שמיים - מיחזור קהילתי

עדו  לאופר
ע"י עדו לאופר | 22 באוק' 2011
| 0 תגובות

סיכום:

שמיים מחזור קהילתי הינו עסק חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית וחשמלית בתוך הקהילה. אנו מפעילים מרכזי איסוף ומיחזור פסולת ביתית ועיסקית בתוך מרכזי השיקום העירוניים ומעסיקים בלעדית את המשוקמים בעלי פיגור שכלי. באופן זה אנו מעניקים פרנסה למשוקמים, פיתרון לפסולת זו הן לרשות והן לתושבים.
בנוסף אנו מעמיקים את הממשק בין כלל תושבי העיר לבעלי הלקות הקוגנטיבית. התושבים חווים את המשוקמים כאנשים יצרנים, שתורמים לכלל החברה. כיום אנו מפעילים 4 מרכזי מיחזור בשלוש ערים: ירושלים, רעננה וגבעתיים

אודותיך

שם הארגון: שמיים מיחזור קהילתי עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

עדו

שם משפחה

לאופר

אודות הארגון שלך

שם הארגון

שמיים מיחזור קהילתי

תפקידך בארגון

מנכ"ל ומייסד

האם הארגון שלך הוא...

עסק חברתי

מספר עמותה רשומה (ע"ר)

כתובת

ההסתדרות 10 הרצליה

אתר אינטרנט

כתובת פרופיל הטוויטר

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם שלך

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם הפרויקט

שמיים - מיחזור קהילתי

המדינה בה מתמקד הפרויקט שלך

ישראל

תאר את הפרויקט שלך

שמיים מחזור קהילתי הינו עסק חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית וחשמלית בתוך הקהילה. אנו מפעילים מרכזי איסוף ומיחזור פסולת ביתית ועיסקית בתוך מרכזי השיקום העירוניים ומעסיקים בלעדית את המשוקמים בעלי פיגור שכלי. באופן זה אנו מעניקים פרנסה למשוקמים, פיתרון לפסולת זו הן לרשות והן לתושבים.
בנוסף אנו מעמיקים את הממשק בין כלל תושבי העיר לבעלי הלקות הקוגנטיבית. התושבים חווים את המשוקמים כאנשים יצרנים, שתורמים לכלל החברה. כיום אנו מפעילים 4 מרכזי מיחזור בשלוש ערים: ירושלים, רעננה וגבעתיים

כתובת אתר האינטרנט

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי?

כיום רוב הערים פועלות להיפתר מהפסולת המיוצרת בתחומן במהירות המירבית. אולם, זרם משאב הפסולת עשוי וצריך לשמש לחיזוק והעצמת אוכלוסיות חלשות בתחום הרשות. אנו פועלים בשיתוף אגפי העירייה השונים לחנך את התושבים למחזר את הפסולת החשמלית והאלקטרונית. בעצם המיחזור התושבים נחשפים ליכולת היצרנית של בעלי הלקות הקוגנטיבית (פיגור שכלי) בעיר ולתרומתם לכלל התושבים. הרשות מפקחת על הייצור הן מבחינת איכות הסביבה והן מבחינת הרווחה של העובדים. הפעילות שלנו היא עסקית ללא צורך בתרומות או בתמיכה כלכלית של העירייה.

האם במסגרת הפרויקט נעשה שימוש או מפותחות בטכנולוגיות חדשניות? אם כן, נשמח אם תפרט

לא

אימפקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה האימפקט שהיה לפרויקט שלך עד כה?

כיום אנו משפיעים ישירות על כ 40 העובדים שלנו ע"י הספקת עבודה מעצימה ומספקת. אנו מספקים לכלל הציבור מרכז מיחזור לפסולת אלקטרונית וחשמלית שאליו הם נדרשים להפנות פסולת זו במקום לשלוח אותה להטמנה. בכל עיר שבה אנו פועלים נוצר קשר בלתי אמצעי בין כלל התושבים לבעלי הלקות הקוגנטיבית. בנוסף אנו תורמים ברעננה מערכות מחשב שלמות (מחשב מסך מקלדת ועכבר) לחסרי אמצעים בעיר בזכות מתנדב שמתקן מחשבים אלו ומספקם לנצרכים לפי הנחיות העירייה. עד היום נתרמו עשרות מערכות כאלו.

הבעיה

פסולת אלקטרונית וחשמלית שמופנית להטמנה
חוסר בתעסוקה מאתגרת לבעלי לקות קוגנטיבית (פיגור שכלי)
ניכור של חלקים גדולים באוכלוסיה כלפי בעלי הלקות הקוגנטיבית

פעולות

הפניית הפסולת האלקטרונית והחשמלית למיחזור בתוך העיר.
משאב הפסולת משמש לתעסוקת בעלי צרכים מיוחדים תושבי העיר וסביבתה תוך הרחבת מגוון הפעילות שלהם והעצמתם
הפעלת עסק חברתי בשיתוף ובפיקוח אגפי העירייה הרלוונטיים

תוצאות

העסקת עשרות בוגרים בעלי צרכים מיוחדים תוך הקניית יכולות חדשות ומתן אתגר והנאה בעבודה.
מיחזור טונות של פסולת אלקטרונית וחשמלית בחודש
קבלת אחריות של התושבים על הפסולת שהם מייצרים והבנתם שזהו משאב נדרש
הגברת האינטראקציה הבונה בין בעלי הצרכים המיוחדים לבין כלל תושבי העיר והכרה בעבודתם כיצרנית ותורמת.

מה יעזור לפרויקט שלך להצליח בשלושת השנים הבאות? במידת האפשר התייחס לכל שנה בנפרד

פרסום וחינוך מוגבר לכלל התושבים על הפעילות ועל הצורך בהפניית הפסולת האלקטרונית והחשמלית למרכזי המיחזור
הגדלת מספר מוקדי המיחזור בערים נוספות
שיתופי פעולה רבים יותר עם חברות וארגונים בערים להפניית הפסולת האלקטרונית והחשמלית שלהם למרכזי המיחזור שלנו

מה יכול למנוע מהפרויקט שלך להצליח?

חוסר שיתוף פעולה עם הרשות
אי שיתוף פעולה מצד תושבי העיר, החברות וארגונים בה, שלא יפנו את הפסולת האלקטרונית והחשמלית למרכזי המיחזור

כמה אנשים הפרויקט ישרת בכל שנה?

יותר מ-10,000

מיהם המוטבים של המיזם שלך? מדוע המיזם שלך חשוב להם?

המוטבים הם בראש ובראשונה תושבי העיר בעלי הצרכים המיוחדים
תושבי העיר שזוכים לחיסכון בכספי המיסים שלהם מכיוון שהמיחזור אינו דורש כספים מהרשות
הרשות מקבלת בחבילה אחת פיתרון לפסולת מסוג זה, תעסוקה ושיקום תעסוקתי לבעלי הצרכים המיוחדים זאת בנוסף ל"יירוק" הפעילות העירונית

האם לפרויקט שלך יש פן חברתי נוסף מעבר לסביבתי? אם כן, תאר אותו בבקשה

הפן החברתי הראשון הוא תמיכה והעצמה של בעלי צרכים מיוחדים, זאת באופן ישיר מעצם הפעילות.
שיתוף הפעולה של התושבים מגביר את ההכרה שלהם ביכולות היצרניות והתרומה של בעלי הצרכים המיוחדים לעיר. כל זאת מגביר את הערבות ההדדית בין כל גורמי הקהילה בעיר

האם הפרויקט שלך מנסה לשנות מדיניות ציבורית?

כן

קיימות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

באיזה שלב נמצא הפרויקט שלך?

פעיל בין שנה ל-5 שנים

כמה זמן הארגון פעיל?

1-5 שנים

האם לארגון שלך יש דירקטוריון או מועצה מייעצת?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם מלכ"רים?

כן

האם לארגון שלך יש שותפויות עם עסקים?

כן

האם לארגון שלך יש שותפויות עם גופים ממשלתיים?

ספר לנו בבקשה כיצד השותפויות האלה קריטיות להצלחת המיזם שלך.

עצם הפעילות מחייב שיתוף פעולה עם העירייה או הרשות כגוף המאשר את הפעילות והמפקח עליה. כל הפעילות מתבצעת בתוך תחומי המרכז השיקומי העירוני בשיתוף וניהול משותף עם המלכ"ר שמפעיל את מרכז העבודה השיקומי.
אנו יוצרים ותלויים גם בשותפויות אם החברות בעיר שמפנות אלינו את הפסולת האלקטרונית והחשמלית שלהם.
די בהספקת שותפות עם אחד מגורמים אלו על מנת שהפעילות תפסק

מהן שלושת הפעולות החשובות ביותר שעליך לנקוט כדי שהמיזם או הארגון שלך יצמחו?

העמקת הפרסום ושיתוף הפעולה של יצרני הפסולת: תושבי העיר והחברות והארגונים.
הגברת פעילות המסחר בציוד לשימוש מחדש (Reuse).
פתיחת מרכזי מיחזור נוספים בערים נוספות.

כיצד הפרויקט שלך מייצר ערך כלכלי (חיסכון במשאבים, תעסוקה, ניצול של משאבים מבוזבזים...)?

עצם הפרוייקט מינו ייצור ערך כלכלי מפסולת אלקטרונית וחשמלית. באופן זה נמנע בזבוז משאב זה והעברתו להתמנה.
ההכנסות ממיחזור הפסולת החשמלית מאפשרות מתן תעסוקה מעצימה ומאתגרת לבעלי צרכים מיוחדים.

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה היה הרגע המכריע שהוביל ליוזמה זו?

הרעיון והרצון היו קיימים זמן רב.
הרגע המכריע היה מציאת שותפים לדרך בתוך המלכ"ר שמפעיל את המע"ש

ספר לנו על היזם החברתי שעומד מאחורי המיזם

עדו לאופר, מהנדס היי טק לשעבר.
מאמין בקהילה ככלי לשיפור איכות החיים בישראל
יזם חברתי ועיסקי שפועל להקמת עסקים חברתיים וחיזוק כלכלה מקומית

איך שמעת על כיכר אשוֹקה?

דרך ארגון או חברה אחרים

אם בחרת באחר, נשמח תציין את שם הארגון או החברה.

עדו לאופר עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3384 ימים

עדו לאופר יצר את המועמדות - לפני 3384 ימים