הפרדה במקור התרנגולת

ע"י Avishai Chelouche | 22 באוק' 2011
| 0 תגובות

סיכום:

פרויקט הפרדה במקור התרנגולת מבקש להקים לול(ים) תרנגולות קהילתי (בדומה לגינות קהילתיות) בסמוך ליישוב באופן שיאפשר:
קיטון משמעותי בעלויות פינוי הזרם הרטוב בזכות
קרבת הלול הקהלתי לשכונה/יישוב
מינוף התושבים בהליך האיסוף
יצירת תועלת מוחשית לתושב בדמות ביצי חופש שימכרו בהנחה משמעותית למחירם בשוק
שיתוף התושבים בלול הקהילתי (מילדי הגן ועד גמלאים) במגוון פעולות יזומות

אודותיך

שם הארגון: הפרדה במקור התרנגולת עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

אבישי

שם משפחה

שלוש

אתר אישי

אודות הארגון שלך

שם הארגון

הפרדה במקור התרנגולת

תפקידך בארגון

חולם ומאפשר

האם הארגון שלך הוא...

אחר

מספר עמותה רשומה (ע"ר)

טרם התאגד

כתובת

עמל 31 פרדס חנה כרכור

אתר אינטרנט

כתובת דף הפייסבוק

כתובת פרופיל הטוויטר

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם שלך

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם הפרויקט

הפרדה במקור התרנגולת

המדינה בה מתמקד הפרויקט שלך

ישראל, XX

תאר את הפרויקט שלך

פרויקט הפרדה במקור התרנגולת מבקש להקים לול(ים) תרנגולות קהילתי (בדומה לגינות קהילתיות) בסמוך ליישוב באופן שיאפשר:
קיטון משמעותי בעלויות פינוי הזרם הרטוב בזכות
קרבת הלול הקהלתי לשכונה/יישוב
מינוף התושבים בהליך האיסוף
יצירת תועלת מוחשית לתושב בדמות ביצי חופש שימכרו בהנחה משמעותית למחירם בשוק
שיתוף התושבים בלול הקהילתי (מילדי הגן ועד גמלאים) במגוון פעולות יזומות

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי?

האם במסגרת הפרויקט נעשה שימוש או מפותחות בטכנולוגיות חדשניות? אם כן, נשמח אם תפרט

פרויקט הלולים הקהילתיים ככלי לקידום הפרדה במקור עושה שימוש בכלים מוכרים פשוטים ומוכחים, ומכאן שאין בפרויקט סיכון טכנולוגי. יתרה מזו הצלחת הפיילוט תאפשר שיכפולו באופן מהיר ופשוט, לאור העובדה שאין כאן כלים חדשנים שיש ללמדם.
יש כאן חזרה למקורות ולמעגל החיים.
מזון > שאריות מזון (זבל אורגני) > להזנת תרנגולות > ביצים (מזון) >
ובנוסף גם זבל עופות לדישון

אימפקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה האימפקט שהיה לפרויקט שלך עד כה?

פרויקט הפרדה במקור התרנגול/ת מבקש להקים לולי תרנגולות קהילתיים (בדומה לגינות קהילתיות) בסמוך ליישוב באופן שיאפשר:
קיטון משמעותי בעלויות פינוי הזרם הרטוב בזכות
קרבת הלול הקהלתי לשכונה/יישוב
מינוף התושבים בהליך האיסוף
יצירת תועלת מוחשית לתושב בדמות ביצי חופש שימכרו בהנחה משמעותית למחירם בשוק
שיתוף התושבים בלול הקהילתי (מילדי הגן ועד גמלאים) במגוון פעולות יזומות

הפרדה במקור התרנגולת מאפשרת הקטנת כמות הזבל המשפחתית באופן מיידי. שימוש בזבל האורגני להאכלת תרנגולות שכונתיות מאפשר בילוי ולמידה תוך תרומה לשמירה על הסביבה, יצירת בפעילות קהילתית חברתית ולבסוף מקבלת כל משפחה תמורה ברורה ובעלת ערך אמיתי, ביצי חופש במחיר מוזל שגדלו אצלם בשכונה.

הבעיה

למימוש הפרדה במקור נדרשת הרשות המקומית להשקיע סכומי כסף משמעותיים ב
חינוך התושב (הדרכה, אכיפה ועוד)
סבבים נוספים ונפרדים של איסוף אשפה, ושינוע לאתר קומפוסט
העלויות הנדרשות למימוש הפרדה במקור מקטינות באופן משמעותי את ההטבה הכלכלית לרשות הגלומה בהיטל ההטמנה הדיפרנציאלי.

פעולות

התחלנו בדלת אמותינו, יש לנו לול קטן בגינה אליו אנו מעבירים את הזבל האורגני הביתי שלנו, מהתרנגולות אנחנו נהנים ואת ביצי החופש אנחנו אוכלים וכל המבקרים אותנו מתפעלים.
ועתה ברצוננו לבצע את הפעולות הבאות:
איפיון חסמים בירוקרטים ופתרונם (בריאות הציבור, מכסת ביצים, מפגעים מהלול שיפריעו לשכונה)
בחירת שכונה לפיילוט
איתור מקום להקמת הלול בסמיכות לשכונה
גיוס רכז לפיילוט
קביעת יעדים ופרמטרים להגדרת הפיילוט כמוצלח לשם הרחבתו
הגדרת משך הפיילוט ותקצובו

תוצאות

כמות הזבל ביישוב תקטן. הן היבש (שכן הרטוב הופרד ממנו) והן הרטוב שיובל ישירות אל הלול הקהילתי. נמדוד זאת ע"י
סכימת המשקל הכולל של החומר האורגני שפונה ללול הקהילתי וכימותו בערכים כספיים.
תושבי השכונה יאמצו הרגל חדש...חברתי קהילתי וחסכני.
הגדלת היצע של ביצי חופש מקומיות במחיר מוזל לתושבי השכונה. נמדוד זאת ע"י מעקב מדוקדק אחר תנובת הלול לשם אופטמיזציה של גודל שטח הלול למספר התרנגולות למספר התושבים אותם משרת הלול

מה יעזור לפרויקט שלך להצליח בשלושת השנים הבאות? במידת האפשר התייחס לכל שנה בנפרד

פיילוט מקיף לבניית המודל האופטימלי.
העברת הידע והנסיון למגוון רשויות ולכל המעוניין בתום הפיילוט

מה יכול למנוע מהפרויקט שלך להצליח?

בעיות רגולטוריות וחסמים של משרדים ממשלתיים דוגמת משרד החקלאות ומשרד הבריאות

כמה אנשים הפרויקט ישרת בכל שנה?

יותר מ-10,000

מיהם המוטבים של המיזם שלך? מדוע המיזם שלך חשוב להם?

הרשויות העירוניות -
חיסכון משמעותי בעלויות פינוי והטמנת אשפה
תושבים בכל הגילאים -
קרוב התושבים וחיזוק חיי הקהילה סביב פעילות הלול
גישה לביצי חופש מקומיות במחיר מוזל
לעולם -
קידום כלכלה מקיימת ותמיכה במגמת ה Locavore

האם לפרויקט שלך יש פן חברתי נוסף מעבר לסביבתי? אם כן, תאר אותו בבקשה

קידום חיי הקהילה, קירבה לטבע ותהליכי למידה עבור ילדים (ביצים לא גדלות על המדפים בסופר), יצירת הרגלי צריכה מקומית, אפשרות השמה של אנשים עם מוגבלויות, שילוב תלמידים וגמלאים,

האם הפרויקט שלך מנסה לשנות מדיניות ציבורית?

קיימות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

באיזה שלב נמצא הפרויקט שלך?

רעיון גולמי

כמה זמן הארגון פעיל?

פחות משנה

האם לארגון שלך יש דירקטוריון או מועצה מייעצת?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם מלכ"רים?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם עסקים?

האם לארגון שלך יש שותפויות עם גופים ממשלתיים?

ספר לנו בבקשה כיצד השותפויות האלה קריטיות להצלחת המיזם שלך.

לא רלונטי - שלב גולמי טרום פילוט

מהן שלושת הפעולות החשובות ביותר שעליך לנקוט כדי שהמיזם או הארגון שלך יצמחו?

1 מימון ראשוני (מקווה לפרס)
2 בחירת רשות מקומית מתאימה לפילוט ( רשות מחוייבת שתשקיע בכסף ובתשתיות)
3 בחירת שותפים לדרך (עובדים, מתנדבים, נותני חסות)

כיצד הפרויקט שלך מייצר ערך כלכלי (חיסכון במשאבים, תעסוקה, ניצול של משאבים מבוזבזים...)?

פרויקט הפרדה במקור התרנגולת מבקש להקים לול(ים) תרנגולות קהילתי (בדומה לגינות קהילתיות) בסמוך ליישוב באופן שיאפשר:
קיטון משמעותי בעלויות פינוי הזרם הרטוב בזכות קרבת הלול הקהלתי לשכונה/יישוב
הופך זבל ביתי לביצי חופש! ומייצר זבל עופות לדישון.

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה היה הרגע המכריע שהוביל ליוזמה זו?

העלמות כל החומר האורגני בביתנו בן 5 הנפשות ללול קטן ובו 2 תרנגולות שהעניקו לנו את הטעימות שבביצים

ספר לנו על היזם החברתי שעומד מאחורי המיזם

אבישי בועז שלוש
נייד: 0507687133
דואל: abc@chelouche.net

ניסיון מקצועי:

2009 - היום מנהל פיתוח עסקי בתדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל
תדיראן היא שחקן מוביל בשוק האינטגרציה המקומי לפתרונות תקשורת לעסקים
הובלת פעילות חוצת ארגון במענה למכרז B.O.T ממשלתי בעלות של עשרות מיליוני שקלים
הובלת רכישת פעילות בתחום מערכות ההקלטה
ניהול הקשר העסקי עם מיקרוסופט

2007-2008 מנהל מכירות ופיתוח עסקי בטי. סי. או. ליסינג בע"מ
חברת מימון לציוד מחשוב ארגוני
הקמת ערוצי הפצה באמצעות מפיצים ומשווקים של ציוד מחשוב
אפיון והגדרת השרות כולל עבודה מול מנהלי כספים ורכש בארגונים מובילים במשק
אחריות על כלל תהליכי המרקום בארגון

2003-2007 מנהל פיתוח עסקי בר-נט תוכנה ומחשבים בע"מ
בית תוכנה לפתרונות תקשורת מתקדמים
הכפלת הכנסות החברה באמצעות כניסה לתחומי פעילות חדשים
מכירת פתרונות חדשניים למפעיל סלולארי מקומי
ניהול משא ומתן מסחרי מול יצרנים אירופאים לקבלת נציגות בלעדית בישראל

2000-2003 מנהל ויזם די. די. אן בע"מ – טעינה דיגיטאלית של לקוחות פרי-פייד בסלולר
אפיון המוצר וכתיבת תוכנית עסקית
גיוס שמונה מאות אלף דולר מקרן הון סיכון ומשקיעים פרטיים
חתימת הסכם מסחרי עם סלקום לבחינת הטכנולוגיה והשרות

1993-2000 מנהל פון-הום בע"מ –ספק שרותי טלפוניה באמסטרדם, הולנד
הקמת חברה לאספקת שרותי תקשורת למהגרים
מכירת זיכיונות להקמת מרכזי תקשורת למהגרים במערב אירופה
ניהול מסחרי מול מפעילי תקשורת בינלאומיים
ניהול טכני מול ספקי פתרונות טכנולוגים

השכלה:
2006-2007 לימודי תעודה בנושאי מנהיגות סביבתית וקיימות במכון השל
1987-1992 תואר B.SC ביולוגיה מאוניברסיטת קליפורניה בסאן דייגו (UCSD)
עברית ואנגלית - שליטה ברמת שפת אם
ערבית, ספרדית וצרפתית – שליטה בסיסית
הכרות מעמיקה עם מגוון יישומי מחשב בסביבת מיקרוסופט ובענן של גוגל

איך שמעת על כיכר אשוֹקה?

חבר או בן משפחה

אם בחרת באחר, נשמח תציין את שם הארגון או החברה.

Avishai Chelouche עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3376 ימים

Avishai Chelouche עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3376 ימים

Avishai Chelouche עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3377 ימים

Avishai Chelouche יצר את המועמדות - לפני 3377 ימים