בית ספר כותב

ע"י גילי טלמור דוד | 01 בנוב' 2012
| 4 תגובות

סיכום:

"בית ספר כותב" הינו מיזם למימוש רחב היקף של מודל פדגוגי המכונה "פדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת", אשר פותח במכון ברנקו וייס. זהו מיזם לשינוי בית-ספרי מקיף הפועל באמצעות התנעה ספירלית והדרגתית של עשייה ממוקדת כתיבה בשלוש זירות: במפגשי צוותי המקצוע, בכיתה ובביה"ס כארגון.
בכל אחת מזירות אלה מוביל המיקוד בכתיבה ראשית לשינוי בעשייה הפדגוגית המקומית. בהדרגה, ומתוך שילוב מתעצם של התנועה הנוצרת בזירות השונות, ממנפת "פדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת" שינוי בית-ספרי כולל: "בית ספר כותב".
ניתן לתאר את תהליך השינוי המתקיים בכל זירה באופן הבא:
*צוותי המקצוע: הפעלת פדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת תשפיע כבר בשלבים הראשונים על תכנון הלימודים של המורות. מפגשי הצוות יוקדשו לחשיבה משותפת על תכני ומושגי הליבה ביחידות הלימוד, ובהמשך לכך - על טקסטים אוטונומיים (אשר ניתן להבינם מחוץ להקשר הכיתתי) אשר כתיבתם תאפשר לתלמידים לעבד ולהבין תכנים ומושגים אלה. מתוך כך ינסחו המורות משימות כתיבה אשר יבהירו מהם מאפייני הטקסט הנדרש, ובאיזה הקשר חברתי/תקשורתי משמעותי קיים צורך ועניין בהפקתו.
בהדרגה, ניווכח בשינוי בתפיסת המורות לגבי משמעות ההוראה והלמידה של תחום הדעת. מ"מעבירות ידע" הן תהפוכנה למנחות של למידה פעילה ורפלקטיבית.
*הכיתה: מיקוד ההוראה בכתיבה תתבטא בשלוש פעולות פדגוגיות: הוראת תכני ליבה לצד ובאמצעות ז'אנרים שונים בתחום הדעת; יצירת הקשרים משמעותיים להפקת טקסטים מגוונים; קריאה, הערכה ומישוב של טקסטים אלה. התלמידים יכתבו בז'אנרים שונים, ישתפו את חבריהם בטקסטים שכתבו, ויזכו להתייחסות המשקפת את השפעת הטקסטים על הקוראים, כמו גם להצעות לשכלול הכתיבה.
בהדרגה תתהווה בכיתה קהילת לומדים העסוקה בחשיבה על אודות טקסטים, תכנים ושאלות משמעותיים בתחום הדעת, ובהבנייה משותפת של הידע הדיסיפלינרי.
*ביה"ס: ראשית יתרחש בביה"ס שינוי נקודתי: למשל, באופן בו מורות המלמדות מקצוע מסוים מנהלות את עבודת הצוות ואת ההוראה/למידה בכיתה. בהדרגה, במכוון, מתוך הובלה מעורבת של הנהגת ביה"ס, יצטרפו צוותים נוספים לעשייה זאת, ויתעצב שיח פדגוגי אשר יוביל לארגון מחודש של התרבות הבית-ספרית כך שתאפשר התמקצעות פדגוגית והוראה/למידה המזמנות הפקה משותפת ופעילה של משמעויות בתחום הדעת והבנה מעמיקה שלהן. במילים אחרות: בית ספר כותב.

אודותיך

שם הארגון: מכון ברנקו וייס עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

גילי

שם משפחה

טלמור דוד

אודות הארגון שלך

שם הארגון

מכון ברנקו וייס

תפקידך בארגון

מנהלת תחום אוריינות

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

בית ספר כותב

תיאור המיזם

"בית ספר כותב" הינו מיזם למימוש רחב היקף של מודל פדגוגי המכונה "פדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת", אשר פותח במכון ברנקו וייס. זהו מיזם לשינוי בית-ספרי מקיף הפועל באמצעות התנעה ספירלית והדרגתית של עשייה ממוקדת כתיבה בשלוש זירות: במפגשי צוותי המקצוע, בכיתה ובביה"ס כארגון.
בכל אחת מזירות אלה מוביל המיקוד בכתיבה ראשית לשינוי בעשייה הפדגוגית המקומית. בהדרגה, ומתוך שילוב מתעצם של התנועה הנוצרת בזירות השונות, ממנפת "פדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת" שינוי בית-ספרי כולל: "בית ספר כותב".
ניתן לתאר את תהליך השינוי המתקיים בכל זירה באופן הבא:
*צוותי המקצוע: הפעלת פדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת תשפיע כבר בשלבים הראשונים על תכנון הלימודים של המורות. מפגשי הצוות יוקדשו לחשיבה משותפת על תכני ומושגי הליבה ביחידות הלימוד, ובהמשך לכך - על טקסטים אוטונומיים (אשר ניתן להבינם מחוץ להקשר הכיתתי) אשר כתיבתם תאפשר לתלמידים לעבד ולהבין תכנים ומושגים אלה. מתוך כך ינסחו המורות משימות כתיבה אשר יבהירו מהם מאפייני הטקסט הנדרש, ובאיזה הקשר חברתי/תקשורתי משמעותי קיים צורך ועניין בהפקתו.
בהדרגה, ניווכח בשינוי בתפיסת המורות לגבי משמעות ההוראה והלמידה של תחום הדעת. מ"מעבירות ידע" הן תהפוכנה למנחות של למידה פעילה ורפלקטיבית.
*הכיתה: מיקוד ההוראה בכתיבה תתבטא בשלוש פעולות פדגוגיות: הוראת תכני ליבה לצד ובאמצעות ז'אנרים שונים בתחום הדעת; יצירת הקשרים משמעותיים להפקת טקסטים מגוונים; קריאה, הערכה ומישוב של טקסטים אלה. התלמידים יכתבו בז'אנרים שונים, ישתפו את חבריהם בטקסטים שכתבו, ויזכו להתייחסות המשקפת את השפעת הטקסטים על הקוראים, כמו גם להצעות לשכלול הכתיבה.
בהדרגה תתהווה בכיתה קהילת לומדים העסוקה בחשיבה על אודות טקסטים, תכנים ושאלות משמעותיים בתחום הדעת, ובהבנייה משותפת של הידע הדיסיפלינרי.
*ביה"ס: ראשית יתרחש בביה"ס שינוי נקודתי: למשל, באופן בו מורות המלמדות מקצוע מסוים מנהלות את עבודת הצוות ואת ההוראה/למידה בכיתה. בהדרגה, במכוון, מתוך הובלה מעורבת של הנהגת ביה"ס, יצטרפו צוותים נוספים לעשייה זאת, ויתעצב שיח פדגוגי אשר יוביל לארגון מחודש של התרבות הבית-ספרית כך שתאפשר התמקצעות פדגוגית והוראה/למידה המזמנות הפקה משותפת ופעילה של משמעויות בתחום הדעת והבנה מעמיקה שלהן. במילים אחרות: בית ספר כותב.

השלב שבו נמצא הפרויקט שלך

פיילוט

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור?

"בית ספר כותב" מבקש לפתור בעיות מהותיות המאפיינות, עפ"ר, את ההוראה והלמידה בבתי הספר:
*תלמידים רוכשים פריטי מידע, אך אינם מחזיקים באופן אוטונומי בתמונה שלמה המקשרת ביניהם, או בינם לבין ההגיון המארגן של תחום הדעת. כך מתמקם ידע זה בתודעת התלמידים באופן שביר, ארעי ונעדר חיות. הדבר ניכר בכתיבה דלה ומצומצמת ובטקסטים נטולי משמעות מחוץ לאינטראקציה המתמשכת בין מורה לתלמיד.
*מורות תחומי הדעת אינן מודעות לקשר המהותי בין למידה והבנה לבין אוריינות, בכלל, ואוריינות דיסיפלינרית, בפרט. כך נעדרת מההוראה שלהן התייחסות לפעולות הקוגניטיביות, החברתיות והלשוניות הנדרשות כדי להבין ולהבנות ידע באופן אוטונומי ופעיל.
*הוראת תחומי הדעת מאופיינת, עפ"ר, ע"י דיכוטומיה המציבה את המורה והתלמיד בעמדות מנוגדות: מורה מדבר-תלמיד משחזר; מורה אקטיבי-תלמיד פסיבי; מורה "כל-יודע"-תלמיד "לא יודע". דיכוטומיה זאת איננה מאפשרת דיאלוג רפלקטיבי בכיתה על אודות טקסטים ומשמעויות מהותיים לתחום הדעת.
*ישיבות צוותי המקצוע אינן מזמנות, פעמים רבות, עשייה שיתופית או למידה שיטתית, וכך אינן מהוות אמצעי אפקטיבי למינוף הוראה משמעותית או התמקצעות פדגוגית.
*החזון הפדגוגי הבית-ספרי כולל ודאי את החתירה אחר למידה משמעותית והבנה מעמיקה. בפועל, סובל ביה"ס מריבוי מטרות ומהגיונות סותרים - וכך נמנע מימושו האפקטיבי של חזון זה.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

הצבת הכתיבה האוטונומית המגוונת של התלמיד כציר המארגן של העשייה הפדגוגית הבית-ספרית מהווה פתרון אפקטיבי לבעיות שצוינו לעיל. זאת, מהנימוקים הבאים:
*כתיבה היא פעולה קוגניטיבית מסדר גבוה, הדורשת מהכותב ארגון, מיון ועיבוד של פריטי מידע לכדי מהלך אוטונומי שלם
*תכנון משימות כתיבה בז'אנרים שונים בתחום הדעת דורש מהמורה לא רק לבחור את תוכן השיעור, אלא גם לבצע מהלכים פדגוגיים אשר יובילו תלמידים לכדי כתיבת טקסטים שלמים, מגוונים ומשוכללים, במסגרת תוכן זה. הדבר כרוך בהכרח במודעות לקשר בין תכני תחום הדעת לבין יכולות אורייניות וקוגניטיביות כלליות ודיסיפלינריות הנדרשות להפקת טקסטים אלה.
*קריאת טקסטים הנכתבים ע"י תלמידים במסגרת תחום הדעת, כעניין שבשגרה, מחייבת את המורות למישוב כעניין שבשגרה - מישוב ההופך את המורה בהדרגה למנחה המחדדת יחד עם התלמיד משמעויות בתחום הדעת, ומבנה יחד איתו את ייצוגן הכתוב בטקסטים ברי-קיימא במסגרת ההגיונות המארגנים את תחום הדעת.
*בחירת משימות כתיבה משמעותיות בתחום הדעת דורש תכנון לימודים רפלקטיבי ושיטתי מתמשך ודינאמי בקרב קהילת המורים המקצועית
*עיצוב תרבות ארגונית ושיח פדגוגי אשר מטרתם המרכזית להביא תלמידים לידי כתיבה אוטונומית בתחומי הדעת מזמנת תיעדוף של מטרות בית-ספריות נוספות, ומאפשרת לביה"ס לפעול בשיטתיות למימוש חזונו: ביה"ס כותב.

אם המיזם שלך זכה בפרסים או ציונים לשבח, נשמח אם תציין אותם

פדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת פועלת כפיילוט במספר בתי ספר בישראל - עדיין בשלבי יישום ראשוניים. טרם זכינו בפרסים, אולם פעילות התלמידים והמורים, והטקסטים שכותבים התלמידים, זכו לתשומת לב ולהערכה מטעם גורמים שונים בבתי הספר, במשרד החינוך, בקרן יד הנדיב ובארגונים העוסקים בחינוך, באוריינות ובפיתוח מקצועי של מורים.
בדו"ח הערכה של מכון סאלד מתשע"ב מצויין כי בשלב זה ניכר כי פדגוגיה מבוססת כתיבה מובילה להשפעות הבאות, בין היתר:
*יחס חיובי של התלמידים לביצוע כתיבה
*שיפור מתמשך והדרגתי באיכות הכתיבה של התלמידים
*התנסות התלמידים בכתיבה בז'נארים שונים תורמת להבנה בתחום הדעת
*העצמת מודעות המורות לקשר בין כתיבה ללמידה משמעותית בתחום הדעת
*תחושת מסוגלות הדרגתית של המורות בהנחיית כתיבה בתחום הדעת
*התהוות תהליכים של קהילה מקצועית הפועלת יחד (למשל, בתכנון שיעורים בצוות, בלמידה משותפת ובשיתוף בקשיים)

אתר האינטרנט

כתובת דף הפייסבוק

כתובת פרופיל הטוויטר

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט

בית ספר כותב הינו מודל פדגוגי ייחודי לשינוי בית-ספרי. זאת, מתוך כך שהצבת כתיבה אוטונומית של תלמידים כעוגן ארגוני מזמנת תמורה עמוקה ורחבת היקף במכלול העשייה הבית-ספרית.
תהליך זה מתחיל בשתי תזוזות מקומיות, הכרוכות זו בזו: המורה נעה לעבר התודעה הפעילה של התלמידים; והתלמידים נעים לעבר עולם המושגים והמשמעויות של תחום הדעת. עוצמת התזוזות הללו הינה דרמטית, שכן מתוכן מותנעות מעורבות רגשית, חשיבה דיסיפלינרית ועשייה אוטונומית ומשימתית להפקת משמעות - הן בקרב המורים והן בקרב התלמידים.
תזוזות אלה מניעות אדוות נוספות במעגלים חוזרים ונשנים - אדוות אשר מחזקות את עצמן ואת אותן תזוזות ראשוניות - אדוות של חשיבה על שאלות מהותיות לתחום הדעת, של שימוש פעיל ברשתות הידע המתהוות, ושל הענקת משמעות, כל זאת, במפגשים היומיומיים המתהווים בין מורה לעמיתותיה; בין תלמידים לחבריהם ללמידה; בין מורות לרכזות פדגוגיות ולמנהלי ביה"ס; בין צוות מקצוע אחד לשני.
כך מתעורר לחיים המשולש הדינאמי המפגיש בין מורה, תלמיד וידע. וככל שיותר ויותר "משולשים" כאלה "נדלקים", הופך ביה"ס למערכת מלאת אנרגיה, המפעילה את כל רכיביה כדי לממש חשיבה חוקרת, הבנה מעמיקה ולמידה משמעותית.

אימפקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החינוך שייצר עד כה?

* למידה פעילה של תלמידים, אשר במרכזה ביצוע פעולה להפקת משמעות בתחום הדעת באמצעות כתיבת טקסטים אוטונומיים בז'אנרים שונים
* הוראה ממוקדת ושיטתית, השואפת לממש דיאלוג רפלקטיבי בין שותפים צעירים ובוגרים (תלמידים ומורים)בקהילת הלומדים
* עבודת צוות דיסיפלינרית תוססת, העוסקת הן בחשיבה רפלקטיבית על ליבת המשמעויות ועל העקרונות המארגנים של תחום הדעת, והן בתכנון וביצוע של פרקטיקות פדגוגיות אשר יאפשרו לתלמידים להיות שותפים בחשיבה זאת, ולקחת בעלות על הפקת המשמעות בתחום הדעת.
* קהילה בית-ספרית המתארגנת סביב מטרה מרכזית: להוביל תלמיד ללמידה דיסיפלינרית אוטונומית - מבוססת שאלות, רפלקטיבית וכרוכה במעורבות קוגניטיבית מסדר גבוה לצורך עיבוד ידע באמצעות כתיבת טקסטים מגוונים.

במידה ומדובר במיזם חדש, מה ההערך בתחום החינוך שאתה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

מי קהל היעד של המיזם? מדוע המיזם חשוב לקהל היעד?

"בית ספר כותב" מיועד עבור שלושת האוכלוסיות העיקריות הפוקדות את ביה"ס: תלמידים, מורים ומנהלים ומנהיגים בית-ספריים.
* בבית ספר כותב יחוו תלמידים למידה שהינה במהותה עשייה פעילה ורלוונטית - אישית ובמסגרת קהילת לומדים - של מיזוג ועיבוד ידע בתחום הדעת לכדי רשת מושגית שלמה המכילה את ההגיון הדיסיפלינרי המארגן. מיקוד הלמידה בכתיבת טקסטים אוטונומיים שונים מצמיחה תלמידים שהינם סובייקטים ה"מנווטים" באפקטיביות בין עולמות ידע ומשמעויות, בעלי מסוגלות גבוהה לבצע הכרעות אפקטיביות בעולמות תוכן, שפה ושיח.
* בבית ספר כותב תתאפשר למורים הוראה מהנה ומשמעותית. זאת, הן כפעולה המזמנת עבודת צוות שיתופית ומקצועית, המעניקה תמיכה, מטפחת קולגיאליות ומזמנת למידה; והן כפעולה המאפשרת הנחייה דיאלוגית של תלמידים על משמעויות בתחום הדעת.
* בבית ספר כותב יכולה המנהיגות הבית-ספרית למקד את ההגיונות המארגנים של ביה"ס לאור מטרה מרכזית ברורה, אשר לה עדויות תהליכיות מוגדרות. כך יכולה מנהיגות ביה"ס למנף את ביה"ס כקהילה לומדת - קהילה המטפחת עשייה פרופסיונלית צוותית משמעותית, לצד העצמת ההבנה הדיסיפלינרית, היכולות האורייניות וכישורי הלמידה של תלמידיה.

מה ייחשב הצלחה של המיזם? וכיצד תמדוד אותה?

הצלחותיו של ביה"ס כותב תבואנה לידי ביטוי באופן הדרגתי, במספר "תחנות":
*זירת התלמידים: "תחנה ראשונה": תלמידים שלא כתבו - יכתבו; תלמידים שכתבו מעט - יכתבו יותר; תלמידים שכתבו הרבה - יכתבו טקסט שלם בז'אנר נתון בתחום הדעת. תחנה שניה: בתגובה למשימות כתיבה המציבות שאלות מהותיות בתחום הדעת יפיקו התלמידים טקסטים אוטונומיים בז'אנרים שונים - טקסטים המציגים מהלך חשיבה שלם ביחס לאותן שאלות. תחנה שלישית: תלמידים יציבו בעצמם שאלות מעניינות בתחום הדעת, יציגו בטקסט שלם, נהיר ואפקטיבי את טענותיהם ביחס לשאלות אלה, ויקיימו אודותיהם דיון רפלקטיבי בקהילת הלומדים.
* זירת המורים: תחנה ראשונה: מורים ישנו את שגרת ההוראה כך שתכלול לא רק תוכן דיסיפלינרי אלא גם ז'אנרים שונים; ינסחו משימות כתיבה; יקראו וימשבו טקסטים של תלמידים. תחנה שניה: צוותי המורים ישקדו יחד על הבנייה מהודקת ושיטתית של ליבת הידע בתחום הדעת, כמו גם על הצבת שאלות בהקשר רלוונטי שיאפשר לתלמידים לייצר מענה טקסטואלי שלם. תחנה שלישית: תפיסת המורים לגבי משמעות הוראת תחום הדעת תשתנה כך שתכלול בהכרח ביצועי כתיבה, למידה פעילה ודיאלוג חוקר ורפלקטיבי בקהילה.
*זירת ביה"ס: בתחנות השונות תוסיף הנהגת ביה"ס מורים, צוותים ותלמידים למעגל הכותבים בתחום הדעת. כך יתלכד ביה"ס בהדרגה סביב מטרה משותפת בעלת נראות גבוהה - וישקיע משאבים ניכרים במימושה האפקטיבי.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

ליבת "בית ספר כותב" היא תפיסה פדגוגית הממקמת את הכתיבה במרכז ההוראה והלמידה - מהקשרי המיקרו לביה"ס כמכלול. במסגרת הפיילוט במכון ברנקו וייס, אנו עסוקים כעת במספר פעולות אשר מטרתן הפעלה רחבה של תפיסה פדגוגית זאת במגוון מסגרות חינוכיות, שכבות גיל, תחומי דעת ואוכלוסיות תלמידים. פעולות אלה כוללות: שכלול המודל; הפקת חומרי הדרכה כתובים; הפקת חומרים וכלים להפעלה בכיתה; התנסות בפלטפורמות אינטרנטיות ידידותיות לשימוש ע"י מורים ותלמידים כותבים; התאמת המודל לאוכלוסיות תלמידים בעלות יכולת אוריינית דלה כגון נוער בסיכון; טיפוח קשרים עם שותפים פוטנציאליים במשרד החינוך ובארגונים שונים.
באמצעות פעולות אלו נוכל להתאים לכל ביה"ס את מודל ההפעלה המתאים, וזאת במגוון מהלכים הדרגתיים, כגון הפעלה טופ-דאון או להיפך (מהכשרת מורים בצוות ועד הכשרת כל הצוותים הבית-ספריים, למשל; או לחילופין: מהכשרת מדריכות מחוזיות לתחומי דעת שונים ועד הכשרת המורה בכיתה), שילוב משתנה בין הנחייה אישית לקבוצתית, איזון דינאמי בין תיאוריה לפרקטיקה, ועוד.
חשוב לציין כמה רכיבים הנדרשים בכל מודל הפעלה אפקטיבי: 1.הנחייה מקצועית;2. מעורבות גבוהה ובעלת אינטרס של דמויות מובילות בזירות המשפיעות על העשייה הבית-ספרית (ממשרד החינוך ועד רכזת המקצוע); 3. משאבי זמן המאפשרים למורים ולתלמידים תהליך למידה משמעותי בסדירות גבוהה

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט

* קושי בשינוי הרגלים ותפיסות קיימים בנוגע להוראה ולמידה של תחום הדעת - של מורים ושל תלמידים
* מחסור במשאבי זמן והיעדר הסדרים ארגוניים הנדרשים ללמידה תהליכית משמעותית של מורים ותלמידים
* העדר תגמולים ראויים לעבודה הממושכת והמורכבת הנדרשת מהמורים בתכנון הוראה מבוססת כתיבה, בקריאת הטקסטים של התלמידים ובמישובם
* היעדר תרבות בית-ספרית של עבודה צוותית שיתופית הכרוכה בלמידה משותפת, חשיפת קשיים וחלוקת עבודה בהכנת חומרים בלוח זמנים מוגדר
* היעדר שותפות פעילה של בעלי תפקידים מובילים בתוך ביה"ס ובמשרד החינוך, הרואה בפדגוגיה מבוססת כתיבה חזון בית-ספרי

מהן הפעולות שאתה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

* הפעלת פיילוטים המפיקים עדויות מוחשיות להשפעות ומשמעויות "פדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת" בשני הקשרים מהותיים:
א. יכולת הכתיבה של התלמידים - כביטוי של היכולת להפיק טקסטים אפקטיביים בתחום הדעת וכישורים אורייניים כלליים, וכביטוי של יכולת ההבנה המעמיקה בתחום הדעת.
ב. התפתחות מקצועית של המורות - כפי שזאת באה לידי ביטוי בעבודתן בכיתה ובצוותי המקצוע.
* יצירת שותפויות יציבות עם בעלי תפקידים בתוך ביה"ס ומחוצה לו - שותפויות אשר בכוחן לסייע בגיוס משאבים, בשינוי סדירויות בית-ספריות ובהפעלה רחבה של "פדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת".
* השקעת משאבים בפיתוח הידע והפרקטיקות הפדגוגיות הקיימות במסגרת פדגוגיה מבוססת כתיבה, כך שתוכל לפעול באופנים מגוונים התואמים את צרכי בתי הספר ואוכלוסיות התלמידים המגוונים. למשל: פיתוח פדגוגיה מבוססת כתיבה המותאמת לנוער בסיכון ולאוכלוסיות מוחלשות, למהלכי שינוי אותם מובילים מנהלים הממוקדים ביצירת אקלים בית-ספרי מיטבי, ועוד.
* הנחייה מקצועית מתמשכת, תומכת ואינטנסיבית, המלווה את המורות בכיתה, במפגשי הצוות ובאופן פרטני. מאפייני הנחייה מעין זאת: כרוכה בהתנסות המורות בכתיבה, מעודדת רפלקטיביות ושיתופיות רגישה, מאזנת בין תיאוריה לפרקטיקה, מספקת למורה תמיכה, מחד, ואתגרים, מאידך, מלווה את המורה בביצוע הפדגוגיה בכיתה באופן מתמשך ושגרתי על פני תקופה ממושכת, ועוד.
* פיתוח כלים מקוונים ואחרים אשר יסייעו בהתמודדות עם עומס הקריאה והמישוב של טקסטים של תלמידים

מספר המתנדבים במיזם

0

מספר המועסקים במיזם

1-5

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאתה רוצה לספר לנו

"בית ספר כותב" ופדגוגיה מבוססת כתיבה בתחום הדעת הם פרי תוצר עבודה ממושכת וסוערת של צוות פיתוח קטן ואיכותי אשר פעל במשך שלוש שנים במכון ברנקו וייס. צוות זה כלל, בתקופות שונות, את מאיה בוזו, ד"ר שמעון אזולאי, יואב סלמון, שלומית כסלו, סמדר פרקש, טוני מיטלמן, עירית וולפגור וגילי טלמור דוד.
הכמיהה העומדת ביסוד המודל הפדגוגי שפיתחנו היא, כי המפגש בין תלמידים ומורים בכיתה יהיה מפגש בין תודעות פעילות, העסוקות בניסיון להבין יחד. שאלנו את עצמנו כיצד ניתן להמלט מהמציאות הקשה המאפיינת בתי ספר רבים: מורים מדברים, תלמידים מנותקים; מורים מתוסכלים מהקושי לייצר עוגנים משמעותיים עבור התלמידים בתחום דעת המסעיר אותם כל כך - תלמידים אשר לא מבינים לשם מה ראוי לעסוק בתחום הדעת; צמצום תחומי הדעת לשינון טקסטים אשר לא ניתן להבינם מחוץ לכיתה ואשר עיקר תפקידם להוות חומר גלם במבחנים; ועוד ועוד.
ההכרעה להתמקד בכתיבה נובעת מכך שהיא מייצרת מצב בו בהכרח מורים ותלמידים יפגשו באופן השונה מזה אשר אליו הם מורגלים, עפ"ר. אם תלמיד צריך לכתוב, הרי שמורה צריך להכריע מה ראוי כי יכתוב. על מנת לעשות זאת, עליו להחליט מה חשוב ומשמעותי בתחום הדעת אשר עליו הוא מופקד, ואיזה מין טקסט הוא זה אשר בו יופיע ידע זה. במקביל, על מנת לכתוב, תלמיד צריך להחליט מה יכתוב, באיזה סדר, לאיזה צורך, ועבור מי. פדגוגיה מבוססת כתיבה מתחילה בכך שהיא מציפה שאלות אלה בתודעת המורים והתלמידים. בהמשך, היא מבקשת ללמדם מושגים ופרקטיקות אשר יאפשרו להם לענות עליהן מתוך שאיפה לייצר משמעות.

גילי טלמור דוד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2802 ימים

גילי טלמור דוד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2802 ימים

גילי טלמור דוד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2803 ימים

גילי טלמור דוד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2803 ימים

גילי טלמור דוד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2804 ימים

גילי טלמור דוד רשם: הי אורי, תודה על ההצעה - כך אעשה :) גילי אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2805 ימים המשך >
Ori D רשם: הצעתי לך היא לערוך את טופס המיזם ולהטמיע לתוך תיאור הפרויקט את ההסבר מאיר העיניים הזה. כדאי לך גם לעבור על הטופס ולנסות להסתכל עליו ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2806 ימים המשך >
גילי טלמור דוד רשם: שלום אורי, הפעלת המודל בשגרת העבודה הבית-ספרית כרוכה בכך שהמורה ממקדת את ההוראה שלה בהנחיית כתיבה בתחום הדעת. כלומר: חלק מרכזי משיעורי ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2806 ימים המשך >
Ori D רשם: שלום גילי, כאדם מהיישוב אני יכול להרגיש שיש פה משהו מעניין וחדשני, אבל אני לא ממש מצליח להבין מהתיאור שלך איך זה עובד - מה קורה בתכל'ס ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2806 ימים המשך >

גילי טלמור דוד עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2806 ימים

Take action:

מה דעתך?

שתף

מועמדות זו היא אודות: