הפרדת אשפה במקור

ע"י תמי לוין | 21 בספט' 2011
| 0 תגובות

סיכום:

יצירת מודל פועל, בצורה טובה, של הפרדת אשפה במקור למסלול יבש ורטוב בקנה מידה ארצי. לאור ניסיון העבר ומגמות עתידיות (היטל ההטמנה) מוכח כי פרויקט הפרדה במקור חוסך לרשות לפחות כ 40% אחוז בעלות התשלום עבור פינוי האשפה ביישוב.

אודותיך

שם הארגון: עמותת ארץ כרמל עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

תמי

שם משפחה

לוין

אתר אישי

אודות הארגון שלך

שם הארגון

עמותת ארץ כרמל

תפקידך בארגון

מנהלת פרויקטים

האם הארגון שלך הוא...

ארגון ללא כוונת רווח

מספר עמותה רשומה (ע"ר)

580463370

כתובת

כרם מהרל 1

אתר אינטרנט

כתובת פרופיל הטוויטר

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם שלך

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם הפרויקט

הפרדת אשפה במקור

המדינה בה מתמקד הפרויקט שלך

ישראל

תאר את הפרויקט שלך

יצירת מודל פועל, בצורה טובה, של הפרדת אשפה במקור למסלול יבש ורטוב בקנה מידה ארצי. לאור ניסיון העבר ומגמות עתידיות (היטל ההטמנה) מוכח כי פרויקט הפרדה במקור חוסך לרשות לפחות כ 40% אחוז בעלות התשלום עבור פינוי האשפה ביישוב.

כתובת אתר האינטרנט

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי?

המיזם להפרדת אשפה במקור החל בשנת 2004 עם שנים-עשר משקי בית במושב כרם מהר"ל ומשם התפתח בהדרגה ומקיף כיום יותר מ- 60,000 משקי בית ברחבי הארץ כולה.

המודל שפותח על ידי ארץ כרמל אומץ כמדיניות המשרד להגנת הסביבה ומיושם כיום בקרב יותר ויותר רשויות וקהילות המעוניינות לקחת אחריות על הפסולת אותה הן מייצרות.

עמיעד לפידות – מייסד העמותה – זכה כאות הוקרה על פעילותו ועל פעילות העמותה בתחום, בפרס הגלובוס הירוק לשנת 2011. האשפה האורגנית מהווה כ- 50% מכלל משקל האשפה הביתית. אשפה זו מהווה את הגורם הדומיננטי ביצור מפגעי האשפה הן בהובלה והן באתרי ההטמנה. יחד עם זאת מהווה אשפה זו חומר גלם חשוב להזנת הקרקעות. החזרת החומר האורגני לקרקע הנה מחויבות בסיסית שלנו כלפי הסביבה בה אנו חיים וכן כלפי הדורות הבאים.
המצוינות שבפעילות

פעילות העמותה הצליחה להראות כי ניתן ללמד את הציבור לקחת אחריות על הפסולת שלו.

עד היום חינכנו וגייסנו להפרדת אשפה, באופן ישיר, יותר מ- 17,000 משקי בית המהווים אוכלוסייה של יותר מ- 40,000 איש מקהלים מגוונים אותם הצלחנו לחנך ולשנות בהם דפוסי חשיבה והתנהגות.

יצרנו זאת בישובים כפריים ועירוניים, קיבוצים, מושבים מושבות וכפר ערבי. הפעילות שלנו הוכיחה כי הציבור בארץ בשל להפרדת אשפה וכי ניתן לטפל בפסולת בכל שלביה ללא יצירת מפגעים בכל שלב של התהליך. הפרויקט, בפעילות הישירה שלנו כיום חוסך כ- 3,500 טון אשפה בשנה, אשפה שאינה מובלת להטמנה אלה ממוחזרת בתחומי הקהילות. הפרויקט שלנו חוסך נכון להיום כ- 350 משאיות אשפה בשנה וכ- 70,000 טון גזי חממה.
החדשנות שבפרויקט
עמותת ארץ כרמל היא למעשה זו שהביאה את בשורת הפרדת הפסולת לישראל ולאחר תקופה ארוכה של עבודה מול המשרד להגנת הסביבה הביאה לשינוי במדיניות המשרד ולקיחת הובלה בנושא ההפרדה במקור.

האם במסגרת הפרויקט נעשה שימוש או מפותחות בטכנולוגיות חדשניות? אם כן, נשמח אם תפרט

הפרדת הפסולת במקור למעשה הובילה לפתח כלכלי בארץ של יצירת פתרונות קצה שונים לטיפול בפסולת.
ועל כן חברות שונות וגופים שונים מפתחים כיום טכנולוגיות שונות לטיפול באשפה

אימפקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה האימפקט שהיה לפרויקט שלך עד כה?

פעילות העמותה הצליחה להראות כי ניתן ללמד את הציבור לקחת אחריות על הפסולת שלו.

עד היום חינכנו וגייסנו להפרדת אשפה, באופן ישיר, יותר מ- 17,000 משקי בית המהווים אוכלוסייה של יותר מ- 40,000 איש מקהלים מגוונים אותם הצלחנו לחנך ולשנות בהם דפוסי חשיבה והתנהגות.

יצרנו זאת בישובים כפריים ועירוניים, קיבוצים, מושבים מושבות וכפר ערבי. הפעילות שלנו הוכיחה כי הציבור בארץ בשל להפרדת אשפה וכי ניתן לטפל בפסולת בכל שלביה ללא יצירת מפגעים בכל שלב של התהליך. הפרויקט, בפעילות הישירה שלנו כיום חוסך כ- 3,500 טון אשפה בשנה, אשפה שאינה מובלת להטמנה אלה ממוחזרת בתחומי הקהילות. הפרויקט שלנו חוסך נכון להיום כ- 350 משאיות אשפה בשנה וכ- 70,000 טון גזי חממה.

הבעיה

האשפה האורגנית מהווה כ- 50% מכלל משקל האשפה הביתית. אשפה זו מהווה את הגורם הדומיננטי ביצור מפגעי האשפה הן בהובלה והן באתרי ההטמנה. יחד עם זאת מהווה אשפה זו חומר גלם חשוב להזנת הקרקעות. החזרת החומר האורגני לקרקע הנה מחויבות בסיסית שלנו כלפי הסביבה בה אנו חיים וכן כלפי הדורות הבאים.

פעולות

שלבי המיזם לרשות חדשה:

ביצוע תוכנית ביצוע לבדיקת ישימות המיזם. התוכנית כוללת סקר מצאי פחי אשפה ונפחי אצירה, חישובי עלויות ובניית תוכנית עסקית.
סיוע לרשות בהגשת בקשות למשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת מענקים מקרן הניקיון.
מציאת או יצירת פתרון קצה לסוגי האשפה שיופרדו.
סיוע לרשות בהצטיידות בפחים הדרושים.
התאמת מתודת החינוך וההסברה המתאימה ביותר לרשות.
ביצוע הפרויקט בפועל.

תוצאות

עד היום חינכנו וגייסנו להפרדת אשפה, באופן ישיר, יותר מ- 17,000 משקי בית המהווים אוכלוסייה של יותר מ- 40,000 איש מקהלים מגוונים אותם הצלחנו לחנך ולשנות בהם דפוסי חשיבה והתנהגות.

יצרנו זאת בישובים כפריים ועירוניים, קיבוצים, מושבים מושבות וכפר ערבי. הפעילות שלנו הוכיחה כי הציבור בארץ בשל להפרדת אשפה וכי ניתן לטפל בפסולת בכל שלביה ללא יצירת מפגעים בכל שלב של התהליך. הפרויקט, בפעילות הישירה שלנו כיום חוסך כ- 3,500 טון אשפה בשנה, אשפה שאינה מובלת להטמנה אלה ממוחזרת בתחומי הקהילות. הפרויקט שלנו חוסך נכון להיום כ- 350 משאיות אשפה בשנה וכ- 70,000 טון גזי חממה.

מה יעזור לפרויקט שלך להצליח בשלושת השנים הבאות? במידת האפשר התייחס לכל שנה בנפרד

המשך הפעילות והתרחבות לעוד רשויות ברחבי הארץ. במטרה לשנות ולחנך את תושבי ישראל להפרדה וקיימות.

מה יכול למנוע מהפרויקט שלך להצליח?

חוסר שיתוף פעולה של הרשויות ומשאבים.

כמה אנשים הפרויקט ישרת בכל שנה?

יותר מ-10,000

מיהם המוטבים של המיזם שלך? מדוע המיזם שלך חשוב להם?

כלל תושבי מדינת ישראל שירוויחו את הקרקעות שלהם בחזרה ויבטיחו עתיד טוב יותר לדורות הבאים

האם לפרויקט שלך יש פן חברתי נוסף מעבר לסביבתי? אם כן, תאר אותו בבקשה

אנו מאמינים כי אדם שמתייחס יותר טוב לסביבה שלו גם מתייחס יותר טוב לשכנו. אין הבדל או הפרדה בין שמירה על הסביבה ובין היחסים של אדם עם סביבתו לאדם וחברו.

האם הפרויקט שלך מנסה לשנות מדיניות ציבורית?

כן

קיימות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

באיזה שלב נמצא הפרויקט שלך?

פעיל בין שנה ל-5 שנים

כמה זמן הארגון פעיל?

1-5 שנים

האם לארגון שלך יש דירקטוריון או מועצה מייעצת?

כן

האם לארגון שלך יש שותפויות עם מלכ"רים?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם עסקים?

כן

האם לארגון שלך יש שותפויות עם גופים ממשלתיים?

כן

ספר לנו בבקשה כיצד השותפויות האלה קריטיות להצלחת המיזם שלך.

ללא עזרת המשרד להגנת הסביבה והתמיכה שלו ברעיון ההפרדה, לא היינו מגיעים לאן שהגנו היום.

מהן שלושת הפעולות החשובות ביותר שעליך לנקוט כדי שהמיזם או הארגון שלך יצמחו?

המצאת פתרונות קצה לטיפול בפסולת אורגנית ובפסולת יבשה
פעילות משותפת עם רשויות שונות ברחבי הארץ במטרה להפעיל אצלהן את הפרויקט
חינוך לקיימות

כיצד הפרויקט שלך מייצר ערך כלכלי (חיסכון במשאבים, תעסוקה, ניצול של משאבים מבוזבזים...)?

כפי שכבר הוסבר- החיסכון הוא בהיטל ההטמנה לרשויות השונות, תוך מיחזור של הפסולת האורגנית בעיקר ואף היבשה.

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה היה הרגע המכריע שהוביל ליוזמה זו?

ספר לנו על היזם החברתי שעומד מאחורי המיזם

איך שמעת על כיכר אשוֹקה?

ניוזלטר מכיכר אשוֹקה

אם בחרת באחר, נשמח תציין את שם הארגון או החברה.

תמי לוין עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3413 ימים

תמי לוין יצר את המועמדות - לפני 3413 ימים

Take action:

מה דעתך?

שתף