מפת יצור וצריכת אנרגיה

ע"י ירון שחר | 06 באוק' 2011
| 0 תגובות

סיכום:

בכדי להבין את שוק האנרגיה שלנו, אנו זקוקים לייצר מערכת תיאורית ויזואלית, שתאפשר ליעל את שוק האנרגיה שלנו.
יעול שוק האנרגיה שלנו מתבסס על רעיונות וישומיהם על ידי גורמים פרטיים, גופים מחקריים, רשויות שונות וחברות אנרגיה למיניהם. הגורמים הללו הם הלקוחות של מיצא (מפת יצור וצריכת האנרגיה).
צריכת אנרגיה - צריכת חשמל,ודלקים או שניהם.
יצור אנרגיה - פליטת חום או קור.
מיצא גם תחקור את הדרך לכמת את היצור והצריכה של אנרגיה בישראל.
מיצא הוא מייזם להפעלה על ידי ממשלת ישראל.

אודותיך

הצג ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

ירון

שם משפחה

שחר

אתר אישי

אודות הארגון שלך

שם הארגון

תפקידך בארגון

האם הארגון שלך הוא...

בחר בבקשה

מספר עמותה רשומה (ע"ר)

כתובת

מחאת האוהלים גן מניה שוחט חיפה

אתר אינטרנט

כתובת דף הפייסבוק

כתובת פרופיל הטוויטר

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם שלך

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם הפרויקט

מפת יצור וצריכת אנרגיה

המדינה בה מתמקד הפרויקט שלך

לא זמין

תאר את הפרויקט שלך

בכדי להבין את שוק האנרגיה שלנו, אנו זקוקים לייצר מערכת תיאורית ויזואלית, שתאפשר ליעל את שוק האנרגיה שלנו.
יעול שוק האנרגיה שלנו מתבסס על רעיונות וישומיהם על ידי גורמים פרטיים, גופים מחקריים, רשויות שונות וחברות אנרגיה למיניהם. הגורמים הללו הם הלקוחות של מיצא (מפת יצור וצריכת האנרגיה).
צריכת אנרגיה - צריכת חשמל,ודלקים או שניהם.
יצור אנרגיה - פליטת חום או קור.
מיצא גם תחקור את הדרך לכמת את היצור והצריכה של אנרגיה בישראל.
מיצא הוא מייזם להפעלה על ידי ממשלת ישראל.

כתובת אתר האינטרנט

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי?

נתוני השימוש באנרגיה וההתיעילות בשימוש הם הבסיס העובדתי לגופים המעוניינים ליעל את השימוש. בכדי להבין היכן וכיצד משתמשים באנרגיה בישראל יש צורך ליצר מערכת מיצגים ודפי נתונים אשר מיעלת את המבט שלנו על עצמנו כצרכני אנרגיה.
מיצגים ונתונים שונים קיימים לרוב בשוק, אך השיטה העולמית מתווה יצירת תקינה אשר מתארת את המציאות, אשר מקובלת על כולם, לדוגמא מדיניות הoecd מבוססת על מדדים אחידים.
מיצא (מפת היצור והצריכה של האנרגיה) גם היא תהיה מערכת מדדים אחידה , אשר מספקת למקבלי ההחלטות השונים פלטפורמה להבנת המציאות האנרגטית.פעולות כמו התדיינות בנושא, צפיה בשינוי ,הבנת מקורות הבזבוז העיקריים והמקומות בהם מתרחשת ההתיעעלות העיקרית, יעזרו במיצא.
מיצא היא מקור נהדר ליזמים למצוא אפשרויות השקעה, באם הם יחפשו מקורות אנרגיה בזבזניים.
מיצא היא מקור נהדר להשוואה לאורך השנים ויצירת משוב מערכתי על פעילותינו בתחום.
מיצא היא מקור נהדר לחוקרים בתחום להבנת המקומות הזקוקים לחקירה, ופעולות חקירה שנעשות בתחום.
מיצא היא מקור להבנת משק האנרגיה שלנו במבט אסטרטגי אל מול איומים צבאיים,אקולוגיים, כלכליים, ואסונות טבע.
מיצא היא מקור לנתונים אשר מממן את פעילותו על ידי הצרכנים של המידע,וממשלת ישראל. מיצא תהיה תחת מחקר מתמיד המיעל את הדרך בה אנו מכמתים את שוק האנרגיה שלנו, ותהווה כר פורה למחקר ישראלי פורץ, בתחום הבנת והשקפת שוק האנרגיה.

הבסיס העקרוני של מיצא הוא יצירת מערכת מיצגים ומדדים אחידה , דוגמת הoecd למדינות. מערכת זו תשקף את הנתונים בצורה עיקבית.יצירת המדדים היא פעולה שמצריכה אנשים רבים בתחום להבין כיצד עלינו להתבונן אל שוק האנרגיה. הצורה בה אנו מתבוננים אל שוק האנרגיה משפיעה על הצורה בה אנו מטפלים בשוק האנרגיה שלנו. מבט אחיד דרך מדדים אחידים תאפשר למדינה לטפל ביעול השוק בצורה אחידה יותר.

האם במסגרת הפרויקט נעשה שימוש או מפותחות בטכנולוגיות חדשניות? אם כן, נשמח אם תפרט

פרוייקט מיצא מחוייב ל"סיור עולמי" לבחינת הדרך בה העולם משקף את השימוש באנרגיה וחשוב מכך את ההתיעעלות. מיצא מייצגת בתורה הטובה ביותר את טכנולוגיות החדשניות שכבר מהוות מקורות להתייעלות בפועל, וזאת על ידי מדדי התיעלות המשקפים ישומים של טכנולוגיות חדשות.
היכולת של מיצא להצביע על טכנולוגיות חדשניות אשר מביאות בפועל להתייעלות, תביא לשימוש רחב יותר באותן תכנולוגיות, הגברת ההתעניינות של גורמים עסקים ואו מוסדיים בהן.
בכך הופכת מיצא למנוף לקידום שימוש בטכנולוגיות חדשניות אשר כבר מוכיחות את עצמן בשטח.

אימפקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה האימפקט שהיה לפרויקט שלך עד כה?

הפרוייקט נהגה במוחי לכשנתקלתי בתחרות.

הבעיה

הבנת שוק האנרגיה שלנו, לקבלת החלטות פוליטיות לוקה בחסר.
בחינת אפשרויות השקעה עיסקית בהתייעלות דורשת בקיאות גדולה בתחום, ומעקבת כניסת משקיעים.
מירב הבזבוז מתקיים במעט מקומות אך איננו משתקף לאור ריבוי הנתונים.
טכנולוגיות חדשניות שכבר הוכחו בשטח כמייעלות, אינן מקבלות חשיפה, למרות שהן מהוות הזדמנות להרחבה והשקעה.

פעולות

יצירת מפת המדדים הקיימת היום בעולם.
בחירת המדדים הראויים למיצא.
יצירת סדרת תצוגות ויזואליות של השוק.
יצירת מבנה ארגוני של מיצא,הכולל הנפקת הנתונים, איסוף הנתונים, חקירה מתמשכת של מדדי מיצא ושיפורם.

תוצאות

מיצא כגוף בתוך הלמס (הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה)

מה יעזור לפרויקט שלך להצליח בשלושת השנים הבאות? במידת האפשר התייחס לכל שנה בנפרד

למיצא קיימים שלושה שלבים:
1. יצירת הגוף הראשוני להקמת מיצא, קרי החוקרים והיועצים לפרוייקט.
2. בקשה וקבלת התקציב להפעלת מיצא.
3. חקירה לקראת מודל ראשון והצגתו.
4. פעולה קבועה של שיפור המודל.

נדרש: תקציב מחקרי ראשוני אשר יאפשר הפעלת משרדים והזמנת אנשים לשלב ראשון עד שני, הוא הבסיס להקמת מיצא.
הערכה ראשונה היא שתדרש כשנה להגשת הפרוייקט לתקצוב ממשלתי.
עוד עשנה תדרש לאישור והשקת הפרוייקט הנסיוני הראשון .
ובשנה השלישית תהיה כניסה למסלול קבוע של מיצא כחלק מהלמס או כחלק ממשרד האנרגיה והתשתיות.

מה יכול למנוע מהפרויקט שלך להצליח?

חוסר בתקציב ראשוני.
חוסר עיניין פוליטי או כשלון בקבלת תקציב ממשלתי.
שימוש של גורמים שונים במערכת מדדים שקבילה אשר תהיה מקובלת יותר.

כמה אנשים הפרויקט ישרת בכל שנה?

יותר מ-10,000

מיהם המוטבים של המיזם שלך? מדוע המיזם שלך חשוב להם?

המיזם ייעל את היכולת שלנו להתייעל.
יצור מערכות מדדים היא הבסיס להבנתנו את המציאות בצורה מערכתית.
מערכות מדדים היא הדרך שלנו להבין את התקדמותנו ולהציב יעדים להתקדמות.
מערכת מדדים אחידה דוגמת מיצא מהווה שפה קלה אשר תשמש את המערכת הפוליטית, המערכת העסקית, המערכת התקשורתית ותאפשר לאזרח להבין את התהליכים הקורים בשוק ואת האפשרוית העומדות לפניו.

האם לפרויקט שלך יש פן חברתי נוסף מעבר לסביבתי? אם כן, תאר אותו בבקשה

כחלק ממיצא יבחנו מדדים לאזרחים, אשר משקפים להם את הדרך בה הם מייעלים את השימוש באנרגיה ועוזרת להם להבין את הדרכים להתייעל.
שימוש במדדים ויזואליים מקלה מאוד על אנשים שאינם בקיאים בתחום.
שיפור היכולת של האזרחים להבין את היכולות העומדות לרשותם ואת העלויות והתועלות הנובעות מכך, תאפשר לאזרחים לחסוך בהוצאות האנרגיה שלהם.

האם הפרויקט שלך מנסה לשנות מדיניות ציבורית?

כן

קיימות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

באיזה שלב נמצא הפרויקט שלך?

רעיון גולמי

כמה זמן הארגון פעיל?

פחות משנה

האם לארגון שלך יש דירקטוריון או מועצה מייעצת?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם מלכ"רים?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם עסקים?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם גופים ממשלתיים?

ספר לנו בבקשה כיצד השותפויות האלה קריטיות להצלחת המיזם שלך.

מהן שלושת הפעולות החשובות ביותר שעליך לנקוט כדי שהמיזם או הארגון שלך יצמחו?

תקציב,תקציב,תקציב.

כיצד הפרויקט שלך מייצר ערך כלכלי (חיסכון במשאבים, תעסוקה, ניצול של משאבים מבוזבזים...)?

מיצא יכמת את צריכת האנרגיה של ישראל ,אזרחיה, והגופים הפועלים בה.
מיצא תוכל להצביעה על מקורות הבזבוז הגדולות.
מיצא תוכל להצביע על התחומים שכבר מתייעלים ומוכיחים היתכנות, ובכך להפנות לשם, תקציבים ומשקיעים.
כל האמור לעייל מיעל את ההתייעלות ומאיץ את קצב ההתייעלות.
למיצא יש חשיבות בסיסית ביצירת חסכון במשאבים ניצול משאבים מבוזבזים, שימוש בטכנולוגיות חדשניות, וניתוב השקעה.בכך מיצא מייצרת ערך כלכלי למדינת ישראל בכלל ולאזרחיה בפרט.

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה היה הרגע המכריע שהוביל ליוזמה זו?

כשראיתי את הפרסום שלכם

ספר לנו על היזם החברתי שעומד מאחורי המיזם

אני

איך שמעת על כיכר אשוֹקה?

בחר בבקשה

אם בחרת באחר, נשמח תציין את שם הארגון או החברה.

פרסום באינטרנט

ירון שחר עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3348 ימים

ירון שחר יצר את המועמדות - לפני 3348 ימים

Take action:

מה דעתך?

שתף