ahava

ע"י מירה אלבו | 14 באוג' 2013
| תגובות

סיכום:

המיזם מכיל בתוכו 3 פרויקטים המאפשרים פלורליזם יהודי בחברה:
1. פרויקט בני מצווה - בפרויקט זה, חוגגים כ-35 ילדים את שנת הבר מצווה. הפרויקט מורכב מ- 13 מצוות נבחרות המועברות לילדים בדרך חווייתית, המאפשרת חשיפה של מסורת יהודית מגוונת, ערכים מותאמים לגיל וכישורי חיים. הפרויקט נפתח בטקס פתיחה חגיגי בשיתוף ההורים בחודש נובמבר ונסגר בטקס חגיגי בשיתוף עם ההורים בחודש מאי. בין שני הטקסים, חווים הילדים את המצוות לדוגמה:
א. "שמור את יום השבת" - את מצווה זו אנו ממחישים לילדים באמצעות מתנדבים מהקהילה הקונסרבטיבית הקריות. המתנדבים מגיעים בשישי בבוקר, אופים חלות עם הילדים, מכינים נרות שבת, אחר הצהריים מארחים המתנדבים בקהילה את הילדים בקבלת השבת בבית הכנסת.
ב. "עלייה לתורה" - גם במצווה זו מגיעים מתנדבים מהקהילה הקונסרבטיבית ומלמדים את הבנים משמעות עלייה לתורה ואופן עלייה לתורה. לקראת שיא הפרויקט עולים הילדים לתורה בבית כנסת האורתודוקסי בעכו העתיקה. לעליה לתורה מצטרפים גם המתנדבים מהקהילה הקונסרבטיבית.
ד. "קום והתהלך בארץ" - במצווה זו יוצאים הילדים לטיול בן יומיים לירושלים, מסיירים בכותל ועולים לתורה. בבוקר מטפסים הילדים למצדה, היישר לזריחה, עולים לתורה בבית הכנסת ומסיירים. מן הראוי לציין שגם בנות המצווה נחשפות לתכנית שנתית על נשים ביהדות על ידי מתנדבות מהקהילה הקונסרבטיבית.
בסוף הפרויקט מקבל כל בן טלית, סידור, תפילין וכל בת פמוטים וסידור.
2. קבלות שבת - בכל שבת שהילדים נשארים, מתאספים החניכים והצוות לקבל את השבת באולם תרבות. מדליקים נרות ומבצעים קידוש, שרים שירי שבת ומדברים מעת לעת על פרשת השבוע. בכל פעם, מכינה קבוצת ילדים אחרת מופע המבוסס על תכנים ערכיים בעל מסר חינוכי/חברתי. הילדים מתכוננים למופע, מכינים תפאורה ולומדים את הטקסט בעל פה. חוויה זו, משרישה מסורת יהודית, מחזקת את תחושת המשפחתיות בקהילת הכפר ומעצימה את הילדים.
3. תל"י -תגבור לימודי יהדות. הפרויקט מתבסס על הערכים הנגזרים מתורה, עבודה וגמילות חסדים הנלמדים בכיתה. פרויקט המתגבר את לימודי היהדות והמורשת. במסגרת הפרויקט עורכים טקס ראש חודש בו מודגש ערך נבחר מן היהדות ומחולקות תעודות כבוד לתלמידים שקיימו בפועל את הערך הנבחר ושהומלצו על ידי חבריהם בכיתה והמחנכות.

אודותיך

שם הארגון: אהבה עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

מירה

שם משפחה

אלבו

בוגר גוונים?

לא

מחזור תוכנית גוונים

מחזור א’

השנה שבה השתתפת בתוכנית

מנכ"ל אהבה מר יואב אפלבוים השתתף בתוכנית גוונים

אודות הארגון שלך

שם הארגון

אהבה

תפקידך בארגון

רכזת תרבות

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

ahava

תיאור המיזם

המיזם מכיל בתוכו 3 פרויקטים המאפשרים פלורליזם יהודי בחברה:
1. פרויקט בני מצווה - בפרויקט זה, חוגגים כ-35 ילדים את שנת הבר מצווה. הפרויקט מורכב מ- 13 מצוות נבחרות המועברות לילדים בדרך חווייתית, המאפשרת חשיפה של מסורת יהודית מגוונת, ערכים מותאמים לגיל וכישורי חיים. הפרויקט נפתח בטקס פתיחה חגיגי בשיתוף ההורים בחודש נובמבר ונסגר בטקס חגיגי בשיתוף עם ההורים בחודש מאי. בין שני הטקסים, חווים הילדים את המצוות לדוגמה:
א. "שמור את יום השבת" - את מצווה זו אנו ממחישים לילדים באמצעות מתנדבים מהקהילה הקונסרבטיבית הקריות. המתנדבים מגיעים בשישי בבוקר, אופים חלות עם הילדים, מכינים נרות שבת, אחר הצהריים מארחים המתנדבים בקהילה את הילדים בקבלת השבת בבית הכנסת.
ב. "עלייה לתורה" - גם במצווה זו מגיעים מתנדבים מהקהילה הקונסרבטיבית ומלמדים את הבנים משמעות עלייה לתורה ואופן עלייה לתורה. לקראת שיא הפרויקט עולים הילדים לתורה בבית כנסת האורתודוקסי בעכו העתיקה. לעליה לתורה מצטרפים גם המתנדבים מהקהילה הקונסרבטיבית.
ד. "קום והתהלך בארץ" - במצווה זו יוצאים הילדים לטיול בן יומיים לירושלים, מסיירים בכותל ועולים לתורה. בבוקר מטפסים הילדים למצדה, היישר לזריחה, עולים לתורה בבית הכנסת ומסיירים. מן הראוי לציין שגם בנות המצווה נחשפות לתכנית שנתית על נשים ביהדות על ידי מתנדבות מהקהילה הקונסרבטיבית.
בסוף הפרויקט מקבל כל בן טלית, סידור, תפילין וכל בת פמוטים וסידור.
2. קבלות שבת - בכל שבת שהילדים נשארים, מתאספים החניכים והצוות לקבל את השבת באולם תרבות. מדליקים נרות ומבצעים קידוש, שרים שירי שבת ומדברים מעת לעת על פרשת השבוע. בכל פעם, מכינה קבוצת ילדים אחרת מופע המבוסס על תכנים ערכיים בעל מסר חינוכי/חברתי. הילדים מתכוננים למופע, מכינים תפאורה ולומדים את הטקסט בעל פה. חוויה זו, משרישה מסורת יהודית, מחזקת את תחושת המשפחתיות בקהילת הכפר ומעצימה את הילדים.
3. תל"י -תגבור לימודי יהדות. הפרויקט מתבסס על הערכים הנגזרים מתורה, עבודה וגמילות חסדים הנלמדים בכיתה. פרויקט המתגבר את לימודי היהדות והמורשת. במסגרת הפרויקט עורכים טקס ראש חודש בו מודגש ערך נבחר מן היהדות ומחולקות תעודות כבוד לתלמידים שקיימו בפועל את הערך הנבחר ושהומלצו על ידי חבריהם בכיתה והמחנכות.

מטרות המיזם

מטרות המיזם:
1. לחזק ולהדגיש את ערכי הזהות היהודית בקרב ילדים אשר מסיבות תרבותיות וסוציו אקונומיות נמנעת מהם החשיפה בבתיהם.
2. לחשוף את הילדים למגוון מסורות, ערכים והלכי יהדות על מנת להגביר את המודעות בקרבם, ולאפשר להם לבחור.
3. לבסס את הקשר של הילדים למסורת היהודית בדרך חווייתית המחברת אותם לקבוצת שייכות גדולה יותר בחברה הישראלית.
4. לקשר בין ערכי היהדות לחיי היומיום בקרב הילדים.
5. ליצור סולידריות קהילתית בקרב הילדים והצוות בכפר המושתתת על ערכים הנגזרים מהמסורת היהודית ומהיהדות.
6. לאפשר לילדים ביטוי אישי, כישורי חיים וכישורים חברתיים והעצמה במסגרת המשפחתונית ובמסגרת קבוצת גיל השווים.

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור?

המיזם כולו נותן מענה לשתי בעיות עיקריות:
1. העדר חשיפה למסורת יהודית ויהדות בקרב אוכלוסיית ילדים בסיכון המגיעים מרקע סוציו אקונומי בינוני עד קשה.
2. בעקבות העדר החשיפה, העדר תחושת שייכות לעם היהודי ולחברה הישראלית, המקשה על השתלבותם בחברה של ילדים אלה בבגרותם ( חלק מחזון העמותה).
כל אחד משלושת הפרויקטים נותן מענה לעוד מספר בעיות:
1.בני מצווה - המצב הסוציו אקונומי של הילדים בבתיהם אינו מאפשר להם לחגוג את שנת בר המצווה כראוי. פרויקט זה מאפשר להם לחוות את שנת הבר מצווה בזהה לילדים הגדלים בבתים רגילים.
2. קבלות השבת - בפנימייה בת 200 ילדים ובני נוער, כ - 60 אנשי צוות, קיים לעתים קושי ביצירת תחושת קהילתיות תחת נושא אליו כולם מתחברים ( ילדים, נוער, מתבגרים וצוות). קבלות השבת, המסורת והנושאים העולים במופעי הילדים, מהווים נושא אליו כולם מתחברים ומאפשרים ליצור תחושת משפחתיות בקהילה.
3. תל"י - תגבור לימודי יהדות ומסורת - תגבור מסוג זה דורש מסגרת מחייבת שתאגד בתוכה את הנושאים, הערכים ונגזרותיהם ותאפשר למידה נינוחה וראויה. בית הספר המהווה קודם כל מסגרת חינוכית מחייבת מהווה כלי המאפשר תגבור שכזה.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

המיזם כולו מאפשר לילדינו, המגיעים מרקע סוציו-אקונומי בינוני עד קשה חשיפה ליהדות על גווניה למסורת יהודית ולערכים מהותיים הנגזרים ממנה. חשיפה זו, הנעשית בדרך חוויתית תורמת לתחושת השייכות של הילדים הן לפנימייה כקהילה משפחתית והן לחברה הישראלית וליהדות בכללותה.

כל אחד מן הפרויקטים עוזר לילדינו בדרך ייחודית יעילה ומותאמת:
1. בני מצווה - מאפשר חשיפה מגוונת והטמעתה ליהדות למצוות, מפגשים ייחודיים וחווייתיים הנוגעים לערכים, מצוות ומסורת יהודית כגון מפגש בין תרבותי במצווה "בקש שלום ורדפהו" בה הילדים נפגשים עם בני גילם בפנימייה ערבית ומייצרים פעילות משותפת ובמצווה "ואהבת לרעך כמוך" בה נפגשים הילדים עם ילדי בני מצווה בקיבוץ, יוצרים עמם קשרים חברתיים ואף מזמינים אותם להתארח בפנימייה. פרויקט זה מהווה מסגרת ייחודית לקבוצת גיל השווים ומהווה כלי להטמעת ידע, מידע וערכים מהיהדות ומהמסורת היהודית על גווניה תוך כדי קישור לעולם החברתי יהודי מחוץ לכותלי הפנימייה.
2. קבלות שבת - בדרך מכובדת ומרגשת מאפשרת לילדינו תחושת קהילתיות ומשפחתיות כמו גם העצמה וביטוי אישי לילדים המופעים על הבמה ומעבירים מוסר השכל ערכי לכפר כולו.
3. תל"י - תגבור לימודי יהדות ומסורת יהודית באמצעות בית הספר כמסגרת מחייבת מחדיר בילדינו באמצעות מסגרת חינוכית חווייתית את נושאי היהדות.

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי (טכנולוגיה חדשנית, מודל חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט

החדשנות במיזם אהבה בולטת במספר דרכים:
1. הדרך החווייתית שבה ילדינו ( המגיעים מרקע סוציו אקונומי בינוני עד קשה ומוגדרים כחינוך מיוחד) נחשפים ליהדות על גווניה, למסורת היהודית ולערכים הנגזרים. דרך זו, מאפשרת הטמעה טובה יותר וחשיפה לקבוצת גיל השווים בפנימייה ומחוצה לה.
2. המיזם מאפשר לנו גם לחשוף ולהשריש יהדות ומסורת וגם ללוות את ילדינו להגשמת החזון - שילוב בוגרי אהבה בחברה הישראלית כאזרחים מן השורה באמצעות יצירת תחושת שייכות לקבוצת גיל השווים בחברה.
3. המיזם מאפשר שיתוף של הורי הילדים מה שמחזק קשר ביניהם לילדיהם וביניהם עם צוות ההדרכה. חיזוק הקשרים מהווה יתרון.
4. שיתוף מתנדבים מהקהילה הקונסרבטיבית הקריות בדרך אקטיבית מאפשר לילדינו להיחשף לזרם נוסף ביהדות. הקשר עם המתנדבים מאפשר לילדינו לקחת חלק פעיל בקהילה.
5. האפשרות לחוות את השבת כקהילה ומשפחה בדרך המפתחת בילדים העצמה אישית וקבוצתית תוך כדי העברת מוסר השכל לכפר כולו.
6. יצירה של מסגרת חינוכית מחייבת המאפשרת תגבור לימודי יהדות ומסורת מהווה כלי חוויתי המאפשר למידה טובה יותר.

מה היתרון של הפיתרון שלך על פיתרונות קיימים לאותה הבעיה?

1. פתרונות נוספים מנסים לחשוף ולהטמיע את נושא היהדות בילדים המגיעים מרקע סוציו אקונומי קשה ומוגדרים כחינוך מיוחד בדרך שאינה מותאמת (למשל חשיפה פרונטלית). מיזם זה מאפשר לילדים ללמוד באמצעות החוויה.
2. פתרונות אחרים מתעלמים מהחזון ומיצירת תחושת שייכות לקבוצת גיל השווים ולעולם החיצון. חלק מחזון אהבה הוא לשלב את בוגרי הפנימייה כאזרחים מן השורה בחברה הישראלית. הטמעת ערכים, מסורת ופלורליזם יהודי בילדי אהבה, מהווים שת מבטיח למימוש החזון.
3. פתרונות אחרים שאינם משתפים את ההורים מתעלמים מחיזוק הקשרים עם הורי הילדים המהווה יתרון למעטפת החינוכית טיפולית של אהבה. מיזם זה מניע את ההורים כשותפים לחוויה.
4. פתרונות שאינן משלבים קשרים עם החברה הישראלית בה אנו חיים ( מתנדבים, מפגש בין תרבותי עם ערבים, מפגש עם ילדי בני מצווה מקיבוץ)מונעים חשיפה "לעולם האמתי" ובכך, משמרים את הילדים ב"בועה" תחת המסורת שלה, "היהדות" שלה, הערכים שלה והתרבות שלה. מיזם זה, הן מאפשר קשרים משמעותיים עם ה"עולם האמתי" והן מאפשר חשיפה למגוון רחב של סוגי יהדות, ערכים ותרבויות.
5. פתרונות רבים יכולים לנסות וליצור תחושת קהילתיות באמצעות נושא שאינו מאפשר חיבור לכל הגילאים, לשני המינים ולאוכלוסייה מגוונת. מיזם זה, בחר את נושא השבת ככלי ליצירת קהילה ומשפחה, שכן זהו נושא שקל לחבר אליו מגוון רחב של אוכלוסיות. בדרך זו לא רק שאנו מקבלים את השבת כקהילה בעלת אופי משפחתי, אנו גם מצליחים ללמד באמצעות מופע שילדינו מעלים מסר חינוכי בעל ערכים ולהעצים את ילדינו.
6. פתרונות אחרים עלולים לפספס אפשרות לחיזוק נושא היהדות בדרך מחייבת. מיזם זה, באמצעות פרויקט תל"י, מחזק ומתגבר יהדות ומסורת באופן חוויתי במסגרת מחייבת (בית הספר).

השפעה (אימפקט)

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הערך בתחום הפלורליזם היהודי שאתה מצפה שיהיה לפרויקט בשנה הקרובה?

אנו מצפים כי הפרויקט יניב (ומניב כבר היום) סובלנות בקרב ילדינו: ילדינו נחשפים לשני זרמים ביהדות( קונסרבטיביים וקונפורמיים) ולתרבויות שונות ביהדות (מגוון רחב של תרבויות קיים בקרב ילדינו - רוסיה, אתיופיה, מרוקו, וכד').
ניתן לראות כיצד בתחילת כל שנה, המפגש הראשוני עם הקהילה הקונסרבטיבית, מביך את הילדים - הם משתתפים בקבלות השבת וצופים בנשים בעלות כיפה, רבניות, עולות לתורה. הם נחשפים לשירי שבת שונים בקהילה ואף עדים לשירת נשים. הבנות המשתתפות במיזם, נחשפות לתוכנית שנתית הקושרת אותן לנשים ביהדות. המפגש הראשון מבייש אותן וזר להן. אט אט כאשר מתחזקים הקשרים בין הילדים למתנדבים בקהילה, דרך לימוד עלייה לתורה, סדנת נשים ביהדות ועד ללווי הפיזי והנפשי של המתנדבים במעמד עלייה לתורה המתקיים בבית כנסת קונפורמי, מפתחים הילדים סובלנות כלפי המתנדבים. הצחקוקים בתחילת התהליך מתחלפים בדמעות של התרגשות המתבטאת ביצירת קשר בין אישי חם בין המתנדבים לילדים.
סובלנות נצפית גם בקבלות השבת, בהן קבוצות ילדים לרוב, חסרי ביטחון או עם לקויות מנהלים את קבלת השבת על ידי העלאת מופע. רבות הפעמים בהן, ילד טועה/שוכח טקסט מגמגם על הבמה או מזייף את שירי השבת. הקהל היושב כמשפחה נוהג בסובלנות רבה כלפי המופיעים, מכבד ומעצים אותם.
אחד

מי קהל היעד של המיזם? מדוע המיזם חשוב לקהל היעד?

היעד של המיזם הנו אוכלוסיית ילדים ונוער בסיכון המגיעים מרקע סוציו אקונומי בינוני עד קשה ומוגדרים כחינוך מיוחד ( גילאים 6-18).
מיזם זה חושף את ילדינו למסורת, ערכים וזרמים ביהדות ומאפשר להם לצמוח בבגרותם כאזרחים מן השורה בחברה הישראלית באמצעות חיבור ליהדות.
בנוסף מיזם זה מאפשר להם להחוות את קבוצת גיל השווים בחברה על ידי חגיגת שנת הבר מצווה באופן חוויתי, המשתף את הוריהם ומפגיש אותם עם מספר קהילות בעולם "האמתי".

מה ייחשב הצלחה של המיזם? וכיצד תמדוד אותה?

הצלחה של המיזם תהיה הוצאה לפועל של התוכנית השנתית והיא נמדדת על פי כמות המשתתפים בפרויקטים ועל פי מידת המוטיבציה של הילדים להיות שותפים בפרויקטים ובתהליכיהם:
1. בפרויקט בני מצווה משתתפים בכל שנה 99% מהילדים החוגגים את שנת בר המצווה. ניתן לצפות במוטיבציה של החניכים להיות שותפים לפרויקט טרם פתיחתו. שאלות כגון "מתי מתחילים" "מה יהיה השנה בפרויקט" וכד'. בנוסף, נמדדת ההצלחה בפרויקט על פי כמות ההורים המשתתפים באירוע הפתיחה אירוע הסיום ובעלייה לתורה.
2. קבלות השבת נמדדות על ידי ההצלחה של הקבוצה להעלות מופע בעל מוסר השכל ערכי חברתי, בו משתתפים כל הילדים מקטן ועד גדול, לומדים טקסט בעל פה.
3. פרויקט תל"י נמדד אחת לחודש על פי כמות הילדים הזוכים בתעודה בשל התנהגותם התואמת את ערך החודש הנבחר בפרויקט.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

מיזם זה יכול להתממש במסגרות טיפוליות/חינוכיות דומות שונות:
1. מסגרות השמה חוץ ביתיות כגון פנימיות יכולות להוציא לפועל הן את תכנית פרויקט בני המצווה, הן את מודל העבודה לקבלות שבת והן את פרויקט תל"י.
2. בתי ספר לחינוך רגיל יכולות לגזור פעילויות מתוך פרויקט בני המצווה המותאמות להם. בנוסף פרויקט ת"לי יכול להיות מיושם בכל בית ספר.
3. בתי ספר לחינוך מיוחד ולחנוך רגיל יכולים ללמד יהדות, מסורת יהודית ופלורליזם באמצעות החוויה ולהשריש היטב בילדים את הערכים הנגזרים.
4. כל קהילה שהיא יכולה להשתמש בקבלת השבת ככלי ליצירת קהילתיות ומשפחתיות.
5. כל יישוב יכול לאמץ את פרויקט בני המצווה כחלק אינטגרלי מהתוכנית החינוכית חברתית.

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם הקשיים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט

1. שעמום - הפעילויות והמצוות הנבחרות בבני מצווה עלולות לחזור על עצמן. קבלות השבת יכולות לחזור על עצמן בנושאים הנבחרים למוסר השכל.
2. מימון - בני המצווה וקבלות השבת חסרות תקציב ודורשות מימון רב (הוצאות שוטפות, בגדים, כיבוד, טיולים, טליתות, תפילין וסידור לכל ילד, תלבושות ותפאורה וכד')
3. שימור מתנדבים.
4. גיוס ההורים.
5. מוטיבציה.

מהן הפעולות שאתה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

1.אנו מתגברים על השעמום באמצעות חדשנות, ריענון התכנים ושינוי החוויות בהתאם לעולם האקטואלי של הילדים, לדוגמא, בפרויקט בני מצווה מתחלפים כל שנה, שני מתנדבים בשנת שירות המפעילים את הפרויקט בהנחייתה של רכזת התרבות. כמו כן, המדריכים המלווים את הפרויקט מתחלפים בכל שנה. יחד עם תחלופת הצוות, מתעדכנים גם התכנים. דוגמא נוספת, טקסט המופעים של קבלות השבת, נבדק בקפידה כשלושה שבועות על ידי המופע על ידי רכזת התרבות. רכזת התרבות מנחה את צוות קבוצות הן בנושא והן בתוכן ומוודאת שהטקסטים אינם חוזרים על עצמם, מותאמים ואקטואליים.
2. מימון - אנו דואגים לגייס תרומות רבות מיהודים בארץ ובעולם על מנת לממן חלקים במיזם.
3. שימור מתנדבים - אנו יודעים להעריך את תרומתם של המתנדבים במיזם ודואגים שירגישו מוערכים על ידי כך שאנו מזמינים אותם לאירועים חשובים במיזם ומחוצה לו, שומרים עימם על קשר ומעניקים למי שמגיע תעודות הוקרה.
4. גיוס ההורים - אנו דואגים שהגורמים הרלוונטיים ( מדריכים, עוס"ים), יזמנו את ההורים לאירועים משמעותיים באופן אישי ואף יזכירו להם מבעוד מועד על האירוע . בנוסף, אנו שולחים להורים בדואר הזמנה רשמית.
5. מוטיבציה - אנו מייקרים את המיזם בעיני הילדים על ידי פרסום, שיווק, העצמת חניכים צוות, הורים ואורחים מכובדים. לדוגמא סיפור המסגרת בבני מצווה הנו מעבר הילדים מילדות לבגרות באמצעות מסע. אנו אומרים להם שכניסתם לפרויקט מהווה דריסת רגל בבגרותם. בטיול בני המצווה לאחר פעילות לילית ואש לילה אנו מחתימים אותם בספר בר המצווה על היותם בוגרים שסיימו את המסע. אנו עובדים עם לוחות חיזוקים לאורך השנה על מנת לשמר את המוטיבציה שלהם.

מספר המתנדבים במיזם

6-10

מספר המועסקים במיזם

1-5

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאתה רוצה לספר לנו

ההצטרפות שלנו לתחרות התחילה במר יואב אפלבוים מנכ"ל אהבה שהנו אגב בוגר גוונים. יואב שלח לי למייל את האפשרות לצרף את אהבה לתחרות ה- בהחלט מכובדת ורצינית של גוונים. בדיוק בימים שאני בין תפקידים בעמותה ( מסיימת את תפקידי כרכזת תרבות ומתחילה תפקיד ממונה על מש"א, מנהל ופיתוח ארגוני), אני מוצאת רוגע ושלווה לספר עלינו, על עצמי ועל המיזם. זוהי דרך ייחודית ומרגשת לסיים 10 שנים של פיתוח וליווי חלקים משמעותיים במיזם.
המיזם שלנו צמח לראשונה על מנת לתת מענה לאוכלוסיית ילדים המגיעים מבתים בעלי רקע סוציו - אקונומי בינוני עד קשה. בתים אלו אינם יכולים לספק לילדיהם צרכים בסיסים ולבטח (לצערנו) צרכים כמו פלורליזם יהודי בחברה. שאלנו את עצמנו איך אנחנו עונים על הצורך של ילדנו לחגוג בר מצווה באופן ראוי, ללמוד על יהדות והנגזרות שלה ולהרגיש שייכים לקהילה משפחתית אחת גדולה. אנו שואלים את עצמנו כל יום, איך נוכל להגשים את החזון שלנו טוב יותר ולשלב את בוגרינו בחברה הישראלית כאזרחים מן השורה.
המיזם שלנו עונה על כל הצרכים ומהווה קרקע מקשרת בין יהדות ופלורליזם יהודי בחברה לבין הגשמת החזון שלנו:

מירה אלבו עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2719 ימים

מירה אלבו עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2720 ימים

מירה אלבו עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2720 ימים

מירה אלבו עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2723 ימים

מירה אלבו עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2726 ימים

מירה אלבו עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2728 ימים

מירה אלבו יצר את המועמדות - לפני 2728 ימים