עץ הדעת - בית מדרש למנהיגות צעירה מהמגזר החרדי

ע"י נח חיות | 14 באוג' 2013
| תגובות

סיכום:

התוכנית: מפגש לימוד דו-שבועי (6-4 שעות) לאורך השנה (14 מפגשים) בו ייחשפו עמיתי בית המדרש לתפיסות עולם יהודיות מגוונות ולקבוצות שונות בחברה הישראלית. המפגשים יכללו לימוד משותף של ארון הספרים היהודי, דיון ושיח על שאלות ציבוריות ואישיות, וכן מפגש עם דמויות בולטות מהחברה הישראלית.
תיבנה אווירה מקבלת ומכילה שתאפשר לעמיתים ללבן בקבוצה את ההתלבטויות והשאלות של מי שנסדקו חומותיו בעולם ממנו בה ובחר להכיר עולם חדש על מנת להתוות באמצעותו את דרכו החדשה.
במהלך המפגשים יציג כל עמית לקבוצה את הביוגרפיה הרוחנית שלו ויתאר את המקורות מהם ינק ואת הצמתים המשמעותיים, ואת הבחירות שעשה.
את בית המדרש ינחו שני מנחים, אחד עם רקע חרדי.
הלומדים יזכו במלגה.

אודותיך

שם הארגון: מרכז יעקב הרצוג עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

נח

שם משפחה

חיות

בוגר גוונים?

כן

מחזור תוכנית גוונים

מחזור ח’

השנה שבה השתתפת בתוכנית

2009-2010

אודות הארגון שלך

שם הארגון

מרכז יעקב הרצוג

תפקידך בארגון

מנכ"ל

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

עץ הדעת - בית מדרש למנהיגות צעירה מהמגזר החרדי

תיאור המיזם

התוכנית: מפגש לימוד דו-שבועי (6-4 שעות) לאורך השנה (14 מפגשים) בו ייחשפו עמיתי בית המדרש לתפיסות עולם יהודיות מגוונות ולקבוצות שונות בחברה הישראלית. המפגשים יכללו לימוד משותף של ארון הספרים היהודי, דיון ושיח על שאלות ציבוריות ואישיות, וכן מפגש עם דמויות בולטות מהחברה הישראלית.
תיבנה אווירה מקבלת ומכילה שתאפשר לעמיתים ללבן בקבוצה את ההתלבטויות והשאלות של מי שנסדקו חומותיו בעולם ממנו בה ובחר להכיר עולם חדש על מנת להתוות באמצעותו את דרכו החדשה.
במהלך המפגשים יציג כל עמית לקבוצה את הביוגרפיה הרוחנית שלו ויתאר את המקורות מהם ינק ואת הצמתים המשמעותיים, ואת הבחירות שעשה.
את בית המדרש ינחו שני מנחים, אחד עם רקע חרדי.
הלומדים יזכו במלגה.

מטרות המיזם

1. יצירת היכרות ומעין "רשת" בטוחה לצעירים חרדים שחשים עצמם בודדים או שחבריהם הם צעירים אחרים שלא מעזים לחשוף עצמם מלבד כינוי ברשת האינטרנטית.
2. תמיכה ועידוד צעירים חרדיים המבקשים לעצב דפוסי חיים בשולי הקהילה החרדית, ללא מורא מחד ומבלי לנתק את הגשרים מאידך.
3. פיתוח שכבת מנהיגות בקרב חרדים צעירים שמנסים לפרוץ את "הגטו" החרדי ולעצב להם עולם דתי, תרבותי וחברתי שיונק מערכים חרדיים ואף ערכים יהודיים, ישראליים וכלליים.

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור?

צעירים משכילים בשולי המגזר החרדי חשים חסרי בית, בודדים וללא מטען רוחני ואינטלקטואלי שיחליף את המורשת החרדית בה הם מורדים.
בית המדרש יהווה "חממה" תומכת, רגשית ואינטלקטואלית לצעירים בודדים אלו שמחפשים את דרכם.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

במפגשים הראשונים תגובש הקבוצה וייוצרו בה אווירה מתאימה ויחסי אמון שיאפשרו לעמיתים לשוחח ולבטא את מצוקותיהם, את מחשבותיהם, ואת הנושאים בהם הם רוצים לדון. הדיונים ילוו בלימוד, ובמפגש עם דמויות שעברו תהליכים דומים. בהמשך הדרך יכירו העמיתים יחידים וקבוצות שונות בחברה הישראלית, בשולי המיגזר החרדי ומחוצה לו.
בית המדרש יכיר להם דפוסי חיים ותפיסות עולם יהודיות וכלליות שיעשירו את תהליך הלימוד וההתלבטות שלהם בדרך לעיצוב מחודש של עולמם הרוחני. בית המדרש יאפשר להם להכיר צעירים בשלב דומה, המתלבטים בבעיות דומות.
המפגשים האחרונים של בית המדרש יוקדשו לתכנון ולחשיבה על העתיד. מהן האופציות העומדות לבחירה עבור היחיד ועבור הקבוצה? היכן וכיצד ניתן לפעול?

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי (טכנולוגיה חדשנית, מודל חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט

המיגזר החרדי מעסיק מאוד את החברה הישראלית; את הממשלה ואת המגזר השלישי. בכל זאת, מירב המאמצים מוקדשים לשאלת הגיוס לצבא ולשאלת התעסוקה, וכן ללימודים אקדמאיים כהכשרה מקצועית. מעטים אם בכלל, העזו עד היום לעסוק בשאלת הזהות של מי שמכונה "שוליים" במגזר וחלקו מאופיין כאנשים בעלי פוטנציאל גבוה למנהיגות ולחדשנות. אנו מציעים להיות שותפים בבניית בית רוחני-תרבותי-חברתי אלטרנטיבי עבור קבוצת מנהיגות נועזת זו.

מה היתרון של הפיתרון שלך על פיתרונות קיימים לאותה הבעיה?

ההשקעה בשכבה דקה של מנהיגות צעירה אמורה לתת את האימפקט המשמעותי ביותר. בהשקעה בינונית ניתן להתחיל ליצור קבוצות מנהיגות שיוכלו לקלוט אליהם צעירים שונים שיוצאים מהמגזר או נפלטים ממנו. הכלי עצמו, בית מדרש למנהיגות הוא כלי "בטוח" שהתנסו בו רבים. החדשנות היא בהפעלתו בשולי המגזר החרדי.

השפעה (אימפקט)

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הערך בתחום הפלורליזם היהודי שאתה מצפה שיהיה לפרויקט בשנה הקרובה?

עיקר תרומתו של רעיון הפלורליזם היהודי לחברה הישראלית היה בשבירת הדיכוטומיה; דתי-חילוני וביצירת רצף של אפשרויות לעיצוב חיים יהודיים. השינוי תרם לקבוצה החילונית אך גם למיגזר הציוני דתי. אנו מצפים לשינוי דומה ביחס לחרדיות. במקום להיות ה"אחר" האולטימטיבי החרדיות תיגע בישראליות וייווצר רצף של דרכים חדשות בין הישראלים ל"חרדים החדשים".

מי קהל היעד של המיזם? מדוע המיזם חשוב לקהל היעד?

צעירים 45-30 מהעולם החרדי שנפתחו לחברה הישראלית ונמצאים עדיין בתוכו או בשוליו ומחפשים מסגרת תומכת ללימוד ולבירור זהות, וכן ליווי למסעם החדש בחברה הישראלית.
בית המדרש מיועד לנשים ולגברים, אך אם יתברר לנו שלא ניתן לקיים קבוצה מעורבת, נייעד את בית המדרש לאחד המגדרים ולאחר מכן נפתח בית מדרש נוסף למגדר השני.

מה ייחשב הצלחה של המיזם? וכיצד תמדוד אותה?

הקמת קבוצה בת 15-12 עמיתים, בוגרי המגזר החרדי ומוסדות החינוך שלו, שיהיה להם פוטנציאל מנהיגותי משמעותי ושיהיו מוכנים לחשוב וליצור דרכי ביניים שבין החרדיות והישראליות.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

ניתן לשכפל את המיזם למקומות נוספים במיגזר החרדי, להתאימו לנשים במגזר החרדי הנמצאות גם הן בכניסה לעולם הרחב וזקוקות לתמיכה, וכן ניתן אולי להתאימו גם לזוגות מהמגזר החרדי שאחד מבני הזוג או שניהם עוברים תהליך דומה (אם נחליט להפריד את הקבוצות מבחינה מגדרית).

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם הקשיים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט

קושי ראשון יכול להיות מציאת הדרך אל עמיתים מתאימים ומשמעותיים.
קושי שני יכול להיות בהתנגדות מצד גורמים במגזר החרדי, התנגדות שתשפיע לפחות על אלה שעדיין נטועים בתוך המגזר ברגל בודדת או שתיים.

מהן הפעולות שאתה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

בחודשים הקרובים נצטרך ללמוד את השטח. ללמוד כיצד מגייסים עמיתים מתאימים לבית המדרש, מהם הצרכים שלהם, מהם האיומים על התוכנית מצד גורמים שונים ועוד. ברור לנו שלצורך המיזם נעבוד עם מנחה שעבר תהליך דומה ומצוי היטב בנעשה במגזר החרדי. נצטרך לבנות קשרים חדשים עם אנשים שנמצאים ופועלים בשולי המיגזר: אנשי עמותות (חלקם בוגרי גוונים) מלגת "טוב" ואחרים.

מספר המתנדבים במיזם

0

מספר המועסקים במיזם

1-5

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאתה רוצה לספר לנו

מרכז הרצוג מחפש בכל שנה מדריכים עבור תוכניות הנוער שלו. מודעות מתפרסמות בכלי תקשורת שונים ונערכים ראיונות וסדנאות מיון. באחד הימים קיבלתי הודעה מרכזת תוכניות הנוער "יש לי מועמד מיוחד! הוא לא יתאים לנו אך שווה לך להכירו". לחדר נכנס אדם צעיר (30+) בעל חזות חרדית אך לבוש חולצת טריקו לבנה עליה הדפס מסחרי כלשהו. הוא גר בבני ברק, בעל משפחה בת 6 ילדים, ומדריך סיורים לעדה החרדית. הספיק כבר ללמוד בבית מדרש לבוגרים של מדרשת עין פרת (ואף ללמד שם!) ומשתתף בפורומים שונים באינטרנט שרוב הפונים אליהם עושים זאת בעילום שם.
שאלתי על הרקע שלו. הוא ענה שגדל כנער חרדי. בבית דברו אידיש (הוא ואחיו ענו בעברית), למד במוסדות לימוד חרדיים, היה תלמיד מצטיין, אך לאט לאט ניסה להבקיע את החומות ולחפש משהו אחר. הוא התגייס לצבא (בגיל מאוחר, כבעל משפחה, והתאכזב מאוד מחוסר היכולת של הצבא להכיל אותו. "לאורך כל השרות לא היה אדם אחד שהתעניין למה בכלל התגייסתי!"
לאחר הצבא חזר ללמוד בישיבה חרדית אך החיים כבר משכו אותו למקומות אחרים.
הבחור במצוקה, הוא ייצא מבני ברק כי הוא כבר "מסומן" ומותקף (גרפיטי ליד הכניסה לבית, החרמה בבית הכנסת) ותוהה לאן יעבור עם משפחתו.
הבחור הזה הוא בדיוק הסיפור של המיזם שלנו - בית מדרש למנהיגות צעירה מהעולם החרדי: מלומד, אינטליגנטי, רהוט ומאוד מאוד בודד.
ככל הנראה מסתובבים כיום עשרות רבות (או אולי מאות) של אנשים צעירים מהמגזר החרדי, אנשים מבריקים ומרתקים, שעברו או נדחקו לשוליים ומחפשים את דרכם.

נח חיות עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2721 ימים

נח חיות יצר את המועמדות - לפני 2721 ימים

Take action:

מה דעתך?

שתף

מועמדות זו היא אודות: