התחדשות יהודית בקיבוצים

ע"י אורי הייטנר | 02 בספט' 2013
| תגובות

סיכום:

הקמת צוות היגוי של כ-20-25 אנשים מרכזיים בקיבוצי הגליל העליון - פעילים קהילתיים ואנשים תוכן בתחום היהדות, לגיבוש תפיסה אזורית, ברמה הרעיונית וברמה הפרקטית, של התחדשות יהודית בקיבוצים - הנכחה משמעותית של היהדות בכל תחומי החיים: תרבות, חינוך, חיי הקהילה, ערכים וכו'. בשלב ב' - תהליכי יישום בקיבוצים, ליווי והטמעה פרטניים וקורס לפעילי התחדשות יהודית בקיבוצים.

המיזם מובל בידי מרכז "יובלים", ושותפים לו המועצה האזורית גליל עליון והמדרשה ב"אורנים".

אודותיך

שם הארגון: מרכז "יובלים" עוד ↓↑ הסתר↑ הסתר

אודותיך

שם פרטי

אורי

שם משפחה

הייטנר

בוגר גוונים?

מחזור תוכנית גוונים

מחזור א’

השנה שבה השתתפת בתוכנית

אני מרכז את תכנית "גוונים בגליל" מחזור תשע"ג ומ' תשעד

אודות הארגון שלך

שם הארגון

מרכז "יובלים"

תפקידך בארגון

מנהל

המידע שתספק כאן ישמש למילוי חלקים שלא מילאת בפרופיל שלך, למשל תחומי עניין, מידע על הארגון וכתובת אתר האינטרנט. פרטי הקשר שלך יישארו חסויים. לחץ כאן, כדי לבטל פעולה זו..

המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

שם המיזם

התחדשות יהודית בקיבוצים

תיאור המיזם

הקמת צוות היגוי של כ-20-25 אנשים מרכזיים בקיבוצי הגליל העליון - פעילים קהילתיים ואנשים תוכן בתחום היהדות, לגיבוש תפיסה אזורית, ברמה הרעיונית וברמה הפרקטית, של התחדשות יהודית בקיבוצים - הנכחה משמעותית של היהדות בכל תחומי החיים: תרבות, חינוך, חיי הקהילה, ערכים וכו'. בשלב ב' - תהליכי יישום בקיבוצים, ליווי והטמעה פרטניים וקורס לפעילי התחדשות יהודית בקיבוצים.
המיזם מובל בידי מרכז "יובלים", ושותפים לו המועצה האזורית גליל עליון והמדרשה ב"אורנים".

מטרות המיזם

א. גיבוש תפיסה אזורית ויישובית, בגליל העליון כאזור ובכל קיבוץ כקהילה בפני עצמה, אודות הזהות היהודית של הקיבוץ וצביונו היהודי.
ב. עיצוב מציאות שבה הזיקה ליהדות הינה מרכיב יסודי משמעותי בחיי הקהילה, התרבות והחינוך של הקיבוץ, על כל רבדיו הגילאיים והאחרים.
ג. מתן מנעה תרבותי לחגים וטקסים יהודיים הן במשפחה והן בקהילה.
ד. חיזוק הלכידות הקהילתית של הקיבוץ, וחיזוק החיבור בין חברי האגודה החקלאית הוותיקים וחברי השכונה הקהילתית, סביב הזהות היהודית המשותפת (היום זו סוגיה הגורמת לקשיים ומתיחויות בין שתי האוכלוסיות).
ה. השפעה על התנועה הקיבוצית כולה ברוח זו.
ו. היפתחות הקיבוצים באזור לסביבה (קריית שמונה, חצור והמושבים) ברוח ההתחדשות היהודית.

מהי הבעיה שהמיזם שלך מנסה לפתור?

א. בקיבוצים רבים ברחבי הארץ ובתוכם קיבוצים בגליל העליון, קיימת תסיסה סביב סוגיית הקמת בית כנסת ביישוב. שינויים דמוגרפיים ותרבותיים העלו את הנושא על סדר היום, ויצרו מחלוקת בין הדורשים הקמת בית כנסת, לרוב אורתודוכסי, לבין השוללים.
מרכז יובלים רואה בתסיסה הזאת הזדמנות לתנופת התחדשות יהודית בקיבוץ, ורואה מתפקידו לתת מענה לצמא הקיים בקיבוצים להתחדשות יהודית בתוכם, באופן שיקדם את כלל הקהילה, על הגוונים והמחלוקות בתוכה.
ב. בעקבות ההפרטה בקיבוצים, חלק מהמוקד התרבותי עבר מהקהילה למשפחה. בקרב רבות מן המשפחות חסרים ידע ומסורת לקיום חגים וטקסים יהודיים, והמיזם ייתן מענה לסוגיה.

כיצד המיזם שלך נותן מענה יעיל לבעיה?

א. המיזם יהפוך בעיה לפתרון. היום, המחלוקת על הזהות היהודית בקיבוצים הופכת לבעיה חברתית. המיזם נועד להפוך את מוקד המחלוקת, למוקד של חיבור, העצמה ובניין קהילה, לא דרך תהליך סוציולוגי, אלא דרך תהליך זהותי - תרבותי. המיזם אינו מנסה לגשר בין העמדות ולגבש הסכמות בין מי שהיהדות חשובה להם (מסורתיים) למי שכביכול אינה חשובה להם (חילונים) - איך לחיות יחד למרות המחלוקות, אלא יוצא מן הקופסה, מגבש תפיסה על פיה היהדות חשובה לכולנו, היא גורם משמעותי לכולנו, וברוח פלורליסטי דווקא סביבה ניתן ליצור את הדבק הקהילתי.
ב. המיזם ייתן מענה תרבותי הן לחיי הקהילה, אך לא פחות חשוב - לחיי המשפחה בקיבוץ.

חדשנות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הופך את הרעיון שלך לייחודי (טכנולוגיה חדשנית, מודל חברתי ו/או עסקי ייחודי וכו'...) - אנא פרט

א. הייחוד הוא שאיננו באים למכור לקיבוץ פעילות בתחום ההתחדשות היהודית, כפי שעשינו בעבר (קורס מובילי קבלות שבת, למשל) ועשו אחרים, אלא התייחסות הוליסטית להתחדשות היהודית ככלי לבניין קהילה, בראיה רב תחומית. ב. התמודדות עם מחלוקת תרבותית בין קבוצות בקהילה, לא באמצעות פעולות גישור בין צרכים, אלא מחוץ לקופסה, בבניין הקהילה על בסיס משותף, ומינוף המחלוקת לצמיחה קהילתית חיובית. ג. השילוב בין בניית גישה אזורית לנושא לבין ההתמודדות של היישוב הבודד.

מה היתרון של הפיתרון שלך על פיתרונות קיימים לאותה הבעיה?

א. הבחירה לא לגשר בין צדדים, אלא לצאת מקופסת המחלוקת ולבנות את הקהילה על בסיס ההתחדשות היהודית. ב. ראיית ההתחדשות היהודית בכל הספקטרום הקהילתי (מחינוך הגיל הרך ועד נושא הקשישים, למשל).

השפעה (אימפקט)

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מה הערך בתחום הפלורליזם היהודי שאתה מצפה שיהיה לפרויקט בשנה הקרובה?

גישה פלורליסטית של קהילה קיבוצית מתחדשת, לרוב כוללת הרחבה קהילתית, המאפשר ביטוי לשונות בתחום היהדות. למשל, הקמת בית כנסת, באופן שיאפשר בתוכו גם תפילה אורתודוכסית וגם תפילה שוויונית, או פעילות שאינה תפילה בתחום התרבות היהודית. ובגישה הזו, מתן מענה בנושאי תרבות, חינוך וכו'.

מי קהל היעד של המיזם? מדוע המיזם חשוב לקהל היעד?

כלל חברי הקיבוצים בגליל העליון, כולל תושבי ההרחבות הקהילתיות. המעגל השני הוא השפעה על התנועה הקיבוצית כולה, ברוח התובנות שתצאנה מן התהליך בגליל העליון.

מה ייחשב הצלחה של המיזם? וכיצד תמדוד אותה?

א. בתוך 2-3 חודשים מתחילת התהליך, גיבוש תפיסה רעיונית ותפיסת הפעלה מעשית בנושא התחדשות יהודית בקיבוצים. ב. אימוץ התפיסה באופן רשמי כתפיסה של המועצה האזורית גליל עליון. ג. אימוץ עקרוני של התפיסה או פרקים ממנה בידי מרבית קיבוצי המועצה. ד. כניסה לליווי פרטני מעשי ב-3-5 קיבוצים בכל שנה בחמש השנים הקרובות. ה. גיבוש תפיסת תפקיד חדש - רכז התחדשות יהודית בקיבוץ, והחלטה של 5 קיבוצים לפחות להעמיד רכז כזה, ובכל שנה נוספת עוד 3 קיבוצים. ו. בתוך שנתיים יפתח קורס רכזי התחדשות יהודית. הערה - כמובן שכאשר תגובש התפיסה (סעיף א') יתכן שיהיו מדדים נוספים או שונים למדידת ההצלחה.

כיצד ניתן לשכפל את המיזם שלך וליישם אותו במקומות אחרים?

באזורים שיש בהם קיבוצים רבים, ניתן ליצור תהליך כמו שלנו, או תהליך מקוצר יותר שיתבסס (בהתאמות לצרכים האזוריים) על התפיסה שנגבש. אנו נשמח לשתף אזורים אחרים ואף קיבוצים בודדים במידע ובתובנות שלנו ולסייע להם. כמובן שלצד הרבה מן המשותף ברחבי התנועה הקיבוצית, יש גם הבדלים בין אזור לאזור. למשל, בגליל העליון רבים מתושבי ההרחבות הם בני קריית שמונה, רבים מהם מגדירים את עצמם כמסורתיים. לא בהכרח זה ההרכב הדמוגרפי באזורים אחרים.

המשכיות

הצג↑ הסתר↑ הסתר

מהם הקשיים שיכולים למנוע מהמיזם שלך להתפתח? אנא פרט

א. חוסר רצון של קיבוצים להשתלב בתהליך או לאמץ את התובנות אליהן נגיע. ב. המועצה האזורית לא תאמץ את התובנות כתכנית רשמית שלה.

מהן הפעולות שאתה נוקט כדי לעמוד באתגרים הללו?

קושי א': 1. אנו בונים צוות רחב ומגוון, של אנשים בעלי השפעה ושיש בו ייצוג למרבית היישובים. 2. בהמשך, תתחייב עבודת שטח לשיווק התובנות בקיבוצים.
קושי ב': אנו בקשר רצוף עם ראש המועצה ובכירי המועצה. נכון לעכשיו - הם שותפים לתהליך. הם מממנים את הסדנה ונציגה שלהם - רכזת צוות ליווי יישובים, חברה בצוות ההיגוי ותהיה חלק מן הפורום. הסדנה של הפורום תתקיים במועצה וראש המועצה יישא דברים במפגש הראשון. אני מאמין שככל שנשתף פעולה עם המועצה בשלבים הראשונים, כך יגבר הסיכוי שהמועצה תאמץ את התובנות באופן רשמי. במידה שלא, נפעל ביישובים ללא אמירה רשמית של המועצה, אך בשיתוף פעולה אתה.

מספר המתנדבים במיזם

21-30

מספר המועסקים במיזם

1-5

סיפור המיזם

הצג↑ הסתר↑ הסתר

הגענו לחלק האחרון של השאלון. זו ההזדמנות שלך לספר לנו את "סיפור המיזם" בצורה חופשית. מה גרם לך לחשוב על הרעיון, מי עומד מאחוריו, איך הכל התחיל וכל שאר הפרטים האישיים והמעניינים שאתה רוצה לספר לנו

אני חבר קיבוץ אורטל, ורואה בקיבוץ קהילה יהודית, המקיימת ערכים יהודיים של ערבות הדדית, ויש בה הזדמנות גדולה ליצירה תרבותית יהודית קהילתית. התנועה הקיבוצית הייתה בית יוצר להתחדשות יהודית, אם כי בגוון חילוני מדי לטעמי. עם המשבר וההפרטות, היצירה כמעט חדלה, גם המסורות נשחקו ויש מקום לתחיה והתחדשות. בקיבוצי, שהוא קיבוץ שיתופי, לאורך כל השנים אני מוביל עשיה בתחום הזה - קבלות שבת, אירועים ייחודיים לחגים, בית מדרש, תיקון ליל שבועות, סדר טו בשבט ועוד. עשיתי זאת גם ברמה הגולנית, בתשע השנים שניהלתי את המתנ"סים בגולן. משהגעתי ל"יובלים", ראיתי כאחת המשימות החשובות שלנו, התחדשות יהודית בקיבוצים. עשינו זאת בדרכים שונות, כמו קורס מובילי קבלות שבת ועוד, אך התחושה הייתה שאלו פעולות טובות, אך אין הן מחוללות שינוי אזורי. המחלוקות והעימותים סביב הקמת בתי כנסת בקיבוצים, שהיו במידה רבה לעימותים בין הקיבוצניקים הוותיקים לתושבי ההרחבות, העלו את סוגיית דמותו היהודית של הקיבוץ המתחדש למקום גבוה בסדר היום הקיבוצי והאזורי. אני ראיתי בכך הזדמנות למנף את המחלוקת, להתחדשות ובניין הקהילה על בסיס של יהדות פלורליסטית בקיבוצים. במקביל, המועצה האזורית ראתה צורך להתמודד עם הנושא, ברמה הסוציולוגית - גישור בין אוכלוסיות וכו'. החיבור בין הבעיה בשטח, הצורך בפתרון חברתי, והרצון שלנו לקדם התחדשות יהודית, היוו את המסד לרעיון של המיזם. אני מאוד מאמין במיזם הזה, ובהשפעתו לא רק באזור אלא בתנועה הקיבוצית כולה ואף מעבר לה, בחברה הישראלית.

אורי הייטנר עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2505 ימים

אורי הייטנר עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2506 ימים

אורי הייטנר עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2511 ימים

אורי הייטנר עדכן את הגשת מועמדות לתחרות. - לפני 2512 ימים

אורי הייטנר יצר את המועמדות - לפני 2520 ימים

Take action:

מה דעתך?

שתף

מועמדות זו היא אודות: