תלמידים מעצבים את עתיד החינוך!

ע"י תומר ברץ | 29 בספט' 2012
| 4 תגובות

סיכום:

התלמידים של היום יהיו מעצבי החינוך של מחר.
עם אילו אתגרים יתמודדו? כיצד ייראו בתי הספר בעתיד?
אילו תפיסות חינוכיות יעמדו במרכז החינוך?
בהתאמה, כיצד תיראה הסביבה הלימודית כפועל יוצא של תפיסות אלו?

מיזם זה יוצא מנקודת ההנחה שהלמידה בת זמננו אינה הלמידה הנדרשת בעתיד, אפילו בהווה. אנו חווים כעת את המעבר מ"חינוך לידע" אל עבר "חינוך ללמידה". במסגרת החינוך ללמידה מטרת המערכת תהיה הנחלת מיומנויות לפתרון בעיות במציאות עמוסת מידע שמשתנה ללא הרף. התלמידים של היום יובילו מחר פתרונות בדמות התאמת המסגרות הקיימות לעתיד, ביטול חלקן או יצירת של מסגרות חדשות יש מאין. כחלק מתהליך זה, גם בית הספר יעבור שינוי. כיצד ייראה השינוי הזה? כיצד התלמידים רואים אותו?

יתרה מכך, מה מקומו של בית הספר בעולם התלמידים? מה היו רוצים שמקומו יהיה? כיצד נתפס בית הספר בעיניהם? מהו המצוי - ומהו הרצוי?

אלו ערכים צריכים לעמוד במרכז בית הספר?

ומכאן אל שאלת השאלות שבמוקד הפרוייקט:

לו ניתנה לכם, התלמידים, האחריות לעצב את בית הספר העתידי - כיצד הייתם בונים אותו?

ולפרקטיקה: פרוייקט זה מיועד לחטיבה העליונה, וניתן להובלה ע"י מועצת התלמידים בליווי מנחה מטעם בית הספר.

שלבי הפרוייקט:
א. הצגת המטרה: השתתפות ביריד "תלמידים מעצבים את עתיד החינוך" עם דגם של בית הספר העתידי מטעם משלחת של בית הספר.

ב. סיעור מוחות: כיצד ייראה בית הספר בעתיד? ("כך עלה במחשבה").

ג. שלב המחקר: התמקדות בתחום העתידנות בחינוך, ובמקביל התחום במקומות אחרים בעולם.

ד. שלב התכנון: עמידה על האג'נדה החינוכית של בית הספר המוצע, תוך פירוט למרכיבים.

ה. שלב היישום: בניית דגם של בית ספר עתידי על בסיס האג'נדה החינוכית של התלמידים.

ו. שלב הכנה בבתי הספר: כל קבוצה תעמוד בפני ועדה מטעם בית הספר שתשאל אותה על חזון בית הספר ומטרותיו.

ז. היריד המרכזי - סוף השנה: יריד ארצי בהשתתפות כמה עשרות בתי ספר נבחרים, שבו ייבחרו 3 הזוכים כבתי הספר המוצלחים ביותר.

לאחר מחקר רשת קצר, עולה כי תחרות דומה מתקיימת ע"י ארגון cefpi בארה"ב אחת לשנה, כך שניתן לייבא את הדגם לארץ - ולטעמי אך לשכלל אותו הרבה יותר.
סרטון על אודות היריד ראו בסרטון שצירפתי למפרט המיזם.

אודותיך

הצג ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

תומר

שם משפחה

ברץ

אודות הארגון שלך

שם הארגון

תפקידך בארגון

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

תלמידים מעצבים את עתיד החינוך!

תיאור המיזם

התלמידים של היום יהיו מעצבי החינוך של מחר.
עם אילו אתגרים יתמודדו? כיצד ייראו בתי הספר בעתיד?
אילו תפיסות חינוכיות יעמדו במרכז החינוך?
בהתאמה, כיצד תיראה הסביבה הלימודית כפועל יוצא של תפיסות אלו?
מיזם זה יוצא מנקודת ההנחה שהלמידה בת זמננו אינה הלמידה הנדרשת בעתיד, אפילו בהווה. אנו חווים כעת את המעבר מ"חינוך לידע" אל עבר "חינוך ללמידה". במסגרת החינוך ללמידה מטרת המערכת תהיה הנחלת מיומנויות לפתרון בעיות במציאות עמוסת מידע שמשתנה ללא הרף. התלמידים של היום יובילו מחר פתרונות בדמות התאמת המסגרות הקיימות לעתיד, ביטול חלקן או יצירת של מסגרות חדשות יש מאין. כחלק מתהליך זה, גם בית הספר יעבור שינוי. כיצד ייראה השינוי הזה? כיצד התלמידים רואים אותו?
יתרה מכך, מה מקומו של בית הספר בעולם התלמידים? מה היו רוצים שמקומו יהיה? כיצד נתפס בית הספר בעיניהם? מהו המצוי - ומהו הרצוי?
אלו ערכים צריכים לעמוד במרכז בית הספר?
ומכאן אל שאלת השאלות שבמוקד הפרוייקט:
לו ניתנה לכם, התלמידים, האחריות לעצב את בית הספר העתידי - כיצד הייתם בונים אותו?
ולפרקטיקה: פרוייקט זה מיועד לחטיבה העליונה, וניתן להובלה ע"י מועצת התלמידים בליווי מנחה מטעם בית הספר.
שלבי הפרוייקט:
א. הצגת המטרה: השתתפות ביריד "תלמידים מעצבים את עתיד החינוך" עם דגם של בית הספר העתידי מטעם משלחת של בית הספר.
ב. סיעור מוחות: כיצד ייראה בית הספר בעתיד? ("כך עלה במחשבה").
ג. שלב המחקר: התמקדות בתחום העתידנות בחינוך, ובמקביל התחום במקומות אחרים בעולם.
ד. שלב התכנון: עמידה על האג'נדה החינוכית של בית הספר המוצע, תוך פירוט למרכיבים.
ה. שלב היישום: בניית דגם של בית ספר עתידי על בסיס האג'נדה החינוכית של התלמידים.
ו. שלב הכנה בבתי הספר: כל קבוצה תעמוד בפני ועדה מטעם בית הספר שתשאל אותה על חזון בית הספר ומטרותיו.
ז. היריד המרכזי - סוף השנה: יריד ארצי בהשתתפות כמה עשרות בתי ספר נבחרים, שבו ייבחרו 3 הזוכים כבתי הספר המוצלחים ביותר.
לאחר מחקר רשת קצר, עולה כי תחרות דומה מתקיימת ע"י ארגון cefpi בארה"ב אחת לשנה, כך שניתן לייבא את הדגם לארץ - ולטעמי אך לשכלל אותו הרבה יותר.
סרטון על אודות היריד ראו בסרטון שצירפתי למפרט המיזם.

השלב שבו נמצא הפרויקט שלך

שלב הרעיון

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור?

אין מדובר בבעיות, אלא במחסור בכמה דברים, או בדברים שניתן לפתח:

1. קישור בין הידע הנלמד לבין הרלוונטיות בחיי היומיום
2. היעדר עידוד לומד אקטיבי אלא לומד פסיבי
3. היעדר יכולת המשגה של מטרות וחזון לכדי מציאות
4. צורך בעידוד אחריות התלמידים על עתידם
5. שינוי התפיסה לגבי מקום החינוך בחיי התלמידים
6. חיזוק הקשר בין התלמיד לבין סביבתו וקהילתו.
7. מתן תחושת אמינות לתלמיד מצד המבוגרים.
8. מתן מקום לכישורים נוספים כגון אינטליגנציה רגשית, יכולות ניהול, ולא רק לכישורים מבוססי ידע גרידא
9. הוספת עניין ללמידה.
10. חיזוק הידע במערכת החינוך לגבי תפיסת בית הספר בעיני התלמידים.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

אנסה לענות על הכל באחד:
ראשית, כיום התחושה לעתים בקרב התלמידים היא שבית הספר אינו ממש רלוונטי לחייהם. את הידע הם יכולים להשיג באינטרנט וכך הופכים השיעורים לעתים לפוגמים בלמידה, לפחות במתכונת הנוכחית.
התלמידים צריכים לרכוש יכולות לחקור ולהשתמש בידע שצברו כדי לשפר את המציאות ולפתור בעיות קיימות. החינוך הוא אחד הדברים המרכזיים בחיי כל דור, וחשוב שגם הם יידרשו לשאלה הזו.
שנית, פרוייקט כזה יכול לחזק את הקשר בין התלמידים לקהילה. הרי אם התלמיד הוא תבנית נוף מולדתו, וודאי ייצור בית ספר שעונה על צרכי קהילתו. כך נוכל אנו במערכת לדעת מהו הדבר שמציק להם יותר מכל, מהם הצרכים שעולים מן השטח.

יתרה מכך, כאשר אנו אומרים לתלמיד שעתיד בית הספר בידיו, הרי שזוהי אמירה חזקה מאוד שמגלמת אמון רב שניתן בו, ולצדה כמובן אחריות רבה.

התלמידים גם יראו שהחינוך רלוונטי לחייהם, שדברים שהם עוברים בבית הספר אינם מסתכמים בהיותם בעלי ידע אקדמי, אלא ביכולת להעבירו לשטח.

כמו כן, פרוייקט כזה יביא לידי ביטוי יצירתיות של תלמידים שאינם בהכרח חזקים בתחום הלימודי, אך נהדרים בהובלת רעיונות חברתיים וניחנו באינטליגנציה רגשית ברמה גבוהה.

ולבסוף - זה פשוט יהיה מעניין, מעניין להם, ומעניין לנו - המורים. יהיה זה ניסוי מרתק, שבסופו נוכל ללמוד רבות על המקום שבו תופס בית הספר בחיי התלמידים.

אם המיזם שלך זכה בפרסים או ציונים לשבח, נשמח אם תציין אותם

כתובת דף הפייסבוק

כתובת פרופיל הטוויטר

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט

אני לא מכיר, ובחיפושיי גם לא מצאתי, פרוייקט כזה בישראל.
הייחודיות מתבטאת ברעיון שלפיו התלמידים הופכים להיות המובילים, אלו שמקבלים את האחריות.
אמנם אני מאמין שצריך לעשות זאת בצורה מאוזנת תוך כדי מתן כבוד לניסיון המבוגרים מן התלמידים, אך מעולם לא שמעתי מורים שאומרים לתלמידים כך: במקום להתלונן על בית הספר - מה הייתם משנים בו?

אין מדובר כאן על פרוייקט ספציפי של מועצת תלמידים. בשונה מפרוייקטים מסוימים של עזרה לקהילה - שהם מבורכים (ושלא יובן חלילה וחס אחרת), הפרוייקט הזה מבקש מהתלמידים להסתכל על החינוך בראייה כוללת ואחראית, ולחשוב על כל ההיבטים ועל מקומו של בית הספר בכלל בחייהם ובחיי הקהילה.

אני מוכרח לציין שעשיתי ניסוי כזה באחת מהכתות שלי בשנה שעברה, וכן הרביתי בשאלות לתלמידים שלי בסגנון - מה מקום בית הספר עבורכם? התשובות שקיבלתי היו נהדרות, והן שדחפו אותי לחשוב על המיזם הזה. לאחר מכן חיפשתי תקדימים לכך בעולם, וגיליתי את היריד שמתקיים כל שנה בארה"ב. מכאן שהרעיון אפשרי בהחלט.

אימפקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החינוך שייצר עד כה?

במידה ומדובר במיזם חדש, מה ההערך בתחום החינוך שאתה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

מי קהל היעד של המיזם? מדוע המיזם חשוב לקהל היעד?

קהלי היעד:
1. התלמידים: בראש ובראשונה, הדבר חשוב להם כי אנו בעצם מדמים עבורם את המקום שבו ייתכן כי יהיו בעתיד, ויצטרכו לקחת את האחריות לעצב עתיד טוב יותר עבור עצמם וילדיהם.

2. מנהלי בתי הספר: אלו יעודדו יזמות בבית הספר, ויוכלו ללמוד על תפיסת בית הספר בתוך הקהילה - מה המקום שהוא תופס, ומה המקום שהיו רוצים שיתפוס. כך יוכלו להוביל שינויים כבר היום בבית הספר, ואולי (ורצוי) לשלב בכך את התלמידים שתרמו לכך.

3. ראשי ערים ומחלקות חינוך אזוריים: אלו יקבלו תמונת מצב באשר לאזור שאותו הם מנהלים ויגזרו משמעויות לגבי העתיד.

4. ראשי מערכת החינוך בישראל: קבלת תמונה לגבי תפיסת החינוך - הפער בין המצוי לבין המצוי ברמה הארצית, מתן מקום ליוזמות ולרעיונות יצירתיים העולים מן השטח, שימור הדרוש שימור, ושיפור הדרוש שיפור.

מה ייחשב הצלחה של המיזם? וכיצד תמדוד אותה?

הצלחת המיזם:
1. בטווח הקצר: עידוד שיח של אחריות בבית הספר, יצירת אווירה של העלאת רעיונות ומתן אמון בתלמידים, קיום התערוכה הראשונה כבר השנה בכמה בתי ספר, ואולי אף ברמה האזורית בכמה עיריות.

2. בטווח הבינוני: הכנסת כמה מחוזות לתחרות, השתתפות של כ-50 בתי ספר בתחרות סוף השנה; העלאת תובנות ברמה הארצית, תחילת גיבוש מועצה שתוביל את הנושא ברמה הארצית; תחילת שינוי הסביבה הלימודית בהתאם לחלק מחזון התלמידים.
- עידוד קשרים בינלאומיים בנושא זה.

3. בטווח הרחוק:
- הכנסת על המחוזות בארץ לתערוכה, השתתפות של כ-100 בתי ספר.
- פעילות שוטפת של מועצה או עמותה מסוימת שתוביל את הנושא, בדומה לארה"ב ותעסוק בתחומים נוספים של יזמות, של מנהיגות חינוכית - או לחילופין שגוף כזה שכבר קיים בישראל ייקח את הנושא תחת חסותו.
- בניית מודל של "בית הספר הישראלי של העתיד", לאחר קווי הדמיון והשוני בין בתי הספר השונים.
- השתלבות התלמידים שלקחו חלק במיזם בצעירותם כבוגרים בתחום היזמות החינוכית, ויישום חלק מהרעיונות שלהם, אם יימצאו ראויים, באותה תקופה.
- קיום אירוע בינ"ל בנושא בהשתתפות בכירים מישראל וכן דגמים נבחרים מהתחרות בישראל.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

פשוט צריך מישהו שיטמיע את זה, מישהו שיוביל וקבלת החלטה ברמות הגבוהות.
מבחינה פרקטית לא צריכה להיות עם זה בעיה. זו יכולה להיות קבוצה של אחרי בית הספר, או במהלך שעות בית הספר, חלק מפרוייקט דגל מסוים - אינני רואה שבית ספר לא יוכל לקיים זאת בתחומיו. כמו כן, ניתן לקיים שיתוף פעולה מול מדינות אחרות, ולקיים תחרות בינלאומית כזו.

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט

1. היעדר גורם מוביל, מטמיע ומייעץ: בתי ספר לא ייקחו את זה על עצמם ללא שיווק נכון ולא תגמול נכון. מעטים, אם בכלל, יסכימו לקחת רעיון כזה על עצמם. שנית, במהלך הפרוייקט, אם כן תהיה הסכמה, יהיה צורך בגורם שייעץ ויכוון את הקבוצות השונות ברמה המקומות, האזורית והארצית.

2. חוסר הסכמה ברמות השונות:
- במחוזות השונים
- מנהלי בתי הספר יראו בכך טירחה לאור ריבוי המשימות הקיים ממילא.
- התלמידים לא ימצאו בכך עניין
- המורים לא ירצו לשתף עם זה פעולה

3. היעדר תקציב מתאים - אם הנושא לא יילקח כפרוייקט של מועצות התלמידים, יהיה צורך בתקציב עבור מנחה לקבוצות במהלך או אחרי שעות בית הספר, וכן עבור גורמי הייעוץ השונים.

מהן הפעולות שאתה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

1. פונה אליכם - אני מקווה שקבלת גיבוי מראשי התחרות הזו וכל הקשורים אליה תעזור לגבש פתרונות יצירתיים בכל הקשור לקשיים הכלכליים.

2. חוסר הסכמה: מתן גושפנקא מצד תחרות כזו וגיבוי יפוררו גם חלק מחוסר ההסכמה הקיים בתוך המערכת.

3. גורם מוביל ומטמיע: אני מקווה מאוד שיירתמו כמה אנשים לפרוייקט כך שנוכל לפעול בשת"פ ולקדם אותו ברמה הארצית.

4. עובד באופן אישי - מפיץ את הרעיון ככל שאני יכול.

5. ניסוי בבית הספר שלי: אני אעלה את הנושא מול מנהלי בית הספר שלי, וכן אפעל למימוש הרעיון בכמה מהכיתות שאותן אני מלמד. המשוב שאקבל וההערכה שאעשה לאחר מכן יעזרו לי לפתח את הרעיון ואת מימושו.

מספר המתנדבים במיזם

0

מספר המועסקים במיזם

0

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאתה רוצה לספר לנו

במהלך לימודי תעודת ההוראה שלי הוצגה בפניי במהלך אחד הקורסים שאלה שהוצגה לתלמידים לגביי "מהי למידה עבורך - מצויה מול רצויה". השאלה ריתקה אותי והמרצה הציגה תשובות של תלמידים, וכך נראה הפער בין מה שמצופה מהם, לבין מה שהיו רוצים באמת, או מה הם מרגישים שחסר להם מאוד. אמנם תלמידים לעתים מעוותים את המציאות, אך לעתים תחושת המציאות שלהם חדה מאוד.

כתוצאה מכך ערכתי פעילות בכיתה שלי, שבה כל הכיתה התחלקה לקבוצות, ואמרתי להם שכל קבוצה היא הנהלה של בית ספר. עליהם לחשוב איזה בית ספר היו רוצים שיהיה להם, ושעליהם לחשוב בצורה אחראית ולא סתמית - באמת לחשוב מה תלמיד צריך, וכיצד יתנו לכך מענה.

לאחר שבועיים של פעילות, הוצגו התוצאות שהיו מדהימות והעלו רעיונות מאוד יפים שאת חלקם אני מיישם היום בכתה שאותה אני מחנך.

מכאן צמח הרעיון - מדוע לא לאפשר להם לעשות משהו כזה בעצמם? מניסיוני עד כה ראיתי שעם הסבר נכון התלמידים יכולים להבין נושאים רבים שנלמדים היום באוניברסיטה. מדוע לא לאתגר אותם?

לכן התחלתי לחשוב על הרעיון של "תלמידים מעצבים את עתיד החינוך", מעין תחרות של עיצוב בתי הספר של העתיד - עיצוב כנקודת סיום של תהליך חשיבה עמוק ורציני על מהות החינוך כיום ובעתיד.

לאחר מכן ניגשתי קצת לחקור את הנושא באינטרנט וגיליתי את האתר של Cefpi, כפי שכתבתי בפוסט בבלוג הצנוע שלי לאחר מכן. ראיתי שבהחלט ניתן ליישם את הרעיון הזה, שזה אפשרי ואף יכול להיות מדהים.

לכן אני מגיש את ההצעה הזו ומקווה שבע"ה היא תתקבל.

דניאל-נתלי קינד רשם: הרעיון שלך מקסים, והכרחי בעיניי. אתה מכיר את design thinking? יש הרבה קווים משיקים בין זה לבין מדברים אמנות אגב, גם הם מתעסקים ביכולות ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3035 ימים המשך >
May Amiel רשם: אתה מוזמן להצטרף למפגשים של המרכז ליזמות בחינוך (http://www.facebook.com/hamerkazby). אנחנו מקווים לייצר שם קהילה חושבת וSIT (חשיבה ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3035 ימים המשך >
תומר ברץ רשם: היי מאי, תודה על ההערה. היא בהחלט במקום. אני חושב שמה שחשוב בכל שלב הוא השאלות שצריכות להישאל. כל מנחה יכול לבנות סביב השאלות הפעלות ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3035 ימים המשך >
May Amiel רשם: הי תומר, זה נשמע רעיון מצוין. יכול להיות שכדי להתגבר על האתגר שבהובלת המהלך כדאי לייצר איזו ערכת הפעלה, שתתאר את השלבים ותציע הפעלות ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3035 ימים המשך >

תומר ברץ עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 3039 ימים

תומר ברץ יצר את המועמדות - לפני 3039 ימים

Take action:

מה דעתך?

שתף