיים?

ספר לנו בבקשה כיצד השותפויות האלה קריטיות להצלחת המיזם שלך.

מהן שלושת הפעולות החשובות ביותר שעליך לנקוט כדי שהמיזם או הארגון שלך יצמחו?

1. גיוס תקציב להמשך עבודה על התוכנית
2. גיוס מומחים מקצועיים נוספים לתמיכה בתוכנית
3. הרחבת פעילות הסברתית בקרב תושבים ומול גופי התכנון השונים.

כיצד הפרויקט שלך מייצר ערך כלכלי (חיסכון במשאבים, תעסוקה, ניצול של משאבים מבוזבזים...)?

הפרוייקט מפתח שכונה קיימת במקום להקים שכונה חדשה, וכך משתמש במשאבים בצורה יעילה לשדרוג תשתיות קיימות ושיפור איכות חיים (חוסך הקמת מחלפים, מבני ציבור חדשים וכו ומתמקד בשיפור קיים). ניתן לפתוח חלקים מהשטח באופן מיידי לפעילות טיול ופנאי, ולקדם במקביל מודל כלכלי לפיתוח השטח ושלביות.הפרוייקט מציע שיטות טיהור זיהום באתר עצמו וכך חוסך עלויות הובלה של קרקע מזוהמת לאתר פסולת מאושר.

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה היה הרגע המכריע שהוביל ליוזמה זו?

הכנת תוכנית מתאר ארצית 13/4 שתקבע באופן חוקי את מעמד השטח למשך שנים. בעת למידת טיוטות התוכנית והתוכניות הפקולטיביות שקודמו ע"י המינהל הובררה לנו העובדה כי אין כוונה לשמר את ערכי הטבע באיזור, וכי מתוכננת שכונת יוקרה חדשה במקום לשפר תשתיות ולפתח את השכונה הקיימת שסובלת מהזנחה חלקית.

ספר לנו על היזם החברתי שעומד מאחורי המיזם

איך שמעת על כיכר אשוֹקה?

חבר או בן משפחה

אם בחרת באחר, נשמח תציין את שם הארגון או החברה.

יעל גלעד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3300 ימים

יעל גלעד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3300 ימים

יעל גלעד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3306 ימים

יעל גלעד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3308 ימים

יעל גלעד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3309 ימים

יעל גלעד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3330 ימים

יעל גלעד יצר את המועמדות - לפני 3330 ימים