הדרך שלנו להצלחה - תלמידים לומדים מהצלחות

ע"י Lola Rokni | 07 בנוב' 2012
| 1 תגובות

סיכום:

"הדרך שלנו להצלחה": מיזם שמטרתו ללמד את התלמידים להתבונן, לפענח וללמוד מהן ההתנהגויות המסייעות להם להצליח ולהפוך לפרואקטיביים בקידום ההצלחות שלהם.
המיזם "הדרך שלי להצלחה" מהווה דרך חיים, תפיסה חדשה בתחום חיי ביה"ס בארץ ובעולם, שבה התלמידים מתבוננים על הצלחותיהם הם כחלק משגרת היומיום בבי"ס . צוות ההוראה מלווה ותומך בתלמידים ומאפשר להם ללמוד לקדם את הצלחותיהם בצורה אקטיבית.
בשנת הלימודים הקודמת (2011-2012) השתלם צוות ההוראה ביישומים של "חקר מוקיר" (Appreciative Inquiry), תהליך הלקוח מעולם הייעוץ הארגוני והפסיכולוגיה החיובית.
(Cooperrider D. L., Whitney D., (2005), Appreciative Inquiry: A Positive Revolution in Change, San Francisco:Berrett-Koehler Publishers)

הפרויקט חדשני בכך שבבית הספר מוטמעות פרקטיקות של הסתכלות, ניתוח והסקת מסקנות ממקרים שכבר עבדו בעבר (או במילים אחרות, הצלחות) זו פעם ראשונה בארץ ובעולם, שבית ספר מנסה לפרוט תיאוריות אלה לפרקטיקה מעשית יומיומית בחיי בי"ס.
התאוריה תיושם בפרקטיקה של חיי בי"הס בכמה דרכים:
• "מחברת ההצלחות שלי" - לכל תלמיד תהיה מחברת אישית בה יכתוב כל יום הצלחה שחווה במהלך יום הלימודים. התלמיד יתבקש להתייחס לסיפורי ההצלחה ולנושאים כגון: מהן הפעולות/התנהגויות שביצע כדי להצליח ומה בסביבה עזר לו להצליח. צוות ההוראה, ע"פ סדר ותהליך שיבנה בביה"ס ייתן משוב את התלמידים באופן המקדם את האקטיביות והבחירות העוזרות להם להצליח.
• הבאת דמויות מתחומים שונים (ספורטאים, רקדנים, אומנים, מדענים וכד') כדי שיספרו את סיפור הצלחתם והדרך אליה, כשהם מונחים גם ע"י השאלות שענו עליהן התלמידים.
• למידת עמיתים בחדר המורים, המבוססת על דוגמאות של מקרי הצלחה וניתוחם.
פעילויות אלו יסייעו ביכולת של תלמידים להיות פרואקטיביים בקידום ההצלחות שלהם, ולשיפור האקלים הבית-ספרי.

את התהליך מלווה מומחית ליישומים של פסיכולוגיה חיובית ודוקטורנט להתנהגות ארגונית, על מנת לבדוק יחד איתנו, אם מהלך זה אכן יעיל ומקדם את האקלים הבית-ספרי, את הישגי התלמידים, והאם הוא נותן לתלמידי ביה"ס כלי לאורך שנים לקידום מטרותיהם והצלחותיהם בכלל.

אודותיך

שם הארגון: בי"ס אבני-חן, מודיעין עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

אביבה

שם משפחה

לוי

אודות הארגון שלך

שם הארגון

בי"ס אבני-חן, מודיעין

תפקידך בארגון

מנהלת בי"ס

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

הדרך שלנו להצלחה - תלמידים לומדים מהצלחות

תיאור המיזם

"הדרך שלנו להצלחה": מיזם שמטרתו ללמד את התלמידים להתבונן, לפענח וללמוד מהן ההתנהגויות המסייעות להם להצליח ולהפוך לפרואקטיביים בקידום ההצלחות שלהם.
המיזם "הדרך שלי להצלחה" מהווה דרך חיים, תפיסה חדשה בתחום חיי ביה"ס בארץ ובעולם, שבה התלמידים מתבוננים על הצלחותיהם הם כחלק משגרת היומיום בבי"ס . צוות ההוראה מלווה ותומך בתלמידים ומאפשר להם ללמוד לקדם את הצלחותיהם בצורה אקטיבית.
בשנת הלימודים הקודמת (2011-2012) השתלם צוות ההוראה ביישומים של "חקר מוקיר" (Appreciative Inquiry), תהליך הלקוח מעולם הייעוץ הארגוני והפסיכולוגיה החיובית.
(Cooperrider D. L., Whitney D., (2005), Appreciative Inquiry: A Positive Revolution in Change, San Francisco:Berrett-Koehler Publishers)
הפרויקט חדשני בכך שבבית הספר מוטמעות פרקטיקות של הסתכלות, ניתוח והסקת מסקנות ממקרים שכבר עבדו בעבר (או במילים אחרות, הצלחות) זו פעם ראשונה בארץ ובעולם, שבית ספר מנסה לפרוט תיאוריות אלה לפרקטיקה מעשית יומיומית בחיי בי"ס.
התאוריה תיושם בפרקטיקה של חיי בי"הס בכמה דרכים:
• "מחברת ההצלחות שלי" - לכל תלמיד תהיה מחברת אישית בה יכתוב כל יום הצלחה שחווה במהלך יום הלימודים. התלמיד יתבקש להתייחס לסיפורי ההצלחה ולנושאים כגון: מהן הפעולות/התנהגויות שביצע כדי להצליח ומה בסביבה עזר לו להצליח. צוות ההוראה, ע"פ סדר ותהליך שיבנה בביה"ס ייתן משוב את התלמידים באופן המקדם את האקטיביות והבחירות העוזרות להם להצליח.
• הבאת דמויות מתחומים שונים (ספורטאים, רקדנים, אומנים, מדענים וכד') כדי שיספרו את סיפור הצלחתם והדרך אליה, כשהם מונחים גם ע"י השאלות שענו עליהן התלמידים.
• למידת עמיתים בחדר המורים, המבוססת על דוגמאות של מקרי הצלחה וניתוחם.
פעילויות אלו יסייעו ביכולת של תלמידים להיות פרואקטיביים בקידום ההצלחות שלהם, ולשיפור האקלים הבית-ספרי.
את התהליך מלווה מומחית ליישומים של פסיכולוגיה חיובית ודוקטורנט להתנהגות ארגונית, על מנת לבדוק יחד איתנו, אם מהלך זה אכן יעיל ומקדם את האקלים הבית-ספרי, את הישגי התלמידים, והאם הוא נותן לתלמידי ביה"ס כלי לאורך שנים לקידום מטרותיהם והצלחותיהם בכלל.

השלב שבו נמצא הפרויקט שלך

פיילוט

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור?

תשומת הלב במסגרת בי"ס היא בד"כ למיקוד בבעיות ותיקון "טעויות" של התלמיד. על אף זאת, ההצלחות, גם אם קטנות, קיימות – בית הספר, והחברה בה אנו חיים, לא מורגלים ללמוד מהן. ואף על פי כן, ברוב רובם של המקרים, הצלחה אינה "מזל" או משהו "שיש לי", אלא אומר שפעלתי בצורה שקידמה את ההצלחה. עולם תוכן שלם, מתגלה כשאנו מנתחים בצורה יעילה את ההצלחות שלנו, את הפעולות שהובילו אליהן, ואת מה שסייע לנו להגיע אליהן. מטרת המיזם היא להפוך את ההתבוננות והאקטיביות באפשור הצלחות לחלק אינטגרלי משגרת חייהם של התלמידים, בבי"ס ובחיים בכלל.
מחקרים בעולם מראים שניתוח הצלחות בדרכים מסוימות, שומרות על מוטיבציה גבוהה ומקדמות אנשים בצורה יעילה ומהירה יותר למטרות. כשהתהליך נעשה בזוג, מחקרים מראים שנוצרת תחושת קרבה בין הצדדים.
(Kluger, A. N., & Nir, D. (2010). The Feedforward Interview. Human Resource Management Review, 20, 235-246.
Gable, S. L.; Reis, H. T.; Impett, E. A.; Asher, E. R., (2004) What Do You Do When Things Go Right? The Intrapersonal and Interpersonal Benefits of Sharing Positive Events. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 87(2), 228-245.)

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

התרגול של תשומת לב יומיומית לפעולות שמאפשרות את ההצלחות בלימודים, יעזרו לתלמידים לחזק את הלמידה וההצלחה בלימודים ע"י זה שיפנו את תשומת לבם לאסטרטגיות ופעולות שמאפשרות הצלחה בלימודים.
בנוסף הפיכת המיקוד בהצלחות וניתוח שלהן לפעילות שגרתית של התלמידים, הופכת את ההצלחות לנושא לגיטימי לשיתוף, ויוצר קירבה בין התלמידים למורים.

המיזם מסתמך על מחקרים מתחום הפסיכולוגיה החיובית, ששינוי תפיסת העולם הבית-ספרית, למיקוד בהצלחות ולמידה מהן, ברמת היחיד והקבוצה יכולה ליצור אוירה בית ספרית של קשר טוב יותר בין מורים לתלמידים, תחושה של מסוגלות ללמידה גדולה יותר, ומכאן גם הישגים טובים יותר של התלמידים.

אם המיזם שלך זכה בפרסים או ציונים לשבח, נשמח אם תציין אותם

אתר האינטרנט

כתובת דף הפייסבוק

כתובת פרופיל הטוויטר

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי (טכנולוגיה חדשנית, מודל פדגוגי, חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט

המודל של הרעיון שלנו מבוסס על חוד החנית של המחקר בעולם מתחום ההתנהגות הארגונית ופסיכולוגיה חיובית. חקר מוקיר (או למידה קבוצתית מהצלחות) הוא תהליך המביא תוצאות מרשימות לחברות מסחריות וארגונים ללא מטרות רווח בכל העולם. באוניברסיטה העברית, פרופ' קלוגר ועמיתיו הראו שאפשר ליישם את הלמידה הזו לא רק בקבוצות אלא גם בזוגות של מעסיק ועובדים, והדבר מביא לשיתוף פעולה מוגבר ומעלה מוטיבציה. במיזם הזה אנו מיישמים את התוצאות של מחקרים מהתחום בצורה שתהיה נגישה לילדים בבי"ס יסודי, ותשנה את דפוסי החשיבה שלהם לכאלה המקדמים למידה, ומעלים מוטיבציה.
גישת חקר מוקיר יושמה בבתי ספר בעולם בצורות שונות, אולם הייחודיות במיזם זה היא היישום של הגישה ישירות עם התלמידים, ובאופן שיגרתי ויומיומי. היישום הזה מאפשר להפוך את החשיבה על ההצלחות לכלי נגיש ושגרתי בחייהם של הילדים.

בנוסף, הרעיון ייחודי מאוד בתפיסה שתוספת קטנה בשגרת היום של התלמיד והמורה: כתיבה במחברת ותגובה של מורה, ללא צורך בתקציבים נוספים, או שינוי מהותי במבנה בית-הספר, יכולה לייצר אימפקט משמעותי על חווית הלמידה וההישגים עצמם של התלמידים.

המודל מבוסס על תוצאות המחקרים הבאות:
• למידה מהצלחות מעלה מוטיבציה ויוצרת הנעה לפעולה אקטיבית לקראת מטרות.
(Kluger, A. N., & Nir, D. (2010). The Feedforward Interview. Human Resource Management Review, 20, 235-246.)

• שינוי דפוסי חשיבה – לכך שהצלחה היא תוצאה של תהליך של למידה איך להצליח, ודורשת פעילות ותחזוקה אקטיבית.
(Dweck C. S. (2006), Mindset: the new psychology of success, New York:Random house)
• השתתפות של המורה בהצלחות שהתלמידים משתפים בהם מאפשרת יצירת קרבה וקשר טוב יותר בין המורה לתלמיד.
Gable, S. L.; Reis, H. T.; Impett, E. A.; Asher, E. R., (2004) What Do You Do When Things Go Right? The (Intrapersonal and Interpersonal Benefits of Sharing Positive Events. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 87(2), 228-245.)
• הקשבה של מעסיק מגדילה מנהיגות עצמית אצל עובדיו.
(Conference paper - Dolev, A., & Kluger, A. N. (2011, December). The Effects of Supervisors Listening on Subordinates Well-Being. )

אימפקט

הצג↑ הסתר↑ הסתר

במידה והפרויקט כבר פעיל, מה הערך בתחום החינוך שייצר עד כה?

המיזם עד כה יצר תודעה ושינה את התפיסה בקרב צוות ההוראה – חשף את צוות ההוראה לאיכויות המשמעותיות בעבודה על פי דרך החיים הנ"ל. המורות מעידות על כך שההסתכלות על ההצלחות של הילדים יוצרת אקלים בטוח יותר והתלמידים הופכים להיות פנויים ללמידה.
נערך פיילוט בקרב קבוצה של תלמידים (עשרה) שבה חלק מצוות ההוראה ומנהלת בי"ס התנסו הלכה למעשה ביישום הפרקטיקה מידי יום. כל אחת מן המורות שהשתתפפו תמכה והעצימה 3 תלמידים במשך שבועיים רצופים. כל אחת דווחה על שינוי משמעותי בתפקודם של התלמידים איתם עבדה: חברתית ולימודית כאחד.
ללמוד מן ההצלחות נכנס לשיח ברמה של מנהלת ומורות. כך שבכל שיחה על פעולות חינוכיות וחברתיות המתרחשות בבי"ס, נשאלות גם השאלות המנחות במיזם: מה הם סיפורי ההצלחה, ומה הפעולות שמקדמות אותם. שינוי המיקוד בשאלות על יותר מקרי הצלחה, ופחות מקרי בעיות, מאפשר יצירת מאגר של כלים שבהם צוות הוראה יכול להשתמש כדי לקדם תלמידים באופן אישי וכדי לאפשר ליצר אצלם פניות ללמידה.
במסגרת הפרוייקט מומחית לפסיכולוגיה חיובית יישומית ודוקטורנט להתנהגות ארגונית מלווים את בית-הספר בתהליך, מתכנון עד ביצוע, מתוך מטרה להפוך את הצוות למקצועי בתחום.
התמקצעותו של צוות ההוראה בחקר מוקיר עד רמת הפרקטיקה לתלמיד באופן יומיומי ושמיש הנה ראשונה מסוגה במערכת החינוך בישראל ואולי בתחום החינוך בכלל (אין מחקרים שמעידים על כך).

במידה ומדובר במיזם חדש, מה ההערך בתחום החינוך שאתה מצפה שיהיה לפרויקט בשנתיים הבאות?

להתערבות פוטנציאל רחב לחווית המסוגלות של התלמידים להתמודד עם אתגרים שונים של למידה אך לא רק. מעבר לכך, המיזם יכול לתרום בגיבוש תפיסת עולם חיובית ובונה זהות אישית המגלה את הכוחות האישיים התמונים בכל אדם מקטן ועד גדול.
הערך החינוכי של המיזם משמעותי מפני שאינו דורש זמן רב מן התלמידים, ואינו משנה את סדר היום בבי"ס, אך יכול להביא ערך רב להצלחת התלמידים בלימודים ובהישגים.

מי קהל היעד של המיזם? מדוע המיזם חשוב לקהל היעד?

קהל היעד הוא תלמידים בבי"ס יסודי, בי"ס "אבני חן" במודיעין. המיזם מלמד את תלמידי ביה"ס לפענח את הצלחותיהם כדרך חיים. דרך שיכולה לקדם את הצלחתם, והשגת מטרותיהם, הן הלימודיות והן הערכיות.
קהל היעד הזה הוא הקהל הראשוני לתקופה של בחינה של המיזם. עם הצלחת המיזם יוכל כל מורה, וכל תלמיד בארץ להשתמש בכלי זה כדי לקדם הישגים והצלחות.

מה ייחשב הצלחה של המיזם? וכיצד תמדוד אותה?

המיזם הוא יוזמה חדשה בארץ ובעולם של שילוב תיאוריות מעולם ההתנהגות הארגונית ופסיכולוגיה חיובית (חקר מוקיר Appreciative Inquiry) בחיי היומיום של תלמידים בבי"ס. התהליך מלווה ע"י מומחית ביישומים של פסיכולוגיה חיובית, ודוקטורנט להתנהגות ארגונית שתורמים בהתנדבות למיזם מפני שהם מאמינים בחשיבותו במערכת החינוך לאיכות חייהם של התלמידים היום ובעתיד.
הצלחה במיזם תהיה כשלפחות 80% מתלמידי ביה"ס ידעו לראות ולנתח הצלחות ממקרים שונים בחייהם לטובת קידום הישגיהם.
בנוסף אנו נמדוד שיפור באקלים הבית ספרי ובחוויית המסוגלות של התלמידים בלימודים, ומניחים שיהיה שיפור בתחומים אלה.
המדידה תבוצע על בסיס שאלון האקלים הבית ספרי וכן מדדים נוספים שיוספו ויפותחו לאוכלוסיית היעד. תהליך המדידה יכלול מדידה של אקלים לפני תחילת ההתערבות ולאחריו. הצלחת ההתערבות תהיה עליה בשביעות הרצון של התלמידים ובחוויית המסוגלות שלהם.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

המודל של המיזם פשוט ואפשר ליישמו בכל כתה בבי"ס, יסודי או תיכון, ובכל בי"ס שירצה לאמץ את הגישה כחלק ממדיניות ביה"ס בכלל.
הדרישות לשכפול המיזם: מורה, או מנהל מוביל עם הבנה ומחויבות לתפיסת העולם החדשה ולתחזוקתה. הכשרה של צוות המורים ע"י מורים שהתנסו בתהליך. וליווי מדי כמה שבועות, להתמודדות עם אתגרים שעולים במהלך הפעלת המיזם, עד להטמעה שלו בבי"ס.

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם האתגרים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט

האתגרים בהפעלת המיזם הם:
* הנחות היסוד עליהן מושתת המיזם הן תפיסות חדשניות בעולם. על המורים המשתתפים במיזם לשנות תפיסות עולם המושרשות בחיי ביה"ס ובחברה שלנו בכלל. שינוי תפיסת העולם של המורות מחייבת תהליך הטמעה בקרב צוות המורים.
* עומס על המורות – המיזם דורש מחויבות גבוהה של המנהלת והמורות לביצוע המשימות הנוספות של תגובה לתלמידים בכתב.

מהן הפעולות שאתה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

התהליך ילווה במפגשים של המורות בזמנים קבועים מראש. במפגשים האלה ידונו האתגרים, ויוצעו דרכים להתמודד אתם. תדירות הפעולות שנעשות על-ידי המורים יבדקו וישונו בהתאם לצרכים של בית-הספר. המנהלת מחויבת לתהליך, ומקפידה על רתימת המורות וביצוע התהליך.

מספר המתנדבים במיזם

1-5

מספר המועסקים במיזם

21-30

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאתה רוצה לספר לנו

אני, אביבה לוי, מנהלת בי"ס "אבני חן" במודיעין, חינכתי בראשית דרכי כתה של ילדים מאוכלוסיה מאתגרת בבית שמש. בכתה זו התנסיתי ביצירת מחברת של התכתבויות אישיות עם תלמידים סביב ההצלחות שלהם. תוך כדי תהליך נוצרו מספר מהלכים, 1. התלמיד הבין שהוא נראה ונשמע, כלומר, יכולת ההקשבה שלי כמחנכת לתלמידי התמקד ואף עלה בדרגה. 2. הבחנתי שככל שהתלמידים ידעו לספר ולהתבונן בחייהם על הצלחות, ידעו לזהות מהלכים ופעולות אלה בחייהם כמקור להצלחה ולהתפתחותם האישית. 3. התלמידים הפכו להיות מגויסים ומחויבים ללמידה. 4. צריך לזכור שתלמידים אלו באו מרקע סוציו-אקונומי נמוך ומבתים שיש בהם בעיות סוציאליות קשות, כמו סמים, עבריינות, עוני. והצלחה עם תלמידים אלו היתה גדולה כיוון שיצירת ההסתכלות על ההצלחות אפשרה להם לפתוח צוהר לחיים נוספים שאינם מוכרים להם מתחום הבית.
לפני כשנתיים פגשתי את לולה רוקני, שחשפה בפני את עולם הפסיכולוגיה החיובית ותיאורית "חקר מוקיר" . מיד התחברתי והבנתי שזוהי תוספת המאפשרת שילוב של הפרקטיקה שאני אישית ראיתי שעובדת בשטח, עם מיקוד מדעי ושילוב פרקטיקות מתקדמות מן העולם. שילוב זה מאפשר קידום בי"ס והתלמידים בכיוונים חדשים ומתפתחים בעולם.
גב' רוקני למדה פסיכולוגיה חיובית בארה"ב אצל מרטין זליגמן, מייסד הגישה. היא לימדה סטודנטים לפסיכולוגיה קורס ביישומים של פסיכולוגיה חיובית במרכז הבינתחומי בהרצליה, והיתה חלק מצוות מוביל של מכון שמטרתו שילוב פסיכולוגיה חיובית בחינוך של המרכז הבינתחומי בהרצליה ורשת "אורט". במסגרת זו לימדה מורים ומנהלים וליוותה בתי ספר בשילוב יישומים של פסיכולוגיה חיובית. כיום היא עצמאית בתחום.
גב' רוקני העבירה בהתנדבות השתלמות בבי"ס והציגה לצוות את התיאוריות, התועלות והיישומים של גישה חדשה ומתקדמת זו. מרגש לראות שבמהלך כל החופשה הרכזת החברתית של ביה"ס יצרה תכנית שבה התלמידים יהיו שותפים למהלך של הכנסת הלמידה מהצלחות כדרך חיים לבית הספר.
כדי שבית הספר יכנס למהלך משמעותי, אני מאמינה שהשינוי הראשון צריך להיות בקרב צוות ההוראה. צוות ההוראה שלי הנו צוות מסור ומגויס, ומתוך כך הן הצטרפו ללמידה ולגישה כמקום שמעצים גם אותן עצמן. התמקצעות צוות ההוראה יצרה שפה משותפת בבי"ס והוסיפה גוון לעשיה חינוכית בונה.
מניסיוני כמורה, וכמנהלת ומהתגובות של המורות והתלמידים מההשתלמות והפיילוט, אני מאמינה שלמיזם הזה ישנה חשיבות רבה בנתינת כלים לצמיחה אישית לכל ילד וילד במסלול הלימודים, החברתי, הערכי ובחיים בכלל.
המחקרים והתיאוריות עליהם אנו מבססים את בנית המיזם גם כן מאפשרים לנו להניח שיש פוטנציאל גדול לשינוי הרגלים ולתפיסת הילדים את עצמם ואת המסוגלות שלהם.

גילי רומן רשם: אביבה ולולה, מיזם יפה שמראה עד כמה שינוי קטן במיקוד חשיבה יכול להוות השפעה גדולה. ניכר כי החיבור בינכן היה פורה ומועיל לכל הצדדים. ... אודות הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2880 ימים המשך >

Lola Rokni עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2883 ימים

Lola Rokni עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2885 ימים

Lola Rokni עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2886 ימים

Lola Rokni יצר את המועמדות - לפני 2886 ימים

Take action:

מה דעתך?

שתף